Undhangan Klawu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Roman Remaja - Dibaca: 172 kali

Jam rolas wengi kanggone Jalu isih krasa sore. Jam-jam semono kuwi dheweke isih ngadhep komputer ngrampungake pesenan undhangan manten. Anggone nggethu sedina utuh durung kasil nemokake desain sing nyocogi ati. Ora kaya biyasane dheweke nggarap nganti suwe mangkono. Biyasane yen wis rampung kaya panjaluke sing pesen, undhangan langsung dicetak. Wengi kuwi dheweke isih buntu pikirane durung cocog karo karepe ati.

Ngepasi byar rahina undhangan sing digawe wis rampung. Sing keri dhewe kuwi dheweke rumangsa marem karo asile. Banjur conto desain dikirimake menyang pak Budi, wong sing pesen undhangan kasebut. Sawise disetujoni, age-age desain kuwi dicetakake. Kurang luwih sesasi undhangan manten cacah limang atus wis dadi lan siyap diterake menyang pak Budi, kang pesen undhangan mau.

“Kulanuwun...” cluluke Jalu sawise tekan omahe pak Budi.

Rada suwe Jalu ngenteni sing nduwe omah mbukakake lawang.

“Kulanuwun...” Jalu ngambali uluk salame.

Ora ngenteni suwe lawang langsung dibukak. Sing mbagekake sawijining wanita lencir ayu.

“Hloh!” mung satembung kuwi kang kawetu saka wanita kasebut.

“Iya, Rahma, iki aku, Jalu.” kandhane Jalu sawise adhep-adhepan karo wanita kasebut.

“Ora usah kaget. Aku pengin ketemu karo bapakmu.” Jalu mbacutake guneme.

Sing dijak omong isih kamitenggengen sajak ora percaya karo tamu sing lagi teka kuwi. Antarane Rahma lan Jalu pancen wis kenal sadurunge. Mbiyen nalika isih kuliyah dheweke nduweni sesambungan tresna. Kurang luwih patang taun runtang-runtung bebarengan, sesambungane kepeksa pedhot ana tengah dalan. Rahma kepencut karo wong lanang liya kang wis mapan. Dene Jalu kepeksa nrima kanyatan. Kahanane pancen wektu semana Jalu isih durung cekel gawe. Mula dheweke pilih bukak usaha percetakan kuwi.

“Eh, ayo mlebu wae,” Rahma mbagekake Jalu. “Piye kabare?” pitakone Rahma kang sajak isih kaku.

“Apik, Ma. Langsung wae ya, tekaku mrene arep ketemu karo bapakmu,” wangsulane Jalu.

“Bapak karo ibuk lagi wae tindak Pacitan. Ana perlu apa, Mas?”

Kenya ayu sing lungguh ana ngarepe kuwi disawang kanthi netra kang landhep. Ora nyana babar pisan dina kuwi bakal teka ing omahe Rahma. Suwene patang taun dheweke durung tau dikenalake wong tuwane. Pikirane tekan ngendi-endi ngempet tatuning ati.

“Perluku mung arep nyaosake iki, Ma,” kandha mangkono karo menehake undhangan.

“Oh, iki undhangane sampeyan, Mas?” pitakone Rahma karo nampani undhangan.

“Diwaca dhisik, Ma.”

Kaya ngapa kagete Rahma bareng ing undhangan kasebut tinulis jenenge klawan calon bojone. Kabeh ora ana sing kleru, klebu jenenge wong tuwane lan calon maratuwane. Bedane undhangan kuwi warnane klawu, ora kaya pesenane sakawit.

“Kok, undhangane mbokgawa, Mas?” pitakone Rahma.

Sesasi kepungkur Jalu pancen nampa tamu kang ora liya ya pak Budi, bapake Rahma. Tekane ana omahe Jalu kuwi merga saka gethok tular kang sumebar. Wiwitane Jalu nampik pesenan kasebut kanthi alasan yen wektu kuwi uga akeh pesenan sing lagi digarap. Mula yen pak Budi njaluk wektu rong minggu rampung, dheweke ora bisa nyaguhi. Kuwi alasane Jalu kanggo nampik kanthi alus. Sejene ngono Jalu isih ketaton karo Rahma, wanita kang banget ditresnani.

Bareng pak Budi njaluk diwelasi merga ngendi-endi percetakan ora ana sing saguh, Jalu banjur nyaguhi. Konsep undhangan sing dijaluk pak Budi klebu gampang lan prasaja kanggone Jalu. Warna soklat mawa bathik. Kanggo menehi tetimbangan, Jalu nyoba nawakake conto desain sing liyane. Warna klawu mawa gambar kupu sajodho. Sawise dipikir tenan, pak Budi sarujuk-sarujuk wae.

“Kowe ngerti Rahma, yagene undhangan iki warna klawu? Klawu kuwi warna alam, ngemu teges kang wicaksana uga niyat kang tenanan. Muga-muga kanthi niyat kang tenanan, anggonmu omah-omah bisa barokah. Ing kene ana kupu sajodho mertandhakake yen klawan calon bojomu bisa dadi jodho selawase. Werna klawu iki uga nduweni teges kang sedhih. Muga-muga mung atiku wae sing klawu nandhang sedhih. Kowe klawan bojomu ora perlu sedhih. Muga tansah bagya mulya nganti tuwa,” kandhane Jalu kanthi manteb.

Rahma ora bisa mangsuli apa-apa kejaba mung netesake luh ing pipine. Dheweke ora ngira yen tresnane Jalu nganti kepati kaya mangkono.

“Matur nuwun, Mas. Muga pandongamu diijabahi Gusti. Muga-muga sampeyan uga cepet nyusul kaya aku,” muni ngono Rahma rada mingseg-mingseg.

Jalu katon lega atine sawise mbabarake apa kang dirasakake. Senajan lumantar undhangan, paling ora Rahma ngerti yen Jalu isih nresnani dheweke.

n (Gayuh R. Saputro)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan