Jawa Timur mujudake pusat peredaran narkoba paling gedhe sawise Jakarta
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 210 kali

Petugas saka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda (TMPJ) kasil nggagalake rong upaya penyelundupan sabu saka Malaysia liwat Bandara Internasional Juanda. Kepala KPPBC TMPJ Budi Haryanto ngandhakake, rong upaya penyelundupan iki ditindakake ing wektu kang meh bareng.

“Sing sepisan nalika 14 Januari, banjur let telung dina maneh penumpang sing nedya nylundupake sabu ditangkep,” kandhane Budi nalika nggelar pengumuman ing Kantor KPPBC TMPJ ing Waru, Sidoarjo, Rebo (24/1) kepungkur.

Budi nambahake, saka penggagalan iki pehake kasil mbeslah 3.090 gram sabu. Para tersangka sing jeneng cekakane ZH (27) lan RY (37) minangka warga Pringgasela, Lombok Timur.

Saka tangane ZH pehake kasil mbeslah sabu 140 gram kang dirangkepi karet lan didelikake ing silite. Sawatara cara sing ditindakake RY, sabu sing digawa iku diseleh ing antarane tumpukan panci stainless steel.

“Saka tersangka RY pehake kasil mbeslah sabu kehe 2.950 gram. Gunggunge sabu sing kasil digagalake iki bisa nylametake udakara wong 15.450 kanthi petungan sabu sa-gram dikonsumsi wong lima,” jlentrehe Budi.

Kawiyake upaya penyelundupan sabu iki adhedhasar kajubriyan solah bawane tersangka.

Budi ngandhakake, tersangka ZH sing ndhelikake sabu ing silite mlakune ora lumrah kaya wong umume sawise mudhun saka pesawat Air Asia XT-393 rute Johor Baru-Surabaya. “Petugas sing wis sujana nalika tersangka nembe mudhun langsung dipriksa,” kandhane.

Nalika dipriksa, ZH mbulet-mbulet anggone aweh katrangan. Malah, praupane ZH katon pucet.

Petugas mriksa barang gawane tersangka, nanging ora nemokake sabu kaya kang dijubriyani. Jalaran isih durung percaya, petugas langsung nggawa ZH menyang RS paling cedhak kanggo nindakake foto rontgen.

“Saka asil rontgen iki akhire disumurupi papan pandhelikane sabu kasebut, yaiku ing njero silite tersangka,” jlentrehe.

Kanggo tersangka RY, petugas Bea Cukai sujana karo barang gawane tersangka. Sanajan sabu iku dipapanake ing antarane tumpukan panci stainless stell, sabu iku tetep katon nalika ditrawang ing mesin X Ray. “Dheweke langsung diamanake,” ujare.

 

Paling gedhe nomer loro

Penyelundupan sabu sing kasil digagalake dening KPPBC TMPJ, rencanane arep didol ing wewengkon Jawa Timur, utamane Madura. Bab iki dikandhakake dening Kepala BNNP Jawa Timur Brigjen Bambang Budi Santoso.

Bambang BS ngandhakake, wewengkon Jawa Timur mujudake pusat peredaran sabu paling gedhe nomer loro sawise Jakarta.

“Sabu saka tersangka ZH lan RY iki arep didol menyang sekabehing wewengkon Jawa Timur,” jletrehe Bambang BS.

Nanging, tambahe, bisa dadi sabu bobote 3.090 gram sing dibeslah petugas mau bakal diiderake menyang njaban Jawa Timur.

Sanajan para tersangka asale saka panggonan kang padha, yaiku Pringgse-la, Lombok Timur, lelorone tersangka iki durung tamtu mujudake kelompok sabu kang padha. “Bakal dianakake paprik-san kang premati,” ujare.

 

Ukumane kenthengen

Petugas kudu tansah waspada lan aja nganti lena anggone merangi penyelundupan narkoba liwat dalan gegana sing mlebu liwat Bandara Internasional Juanda. Aja nganti kalah diapusi pengedar lan kurir sing saya julig lan profesional anggone nylundupake narkoba.

Bab iku dikandhakake dening Arie Soeripan, Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) Jawa Timur. Dheweke ngandhakake, ndadrane penyelundupan narkoba utamane jinis sabu menyang Indonesia jalaran ukuman mungguhing durjanane entheng banget.

Jalaran enthenge ukumane mula barang karam iku saya ndadra anggone mlebu lan sumebar menyang masyarakat. Bandar lan narkoba saka njaban rangkah terus nggrojoge klawan manfaatake tenaga kerja Indonesia (TKI).

“Yen ing Malaysia, ukumane mati kanggone penjahat narkoba. Iki beda karo ing Indonesia, kenthengen,”ujare Arie, mentas iki.

Geneya manfaatake TKI? Manut Arie jalaran TJI butuh dhuwit lan gampang didadekake alat dening bandar supaya gelem nggawa narkoba nganggo maneka cara supya ora kadenangan petugas. SDM sing diduweni para TKI uga endhek. Sing wigati bisa oleh dhuwit akeh sanajan nerak hukum.

Kejaba iku, tambahe Arie, pehak maskapai penerbangan uga duwe udhu akeh ing penyelundupan narkoba menyang Indonesia, utamane Jawa Timur. Geneya nalika saka Malaysia utawa manca negara uwal saka papriksan. Utawa aja-aja ana maskapai tinamtu sing melu “main” ing kelompok peredaran narkoba iki.

Mula iku, Arie ngajap aparat hukum tumindak tegas anggone merangi narkoba. Aja mung kurir (kongkonan), nanging wiwit sing duwe barang utawa bandar, pehak maskapai lan pehak-pehak liyane kudu diukum tegas, mati. Ben kapok utawa wedi yen arep nindakake kejahatan narkoba.

“Aja mung kelas teri wae sing digepok senggol, kelas kakap uga kudu dibrastha,” tandhese. Lantaran penyelundupan liwat Bandara Juanda terus ditemokake, petugas utawa penegak hukum wajib ningkatake pengawasane, jalaran cara sing digunakake penjahat narkoba saya maneka warna lan kreatip. Kaya nylundupake narkoba ing barang wadi, silit, kathok njero, sepatu lan maneka cara liyane.

Manut Arie, petugas bandara wis ngleksanakake tumindak slaras karo SOP. Nanging kudu tansah ningkatake profesionalitas lan kawaspadan supaya ora diapusi para durjana kejahatan narkoba iki.

“Durjanane isih kreatip wae kanggo narkoba sing digawa bisa uwal saka papriksan. Diawat-awati terus wiwit bagasi papan barang gawan lan wong sing disujanani nylundupake narkoba,” tandhese Arie. (Sy/B)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!