Lungguh kang Ewuh (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 769 kali

Sawise watara telung sasi ngamen turut dalan, lan Martini bisa nyelengi asile sithik-sithik, dheweke du­we gagasan anyar arep mbudidaya golek rejeki tambahan. Awit wis nyandhak sesa­si iki semangate ngamen Sayunah rada ken­dho. Sauger wancine jam ngamen, dhe­weke asring ora bisa melu kanthi pa­wadan lagi ana perlu liya. Mula kadhang kala anggone ngamen Martini dadi sepi utawa ora pati ndudut ati merga ora ana kancane dhuwet.

Dina kuwi dikancani Sayunah, lakune Martini wis tekan kiwa-tengene Pleng­kung Wijilan. Tujuwane Martini menyang Plengkung Wijilan arep miterang bab re­ga kulakan kaos ciri khase Yogya kang lumrah diedol dening para pedagang aso­ngan. Yen Martini menggok menyang sa­wi­jine papan kanggo golek katrangan, Sayunah milih mara papan kang beda. Sing diparani Sayunah mesthi papane nom-noman nggrombol. Mejeng sajake, utawa Sayunah lagi kasengsem marang para jejaka mau.

Sawise oleh katrangan sawetara, se­dya­ne Martini dibacutake menyang Ka­songan, uga perlu miterang regane kulak­an kramik. Dheweke isih ngoberake mlebu Pasar Bringharja, golek sisik melik rega ku­lakan kain bathik, seprei lan sapiturute. Kabeh mau dilakoni Martini ijen, awit Sa­yunah ora bisa ngeterake.

Sawise mlebu-metu pasar, Martini nuli dolan-dolan menyang alun-alun lor, sa­ngarepe Kraton Yogya. Dheweke njing­glengi carane bakul asongan nawakake dagangane. Martini migatekake asongan sing wis suwe dodolan ana kono. Carane dodolan jebul werna-werna. Ana kang ak­tif mubeng marani pengunjung, ana kang mapag penumpang bis sing mentas mudhun, ana uga kang pasif mung ma­grok lan bukak dhasar ing ngenggon.

Sing ditawakake marang konsumen werna-werna, ana sing arupa rerenggan saka kramik, kaos, bathik lan sandhangan padinan. Ora keri uga nawak­ake dagangane arupa dolan­ane bocah umur limang taun mengisor kang arupa terjun payung, gangsingan, kaligrafi kang digawe saka pring wu­lung lan liya-liyane. Dene Sa­yunah sauger ana pawongan kang mara lan sajak dadi pi­lihane, nuli dicedhaki sajak kaya wis tepung raket ngono kae.

Anggone mubeng kanthi laku dharat Martini lan Sayu­nah wis tekan samburine pa­seban kraton. Kejaba wisata­wane akeh, pedagange uga akeh. Ngiras-ngirus dadi wi­sa­ta­wan lokal, Martini bisa nyawang kana-kene wujude barang-barange bakul aso­ngan sing diedol. Lakune Martini dikagetake dening blegere pawongan kang wis ditepungi kumliwer ing kerameyan ko­no. Martini enggal murungake anggone arep mlebu plataran kraton, awit sajake pawongan mau du­rung kober weruh.

Nadyan durung ngelak banget Martini age-age nggeret Sayunah golek ngom­be menyang warung sakiwa-te­ngene regol mlebu plataran kraton. Per­lune kanggo singidan dimen ora konangan pawongan kuwi. Pawongan mau ora liya Kusno, sing pancen pengin disingkiri saka uripe.

Gumune Martini, yagene kok Kusno glibedan ing………………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!