Awas Lindhu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Surabayan - Dibaca: 141 kali

“Mentas ae onok lindhu ndhuk dhaerah Lebak Banten, lindhu niku sampek bolak-balik muk sing rada gedhe pindho, sampek isok dirasakna ndhuk Jakarta sing gae pendhudhuk Ibukota panik padha mlayu metu saka gedhung. Jarene sing pinter lindhu niku mau onok kaitane barek aktife cicin api Pacifik dha­erah niku ngliwati limalas Negara, dadine makane onok sambung sambunge antara gempa siji barek sijine terusan gandhenge barek gunung mbledhos ndhuk Jepang, ndhuk Filipina, ndhuk Sumatera barek ndhuk Bali. Gempane onok ndhuk Alaska, ndhuk Banten. Nah niki awak dhewe ya muji syukur gak sampek kesenggol sing arane lindhu, tapine tetep ae kudu waspada, barek ee dulur ayo padha ning­galna perbuatan sing nggarahi Gusti Allah paring bendu. Ayo muji syukur terusan ngakeh-ngakeh shodaqoh ndhepe-dhepe ndhuk Gusti Allah supa­yane tetep diparingi kesehatan lair batin didohna saka sawernaning bebaya,” ujare Ning Sumeh ndhuk bala-balane sing padha lagi andhok.

Cak Bedjo nyauti, “Lha niku sing penting dulur, ibadah, wajib ngleksanakna apa sing diprentahna supayane sing arane jiwa niku anteng ayem, terusan Gusti gak sampek nibakna balak. Awak dhewe yakin nemen nek urip niku gak polah-polah, nurut aturan agama, tak kira bakal nemu sing arane kesejah­teraan. Niku aku yakin.”

“Pancene cak, iku wis dijanjekna barek Gusti Allah, nanging ya niku sing arane setan niku gak seneng nek onok wong apik kabeh mesthi duwe cara gae nglugurna keimanane wong. Gari thithik nggari thithik,” cak Ari nyauti.

Pak Lik Dur nambahi, “Bener dulur sing arane setan niku encene gak kenek disanak, kudu tegas dimusuhi, contone aku duwe tangga awale muk duwe kesenengan ngingu dara, merga darane apik-apik terusan diojok-ojoki kancane supayane ditren, awale gak athik totohan, mari dicoba diadu barek tangga sing liya kok apik, bolik-balik menang, suwe-suwe ditantang barek kanca niku yok apa nek gae totohan, engkuk sing duwe dara entuk buruhan terus nek melok totohan isok menang mesthi entuk dhuwik. Awale sing gae totohan dhuwik buruhan, ee menang, suwe-suwe gak dhuwik buruhan niku tapi terus ngrogoh dhuwik omah, wis merga ke­tungkul suwe-suwe judi saniki dadi hobine. Masiya ya kadhang isih ketok ngibadah tapine wis ditumpaki setan dijak judi dara.”

(Sing waspada barek tekane musibah sing sawayah-wayah: Cak Ari, Cak Bedja, Pak Lik Dur barek Ning Sumeh).

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!