28 Januari - 03 Februari 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 91 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Bakat lan kabisane dituduhake, aja gelem mung dinggo poyok-poyokan lan ora diajeni. Iki wanci kang pas kanggo mertobat, njaluk ngapura, lan nindakake owah-owahan urip. Rejeki wiwit gan­car, bisa ngatasi perkara, lan pamikiran tansaya diwasa.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Mundhak dina, rejeki tansaya gancar lan bebathen tambah akeh. Aja nganti gagal amarga kurang kreatif lan kurang srawung. Kun­cine sukses, panjenengan kudu wani srawung klawan wong-wong sukses lan wani nindakake rancangan.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Undhakna kawaspadan amarga ana wong kang karep ngapusi lan njlomprongake. Ati-ati anggone nindakake jejibahan. Dipikir kanthi jero luwih dhisik, aja nganti tuna lan ditutuh. Emosi dikendhaleni, lan sabar ngadhepi perkara.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Kasarasan digatekake, amarga ana pratandha bakal lara. Pa­karyan aja ditumpuk lan aja nambah kegiyatan. Dirampungake mbaka siji, amrih pikiran rada entheng. Aja cawe-cawe urusan wong liya. Ora ana paedahe melu urun kanggo wong kang ora ngajeni.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Sregep ndedonga lan tirakat, amrih slamet lan ora frustrasi. Meneng aja kakehan komentar, kareben ora sansaya ribet. Sing ana diutuni, murih bisa nyukupi butuh saben dinane. Aja spekulasi. Yen main gengsi ateges lampus dhiri.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Konsentrasi marang rancangan kang lagi digarap. Butuhe sansaya akeh, aja nganti brah-breh lan neka-neka. Sing ora wigati, aja dituruti. Wong liya mung kepengin melu ngrasakake penak. Yen panjenengan susah, ora ana sing eling lan tetulung.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Panjenengan kudu bisa nyipati kahanan. Pilih kang bisa nuwuhake bebathen. Ora perlu ngrewes ujaring wong liya. Amarga kalo­dhangan becik durung mesthi tinarbuka maneh. Sing sregep, telaten, lan optimistis. Minggu iki kudu ana undhak-undhakan.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Aja gampang percaya omongan wong liya, utawa gosip kang ora ana buktine. Diadhepi langsung, dideleng dhewe. Amrih sukses, aja ngendelake wong liya, kudu digarap dhewe. Waspada marang kenalan anyar kang seneng crita apus-apus.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Kadidene kembang, lagi mekrok. Pratandha ana undhak-undhakan lan rejeki. Kudu tambah semangat, mantep, ora rangu-rangu. Upa­yak­na nganti kasil, kang dadi pepenginan panjenengan. Kena mbukak usaha tambahan lan golek obyekan liya amrih ora bosen.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Kudu luwih mantep. Ndedonga amrih optimistis. Aja gampang gela yen antuk asil durung selaras karo anggone ngupaya. Sing penting mongkog lan seneng. Akeh kang nyengkuyung lan menehi usulan kang aji. Diterusake kanthi sregep.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Muji syukur marang Gusti, ndedonga lan nganakake slametan andum rejeki. Rancangane kudu diterusake tumuju tembe mburi kang dadi impen. Kasil orane, bathi utawa bak buk, panjenengan dhewe sing nemtokake. Kudu obah lan nggatekake maneka panemu.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Durung tekan wancine seneng-seneng. Isih akeh ngalami reridhu lan kuciwa. Amrih ora frustrasi, enggal nggolek pangayem-ayem. Plesir, nonton, olah raga, utawa nyanyi. Ngelelipur dhiri aja malah rumangsa susah kadawa-dawa.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih