Titis Wisnu Mantu (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 448 kali

Rawuhe Bathara Narada saka Kahyangan Jong­gringsalaka njalari cingak kang sami nupiksa. Sanggyaning narapraja kang padha sumewa agahan ngaturake sungkem  marang sesepuhe dewa iku. Prabu Sri Maha Punggung kang sejatine Bathara Wisnu ngejawantah luwih dhisik mangerti lamun keputusane  mengko bakal antuk panyengkuyung saka para jawata, mula tumrap Sri Maha Punggung wus tumurune Sang Hyang Kanekaputra ora ngagetake.

Dene sing kaget para pung­gawa Purwacarita, awit kerawuhan dewa mo­no padha karo antuk kanu­grahan. Sebab narapraja lan kawula ora nggraita yen ratu gustine mono sejatine uga dewa kang nylamur dadi titah ing ngar­capada. Sawuse satata lenggahe dewa Bathara Narada, Prabu Sri Maha Pung­gung enggal atur pambagyaharja.

“Hong pudya dewata, hastutya hastuti. Sumurup netra prayogi, hong mangestuti Sang Hyang Pukulun.”

“Ho prekencong-prekencong waru dhoyong ditegor uwong, Kali Code sapa sing duwe. Hiya Kaki Prabu Sri Maha Punggung, hong nir dah pinara sabda. Hiya ulun trima anggon kita mangestuti marang ulun.”

“Nadyan titah pujangkara pun Be­gawan Andha ugi  kapareng ngaturaken sembah pangabekti, mugi konjuk pepada paduka, Sang Hyang Pukulun.”

“Sapa iki? O, jeneng kita Begawan Andha, besane Kaki Prabu Sri Maha Pung­gung?  Jeneng kita ndhaupake Sengkan kalayan Srihatni  iku para dewa wis pa­dha krungu. Hiya Begawan Andha,  ulun tampa sembahira.”

“Pukulun, sasampunipun prayogi ang­gen paduka lenggah, kaparenga titah pujangkara pun Sri Maha Punggung cumadhong dhawuh, menapa wonten timbalan saking para dewa dene paduka keraya-raya rawuh dhateng Purwacarita?”

“Wruhanira Kaki Prabu Sri Maha Pung­­gung  lamun prapta ulun ana ngar­capada njujug Praja Purwacarita iki awit nampa dhawuhe Adhi Guru ing Kahya­ngan Jonggirisalaka supaya aweh kete­rangan kalamun Turunan iku wus pi­nesthi dadi jodhone Nini Dewi Srihatni.”

“Menawi mekaten sampun jumbuh kalihan dhawuh kula dhateng anak kula kekalih.

Malah sabdanipun pukulun Bathara Guru mekaten, mila saya ndadosaken antebing manah.”

“Hiya, mula awya nganti mboya, dhauping Turunan lan Srihatni kudu kelakon. Ulun paring idi pangestu, muga ing tembe bisa nurunake ratu-ratu  ing Purwacarita.”

“Matur gunging panuwun, sedaya dhawuh timbalanipun dewa temtu badhe adamel dhasar katentreman saha kawi­lujengan, Sang Hyang Pukulun.”

“Ulun wus lega  bisa nekakake apa kang dadi dhawuh timbalane Adhi Guru.

Gandheng wus paripurna apa sing dadi wigati ulun, mula rilanana ulun kondur mring kahyangan.”

“Mboten langkung ndherekaken, Sang Hyang Pukulun.”

“Inggih sumangga, kapareng titah pujangkara pun Begawan Andha ndhe­rek­aken tindak paduka kondur dhateng kahyangan, Sang Hyang Pukulun”

Kacarita,  Bathara Narada ya Bathara Kanekaputra kang mentas…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…