Titis Wisnu Mantu (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 390 kali

Rawuhe Bathara Narada saka Kahyangan Jong­gringsalaka njalari cingak kang sami nupiksa. Sanggyaning narapraja kang padha sumewa agahan ngaturake sungkem  marang sesepuhe dewa iku. Prabu Sri Maha Punggung kang sejatine Bathara Wisnu ngejawantah luwih dhisik mangerti lamun keputusane  mengko bakal antuk panyengkuyung saka para jawata, mula tumrap Sri Maha Punggung wus tumurune Sang Hyang Kanekaputra ora ngagetake.

Dene sing kaget para pung­gawa Purwacarita, awit kerawuhan dewa mo­no padha karo antuk kanu­grahan. Sebab narapraja lan kawula ora nggraita yen ratu gustine mono sejatine uga dewa kang nylamur dadi titah ing ngar­capada. Sawuse satata lenggahe dewa Bathara Narada, Prabu Sri Maha Pung­gung enggal atur pambagyaharja.

“Hong pudya dewata, hastutya hastuti. Sumurup netra prayogi, hong mangestuti Sang Hyang Pukulun.”

“Ho prekencong-prekencong waru dhoyong ditegor uwong, Kali Code sapa sing duwe. Hiya Kaki Prabu Sri Maha Punggung, hong nir dah pinara sabda. Hiya ulun trima anggon kita mangestuti marang ulun.”

“Nadyan titah pujangkara pun Be­gawan Andha ugi  kapareng ngaturaken sembah pangabekti, mugi konjuk pepada paduka, Sang Hyang Pukulun.”

“Sapa iki? O, jeneng kita Begawan Andha, besane Kaki Prabu Sri Maha Pung­gung?  Jeneng kita ndhaupake Sengkan kalayan Srihatni  iku para dewa wis pa­dha krungu. Hiya Begawan Andha,  ulun tampa sembahira.”

“Pukulun, sasampunipun prayogi ang­gen paduka lenggah, kaparenga titah pujangkara pun Sri Maha Punggung cumadhong dhawuh, menapa wonten timbalan saking para dewa dene paduka keraya-raya rawuh dhateng Purwacarita?”

“Wruhanira Kaki Prabu Sri Maha Pung­­gung  lamun prapta ulun ana ngar­capada njujug Praja Purwacarita iki awit nampa dhawuhe Adhi Guru ing Kahya­ngan Jonggirisalaka supaya aweh kete­rangan kalamun Turunan iku wus pi­nesthi dadi jodhone Nini Dewi Srihatni.”

“Menawi mekaten sampun jumbuh kalihan dhawuh kula dhateng anak kula kekalih.

Malah sabdanipun pukulun Bathara Guru mekaten, mila saya ndadosaken antebing manah.”

“Hiya, mula awya nganti mboya, dhauping Turunan lan Srihatni kudu kelakon. Ulun paring idi pangestu, muga ing tembe bisa nurunake ratu-ratu  ing Purwacarita.”

“Matur gunging panuwun, sedaya dhawuh timbalanipun dewa temtu badhe adamel dhasar katentreman saha kawi­lujengan, Sang Hyang Pukulun.”

“Ulun wus lega  bisa nekakake apa kang dadi dhawuh timbalane Adhi Guru.

Gandheng wus paripurna apa sing dadi wigati ulun, mula rilanana ulun kondur mring kahyangan.”

“Mboten langkung ndherekaken, Sang Hyang Pukulun.”

“Inggih sumangga, kapareng titah pujangkara pun Begawan Andha ndhe­rek­aken tindak paduka kondur dhateng kahyangan, Sang Hyang Pukulun”

Kacarita,  Bathara Narada ya Bathara Kanekaputra kang mentas…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya