Raja Alas kang Degsiya
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Wacan Bocah - Dibaca: 45 kali

Ing alas wana, ana raja kang banget licik, seneng  nyiksa manuk dadi abdine. Raja iku kasar banget lan kejem marang kabeh kewan, utamane manuk ing alas. Miturut crita saka leluhure raja wana sadurunge, manuk ing alas pancen kena ipat (kutug) supaya tundhuk marang raja wana. Kekaro swiwine ora bisa kanggo mabur. Nanging ipat mau bisa ilang yen bisa nemokake sedulur kembare si raja alas kang dikrangkeng menungsa.

“Endi pangananku?” raja alas iku ngagetake kanthi swarane kang sora marang manuk kang ana ing ngarepe.

“Ma... maakanan siap… boss,” manuk mangsuli karo gemeter lan wedi. “Mangga…!”  bacute.

Daging kidang seger wis ana ing piring.

“Hauuuuumm…,” swarane raja alas kuwi banter kanthi mangan telap telep daging kidang nganti wareg.

Ing saliyane wektu nalika raja alas lagi turu, manuk bebarengan karo kewan liyane padha ngatur strategi supaya bisa bebas.

“Kabeh kudu bebarengan bebas saka alase raja alas iki. Carane raja alas diijolke karo salah sijining kembarane, yakuwi sing ana ing krangkengan kana,” manuk wiwiti pirembugan.

“Diijolke kembarane sing males iku?” Gajah takon manuk.

“Ya” jawabe manuk.

“Tapi kepiye carane?” pitakone Gajah maneh.

Sakabehing kewan padha meneng melu mikir carane bebas.

“Gampang. Biasane sawise mangan, raja alas bakal turu nglepus” Truwelu menehi ide cemerlang sing gawe kabeh kewan sumringah.

“Sawise turu nglepus merga kuwaregen, raja alas kita taleni lan kita pindhah menyang krangkeng kembarane ika...” jlentrehe Truwelu.

“Banjur kepiye carane mbukak krangkenge?” Kethek ganti takon.

“Aku sing bakal mbiyantu,” Badhak teka aweh usul.

“Setujuuuuu….!” Kandhane manuk lan kewan-kewan liyane kanthi bebarengan.

Kabeh banjur enggal nyiapake rencanane. Manuk nyedhaki raja alas kanggo mesthekake wis temen-temen turu angler apa durung. Pranyata raja alas wis temen-temen angler anggone turu, ora obah ora apa.

Gajah banjur nggendhong si raja alas. Kewan-kewan liyane ora lali padha mbiyantu sabisane.

Ing krangkeng kebon binatang, kembarane raja alas kang jenenge Momo yakuwi sawijining raja males, mergane pancen mung tura-turu wae kejaba kuwi Momo gampang diapusi.

“Huh ana ing kene dikunci lan ora bisa apa-apa,” sambate Momo karo macan ing sandhinge.

“Iya boss, kabeh daging ing kene ora seger maneh. Aku kepingin banget mangan daging kidang seger. Hemmm, nyammm ... nyammmm ... nyammm” Macan mbayangke mangan daging kidang.

“Ya ya ya… bener,” Momo sarujuk karo tembunge macan.

Nalika iku ana ing blumbang ana bebek sing krungu Momo lan macan mesem lan ngomong.

Nalika iku teka gajah sarombongan kanthi nggawa raja alas menyang krangkengane Momo. Mesthi wae kabeh padha kaget, kalebu Momo, kang satemene kembarane si raja alas kuwi.

“Momo, kowe pengin bebas lan bisa mangan daging seger maneh?” takone Gajah.

“Iya,” jawabe Momo.

 “Yen ngono ayo ijolan panggonan karo sadulurmu iki!” jlentrehe Gajah gawe Momo bingung.

“Wis ora usah bingung. Krangkengmu bakal dibukak dening Badhak, kowe banjur metuwa lan enggal tak lebokake dulur kembaranmu iki!” kandhane Gajah akeh-akeh.

“Ya, yen ngono ndang dibukak,” ujare Momo. Badhak wis nemu kuncine mula banjur cepet mbukak krangkeng mau. Sedulur kembaran iku banjur ijolan panggonan.

“Akhire aku bisa metu... Dulurku, njaluk pangapuramu ya hahaha…,” Singa banjur kledhang-kledhang metu.

Nalika raja alas tangi dheweke dadi kaget kepati merga ujug-ujug wis ing kandhang wesi. Raja alas nesu-nesu lan gero-gero njaluk metu.

Momo dhewe wis tekan ing alas. Nanging dikirane dheweke bakal diladeni kaya raja alas kembarane. Pranyata ora! Nalika Momo luwe, ora ana kewan sing gelem nyepakake panganan. Pranyata kabeh kewan wis lunga saka alas.

“Yen pengin mangan enak ya golek dhewe pangananmu!” kandhane cacing saka njero lemah.

Manuk saiki wis ora dadi tawanan maneh. Dheweke wis bisa mabur amarga ipate wis ilang. Kabeh kewan uga padha seneng merga wis bebas saka kawengisane raja alas “Horee ... bebas ... bebas!” n (Ully.C)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen wong liya nyawati awakmu nganggo watu, aja mbok sawati bali. Disimpen lan dikumpulake wae kanggo mba­ngun pondhasi krajan­mu meng­kone.

Klik

MAYIT ING NGISOR MEJA

Saking tresnane marang sisihane, sawijining priya aran Jeff Green, saka Arizona, Amerika Serikat ora pengin ngubur mayite ing kuburan, nanging malah nyimpen ing omah yakuwi ing ngisor meja kaca kang dirancang khusus ing ruwangan tamu. Tujuane ora liya supaya bisa ndeleng sisihane mau sawayah-wayah. Lan iki klebu sawijining kuburan paling unik, paling aneh, paling langka lan paling nggegirisi ing donya. (d/ist)

Pethilan

Saingan partai politik cukup alot ing Pemilu 2019

Partai gurem aja dilalekake

Pilkada dame dibiwarakake

Dame nanging nlikung!

Parpol peserta pemilu 2019 wis padha oleh nomer urut

Mung kari diothak-athik gathuk