Titis Wisnu Mantu (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 513 kali

Rawuhe Bathara Narada saka Kahyangan Jong­gringsalaka njalari cingak kang sami nupiksa. Sanggyaning narapraja kang padha sumewa agahan ngaturake sungkem  marang sesepuhe dewa iku. Prabu Sri Maha Punggung kang sejatine Bathara Wisnu ngejawantah luwih dhisik mangerti lamun keputusane  mengko bakal antuk panyengkuyung saka para jawata, mula tumrap Sri Maha Punggung wus tumurune Sang Hyang Kanekaputra ora ngagetake.

Dene sing kaget para pung­gawa Purwacarita, awit kerawuhan dewa mo­no padha karo antuk kanu­grahan. Sebab narapraja lan kawula ora nggraita yen ratu gustine mono sejatine uga dewa kang nylamur dadi titah ing ngar­capada. Sawuse satata lenggahe dewa Bathara Narada, Prabu Sri Maha Pung­gung enggal atur pambagyaharja.

“Hong pudya dewata, hastutya hastuti. Sumurup netra prayogi, hong mangestuti Sang Hyang Pukulun.”

“Ho prekencong-prekencong waru dhoyong ditegor uwong, Kali Code sapa sing duwe. Hiya Kaki Prabu Sri Maha Punggung, hong nir dah pinara sabda. Hiya ulun trima anggon kita mangestuti marang ulun.”

“Nadyan titah pujangkara pun Be­gawan Andha ugi  kapareng ngaturaken sembah pangabekti, mugi konjuk pepada paduka, Sang Hyang Pukulun.”

“Sapa iki? O, jeneng kita Begawan Andha, besane Kaki Prabu Sri Maha Pung­gung?  Jeneng kita ndhaupake Sengkan kalayan Srihatni  iku para dewa wis pa­dha krungu. Hiya Begawan Andha,  ulun tampa sembahira.”

“Pukulun, sasampunipun prayogi ang­gen paduka lenggah, kaparenga titah pujangkara pun Sri Maha Punggung cumadhong dhawuh, menapa wonten timbalan saking para dewa dene paduka keraya-raya rawuh dhateng Purwacarita?”

“Wruhanira Kaki Prabu Sri Maha Pung­­gung  lamun prapta ulun ana ngar­capada njujug Praja Purwacarita iki awit nampa dhawuhe Adhi Guru ing Kahya­ngan Jonggirisalaka supaya aweh kete­rangan kalamun Turunan iku wus pi­nesthi dadi jodhone Nini Dewi Srihatni.”

“Menawi mekaten sampun jumbuh kalihan dhawuh kula dhateng anak kula kekalih.

Malah sabdanipun pukulun Bathara Guru mekaten, mila saya ndadosaken antebing manah.”

“Hiya, mula awya nganti mboya, dhauping Turunan lan Srihatni kudu kelakon. Ulun paring idi pangestu, muga ing tembe bisa nurunake ratu-ratu  ing Purwacarita.”

“Matur gunging panuwun, sedaya dhawuh timbalanipun dewa temtu badhe adamel dhasar katentreman saha kawi­lujengan, Sang Hyang Pukulun.”

“Ulun wus lega  bisa nekakake apa kang dadi dhawuh timbalane Adhi Guru.

Gandheng wus paripurna apa sing dadi wigati ulun, mula rilanana ulun kondur mring kahyangan.”

“Mboten langkung ndherekaken, Sang Hyang Pukulun.”

“Inggih sumangga, kapareng titah pujangkara pun Begawan Andha ndhe­rek­aken tindak paduka kondur dhateng kahyangan, Sang Hyang Pukulun”

Kacarita,  Bathara Narada ya Bathara Kanekaputra kang mentas…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!