Yen Kasus RS Sumber Waras Diurus Pejabat “Ora Waras”
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 183 kali

Kleru etungan BPK saka awale, kasus RS Sumber Waras Jakarta dadi ngambra-ambra. KPK mutusake Pemprov DKI ora luput, ning BPK tetep ngotot alkhotot  yen etungane wis bener. Gubernur DKI sing anyar, sing pengin entuk opini WTP saka BPK, ndhapuk KPK DKI kanggo njaluk dol-tinuku RS dibatalake. Ya ngono kuwi akibate yen kasus RS Sumber Waras diurus pejabat sing “ora waras”.

 

JAMAN Ahok isih dadi Gubernur DKI Jakarta, Menkeu Sri Mulyani nate ngalem-alem Pemprov DKI pinter mbangun Jakarta kanthi dhuwit CSR (sponsor swasta). Mangka dhaerah liya­ne mati-mati mbangun dhaerahe ngang­go dana APBD, senajan kanthi anggaran “model sarung” sing sarwa nanggung. Bu Mentri nganti ngendikakake, “Ahok pantes dadi presiden.”

Beda maneh karo Bambang Wijoyan­to tilas pimpinan KPK. Bareng dheweke dadi timses-e Anies Baswedan ing Pilgub DKI, kampanye ngalor-ngidul yen mba­ngun dhaerah nganggo dana CSR kuwi wis klebu pakarti koruptif, merga bisa me­ngaruhi aturane Pemprov marang swasta. Apa maneh ngidinake mbangun gedhung sadhuwur-dhuwure waton mba­yar dhendha, iku uga wis mambu korupsi.

 

KPK DKI nginceng Ahok?

Lah ing kana ta wau, Anies Baswe­dan–Sandiaga Uno wis kelakon dadi Gu­bernur DKI, berkah bantuwane Buni Yani sing nganggo sanjata pamusnah satru aran Kyai SARA. Bambang Wijoyanto sang Timses dening Gubernur Anies ban­jur sinengkakake ing ngaluhur dadi ang­gota TGUPP (Tim Gubernur Usaha Per­cepatan Pembangunan), kanthi jabatan pimpinan KPK DKI, salaras karo kabisan lan pengalamane. Ning aja kleru, ing DKI Jakarta KPK kuwi mengku teges: Komite Pencegahan Korupsi.

TGUPP gaya Anies-Sandi wae kela­kon nuwuhake pro-kontra. Jaman Guber­nur Ahok, isine mung wong 15, angga­rane saka dana operasional Gubernur sing Rp 4 milyar sesasi. Bareng jamane Anies-Sandi, wong sak RW mangkat ka­beh! Awit gunggunge ora umum, nganti 74 tur blanjane antarane Rp 20 juta ngan­ti Rp 50 juta sesasi. Sing njalari di­protes mrana-mrene, anggaran TGUPP sing nganti Rp 28 milyar setaun kuwi nganggo dana APBD. Soale Anies-Sandi owel yen nggunakake dana Operasional Gubernur.

Bab iki nate dielikake Mendagri Tjah­jo Kumolo. Jebul gubernur Anies salah wesel, apa sengaja diplintir? Jarene, ja­man Jokowi-Ahok-Djarot TGUPP ora dilarang, kok saiki ora entuk? Ana apa ya? Wekasane dheweke mutusake, tan­pa Mendagri kebijakan Pemprov DKI ja­lan terus. Mangka sing dimasalahake Men­dagri dudu TGUPP-ne, ning anggara­ne. Jer manut aturan Kementrian, TGUPP ora kena nggunakake dana APBD amarga dudu perangane SKPD (Satuan Kerja Pe­merintah Daerah) utawa PNS. Weka­sane Mendagri lapor KPK.

Ning embuh kena kemayan jati apa aji Semar Mesem, wekasane Mendagri Tjahjo Kumolo ngalah, TGUPP Pemprov DKI kena nganggo APBD ning pose saka Bappeda (Badan Perencanaan dan Pem­bangunan Daerah). Sing njalari wong pa­dha alok “lha rak tenan ta” amarga Anies sing sadurunge njamin ora arep ngung­sungi anggota Timses-e, jebul Bam­bang Wijoyanto mlebu kono. Lha ning priye, omongan esuk dhele sore tempe gembus, kuwi wis lumrah tum­rape pejabat.

Rikala ngumumake pandhapuking KPK DKI, Gubernur Anies mratelakake yen lembaga kasebut tujuwane kanggo nye­gah praktek korupsi saengga wong dadi kapok nyathut dhuwit negara. Jan ora nyambung. Endi ana wong korupsi kapok mung merga dielikake? Sing mesthi, ka­pok korupsi yen wis ana tindakan, di­tangkep lan dipenjara.

Sing genah, sawise KPK DKI kadha­puk, Wagub DKI Sandiaga Uno banjur lapor menyang Bambang Wijoyanto nge­nani kasus dol tinuku lemah DKI ing Ceng­kareng karo lemah RS Sumber Wa­ras. Ya saka kene iki wong-wong banjur ngarani, KPK DKI pancen kanggo nggasak Ahok. Mangka Ketua KPK Agus Ra­hardjo wis suwe mratelakake, dol-tinuku RS Sum­ber Waras babar pisan ora ana niyat korupsi.

 

BPK golek menange dhewe

Kasus RS Sumber Waras dadi rame satemene kawiwitan saka data sing salah sarta aturan pemerintah pusat sing dita­brak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ning jalaran BPK rumangsa dadi lem­baga Yang Maha Benar, Pemprov DKI sing diaudit BPK kudu ngaku salah lan kudu siap mbalekake dhuwit sing wis kladuk dibayarake menyang pihak penjual, Ya­yasan RS Sumber Waras.

Lemah RS Sumber Waras sacara ka­sat mata pancen saperangan mlebu dae­rah Jl. Tomang Utara. Nanging adhe­dhasar dokumen sertifikat saka BPN lan tagihan pajeg lemah saka Kantor PBB, kabeh nelakake ana Jl. Kyai Tapa. Krana mengkono ora aneh yen NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak)-e uga kudu ngenut Jl. Kyai Tapa. Kudune BPK nyalahake Kantor Pajak karo BPN sing nerbitake dokumen mau, dudu Pemprov DKI.

Sing lucu maneh, ing atase dol tinuku lemah mau dumadine taun 2014, BPK njaluk supaya Pemprov DKI – RS Sumber Waras nganggo pathokan NJOP taun 2013 sing luwih murah. Tambah ngawur, BPK nyalahake DKI marga tuku lemah ora ndhapuk panitia salaras karo Pera­turan Presiden Nomor 71/2012. Mangka sing diugemi Gubernur Ahok nalika kuwi, Perpres No. 40/2014 sing luwih anyar, kang nyebutake pembebasan lemah pro­yek 5 Ha sapengisor bisa langsung ora perlu panitia. Sajake Ketua BPK ora ma­ca koran, apa pas ana wulangan kuwi... ...ora mlebu!

Merga bener lan pintere dipek dhewe mau, BPK majibake Pemprov DKI mba­talake dol-tinuku lemah mau. Orane ngo­no, RS Sumber Waras kudu mbalekake dhuwit pembayaran sing kladuk, gung­gunge Rp 191 milyar. Gubernur Ahok ora arep ngladeni rekomendasine BPK kase­but. Dene pihak RS Sumber Waras ba­reng ngadhepi pemerintahan DKI sing anyar mutusake, gelem mbatalake dol-tinuku mau liwat Pengadilan. Kejaba dokumen-dokumene wis dibalik nama menyang DKI, dhuwite uga wis dienggo keperluwan liyane.

Yen tekan Pengadilan, durung karu­wan Pemda DKI menang. Sing entuk-entukan malah Yayasan RS Sumber Wa­ras. Awit yen kalah lan wajib mbatalake dol-tinuku, didol karo pihak liya regane bisa luwih dhuwur. Anane pihak RS  ndhisik gelem dituku murah dening DKI, amarga Ahok darbe niyat mbangun RS Kanker.

 

Yen ana cek, cocog!

Kasus RS Sumber Waras dadi ngam­bra-ambra satemene merga pejabate padha kakehan rujak nanas. Tiwas-tu­was nglabuhi wong ora waras! Alah bapak balung pakel..... Lha coba ta, ing atase Pemprov DKI wis ngugemi Perpres sing anyar, geneya BPK ngotot alkhotot nganggo pathokan Perpres sing wis diganti. Kejaba kuwi, wong dol tinuku lemah mono pathokane tertib adminis­trasi, dudu nggekeng soal geografi (di­wa­was saka papan – Red).

Eloke, BPK wis kleru Pemprov DKI sing saiki malah melu-melu kaya patrape wong lagi wuru. Coba ta apa pawadane Wagub Sandiaga Uno ngotot alkhotot njaluk dol-tinuku RS Sumber Waras dibatalake? Awit kepengin banget DKI entuk opisi WTP (Wajar Tanpa Penge­cualian). Iki pambiji sing ilang saka DKI, saploke Jakarta dipimpin Jokowi-Ahok-Djarot.

Perlu kawuningan, pembukuan dana APBD/APBN iku pancen wajib diaudit BPK. Yen apik entuk opini WTP, yen pem­bukuane mung samadya, opini-ne WDP (Wajar Dengan  Pengecualian). Dene yen pembukuane momrot bin pating blasur, entuk opini disclaimer alias tanpa ko­mentar! Iki jan elek-eleke pembukuan tumrap cak-cakane bandha negara.

Nanging senajan wis entuk opini WTP, dudu jaminan yen bebadan lan lembaga pemerintah kasebut bebas sa­ka praktek korupsi. Bukti nyata, Pemkot Bekasi sing nate entuk WTP, walikotane (Mohtar Muhammad) mlebu penjara merga korupsi. Semono uga Pemprov Bengkulu, entuk opini WTP nanging gu­bernur Ridwan Mukti kena kasus korupsi. Semono uga ing Kementrian Pembangu­nan Desa, bar entuk opini WTP Irjen (In­spektur Jendral) Sugito malah ditangkep KPK.

Merga kanyatan mau, Ahok gak per­duli opini WTP saka BPK. Malah kanthi galak wani mojar, “Pancen BPK ngaco!” Jer nyatane akeh uga oknum auditor BPK sing dikrangkeng KPK merga padha tampa sogok, kedah-kedahe pejabat padha pengin entuk opini WTP. Upamane Rohmadi Saptogiri – Ali Sadli jroning  OTT Kemendes, lan Sigit Yogoharto ing kasus PT Jasa Marga. Kuwi sing anyar, sing kasus lawas uga ombyokan. Awit ing BPK kuwi ana “motto” winadi: cek sana cek sini tidak cocok, tapi diberi cek langsung cocok.

n (Gunarso TS)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik