Juru Foto
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 424 kali

Kudu dakakoni yen nganti seprene isih angel kanggoku nglalekake sawijining wengi ing tengahe sasi Mei sawetara taun kepungkur. Ing wengi kuwi ke-priye rasane nothog regol ijo  kos-kosanmu nalika aku lan kowe isih padha-padha ngangsu kawruh ing pawiyatan luhur kutha pahlawan. Tumrap wong liya, nothog lawang mono mbokme-nawa gampang. Apamaneh kanggone cowok sing sok nothog lawang kuwi sadurunge ngajak kanca-kancamu ngrakit crita ing sangisore gapura kampus.

Nanging kanggoku beda. Sasuwene aku kenal karo dheweke ya lagi pisan kuwi  wani nothog lawang kos-kosane. Tekaku wengi kuwi ora liya kanggo ngucapake selamat ulang taun marang dheweke, mahasiswi adhi tingkatku. Kanthi nggawa kadho sing dakbungkus  kertas werna soklat, bola-bali aku nothog lawang kos-kosane.

Bodhone aku, ing wengi kuwi aku ora ngomong apa-apa kejaba selamat ulang taun lan sawetara donga puji supaya apa kang dikarepake dijabahi dening Gusti. Senajan kedadeyan ing wengi kuwi  mung sakedheping netra paribasane, nanging nganti seprene isih gumawang  ing angen-angenku. Ewasemono tresnaku marang Nuning nganti aku lan dheweke lulus ora pisan-pisan dakblakakake. Jalaran aku ngerti yen ing njero atine Nuning  wis ana priya sing ngrenggani.

Tresna ora kudu nduweni,   ngono jarene wong akeh. Nanging kahanan sing kaya mangkono mau satemene nyiksa ati banget. Wis bola-bali aku nyoba mbukak ati marang wanita liya kanggo nglalekake Nuning.  Nanging jebul ora gampang, sebab ati iki kaya-kaya mung kanggo kenya saka Mojowarno kasebut.

“Ah, pancen abot yen kudu nglalekake sekabehane,” panggresahku ing sawijining wektu.

Upama  jaman semana aku nekad nelakake rasa tresnaku, mbok menawa saiki aku ora kesiksa banget-banget. Minggu gumanti wulan lan saiki wulan wis gumanti taun. Dalan tumuju  kampus sing kebeneran ngliwati kos-kosan gapura  ijo kuwi isih kaya taun-taun nalika semana. Nanging surasa  nalika aku liwat regol sing tau dakthothog lawange  iku saiki wis beda.

Biyen saben mulih kuliyah, nalika ngliwati kos-kosan kuwi, ing njero ati mesthi ana pengarep-arep dheweke bakal mbukak lawang  lan ngatonake esem ngujiwat mligi kanggo aku. Nanging saiki wis beda. Dheweke wis ora mapan ana walike regol ijo kuwi.  Dheweke netepi apa kang dikarepake,  semono uga aku  isih kepengin golek jati dhiri sarta mbudidaya amrih bisa nglalekake kenya Mojowarno iku.

Ah, Nuning. Angen-angenku ngumbara nalika dheweke kerep njaluk tulung supaya ngrewangi  nggarap tugas kuliyah. Dijaluki tulung Nuning ngrewangi nggarap tugas kuwi mujudake wektu-wektu kang paling endah kanggoku. Jalaran aku bisa ngancani dheweke klawan ngematake eseme kang nengsemake sarta swarane kang renyah.

Senadyan dhadhaku megar, ewadene sumelip rasa perih mangerteni dheweke wis………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik