Siluman Eko
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 263 kali

Mulih sekolah tekan ngomah wis jam loro awan. Daklukar sragam abu-abu putihku lan sepatu sing sejatine wis wancine njaluk ganti.

“Lawuhe gereh, Le, neng njero lemari mangan,” bengoke emak saka emper sing digunakake kanggo bukak warung. “Jangane neng ndhuwur kompor, mau durung dakentas,” bacute.

Sega sapiring lawuh gereh goreng lan jangan bobor wis pindhah menyang weteng. Sawise weteng wareg, karepku bakal ngisis ing bayang pring sangisore wit keres mburi omah. Turon sinambi mbukak smartphone, ketambahan ngrasakake silir-silire angin wah mesthi tepak.

Nanging pepenginan mau dakwurungake. Aku banjur ngungkal arit nganti landhep. Karung daksaut. Aku banjur jumangkah menyang kebon mburi omah sing sukete lemu ledhung-ledhung. Srat sret, srat sret, tanganku lincah mbabadi suket. Sedhela wae wis oleh seprapat karung.

Dumadakan mak tlolor… ing ngarepku jumedhul ula ijo sajempolan gedhene tlusur-tlusur mbudidaya  mlayu ngedohi aku. Nanging trengginas gage daksaut banjur dakbabit arit. Cras…cras… ulane tugel dadi loro. Nadyan wis tugel nanging awake ula iku isih klogetan.

Ora umuk, nek mung prekara ula wae aku iki ahline. Krana pegaweyanku ngarit, ora pisan pindho aku nrenjuhi ula. Ana ula luwuk, weling, blandhotan macan, dumung, tali picis lan sapanunggalane. Uger ketemu aku, woo aja takon dosa, ula iku mesthi mati dening aritku sing landhep iki.

Karungku wis kebak suket. Daktetel supaya bisa amot akeh. Jalaran wedhusku wolu cacahe tur lagi masa pertumbuhan. Dadi ya rosa-rosane mangan. Ora apa-apa doyan mangan, sebab yen awake sehat tur lemu, yen diedol payu larang, sing entuk bathi ya aku.

Rampung ngarit aku thenguk-thenguk sedhela ngiras nggaringake kringet. Biyasane yen dhong thenguk-thenguk ngene iki daksambi maca novel olehku nyilih saka Rudi kancaku sakelas. Arepa tukang ngarit ning wawasan kudu jembar. Nanging iki mau Rudi ora mlebu, dadi ya ora entuk silihan wacan.

Panyawangku dakuncalake menyang saambane kebon mburi omah iki. Ukurane watara 50 meter mungsuh 50 meter. Ing poncod garis wates ngrembuyung dhapuran pring ori sinigar kali cilik watara telung meter ambane. Nedhenge aku nggagas-nggagas ngono ujug-ujug jleg, mripatku nangkep sesawangan sing ora sabaene.

Ing lumahing kali kuwi katon ula kobra ngadeg klawan ngegarake gulune. Aku gumun, yagene ana ula sendhok ing kali kuwi, mangka dudu habitate jinis ula kasebut. Kejaba kuwi, kok bisa ula kobra ngadeg ing ndhuwur banyu.

Dakrapal aji tulak-balak, nulak gangguwane makhluk jahat lan tulak setan. Aku banjur marani ula sing nganeh-anehi iku. Garan arit dakgegem rosa.

“Heh ula, aku ngerti sapa kowe. Kowe dudu ula asli, nanging panjalmaning siluman, bangsane jim!” alokku bantas.

Dumadakan ula kobra iku…………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya