Nonton Hari Jadi Kabupaten Purbalingga
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 66 kali

Bareng tekan Pos Kamling kaki Bawor mandan kaget, mergane anggota regune wong lima wis kumpul kabeh. Guru Tarno, Kebayan Dikin, Darman Betor, Yamun si bujang tuwa, karo Pak Priyanto Pensiunan PNS.

“Eh, ora taune wengi kiye sing mangkat rondha kumplit koh. Tiwase mung nggawa wedang thok, je,” ujare Kaki Bawor karo ngulungna ter­mose, enggal di tampa Yamun, langsung bae dithorna maring gelas nem sing wis di tata nang baki cilik, nggo medangan. 

“Ya ora apa - apa, Ramane. Kebeneran Pak Priyanto ngasta mendhoan egin manget-manget kiye, bu Priyanto sing nggoreng dhewek. Jare men­dhoan asli ulih-ulih gole tindakan sekang Braling,” semaure Kebayan Dikin karo nyomot mendoan nang piring.

“Eh, ya syukur. Ora koh, pak Priyanto wingi gole tindakan maring Purbalingga kayonge betah temen. Nganti suwe ora bali-bali,” takone Kaki Bawor maring Pak Priyanto, karo tangane nyandhak gelas, terus nyruput wedang kopine.

Sing nyauri malah Mas Guru Tarno, karo nampani gelas kopine sekang tangane Yamun. “Arep ora betah kepriwe, Ramane, wong kejaba plesiran sireng-sireng, kebeneran nang Purbalingga agi rame-rame akeh tontonan.”

“Iya, inyong krungu jare Kabupaten Purbalingga agi mengeti hari jadi, sing kaping 187, tanggal 18 Desember 2017 winginane, nganakna akeh tontonan wiwit tanggal 7 tekan tanggal 31 Desember 2017,” sau­rane Darman Betor karo tangane ora keri nyemol mendoan, langsung dipangan.

“Deneng rika ngerti?” takone Yamun penasaran. “Iya, ngerti lah. Anu maca nang spandhuk, dhong anu pas liwat Purbalingga,” saurane Darman Betor karo nyamuk-nyamuk gole mangan mendhoan.

“Mumpung anak putu padha preian, Kang Bawor. Pancen sengaja tek sengi tilik silahturahmi maring dulur-dulur sing egin ana nang Purba­lingga, ujube nyambung balung pisah, ben ora kepaten obor,” wangsu­lane Pak Priyanto karo mapanaken gole njagong sila methengkes. “Lha kebeneran pancen Kabupaten Purbalingga agi ana rame-rame, mengeti Hari Jadi sing kaping 187, Tanggal 18 Desember 2017 wingi. Dadi ya si­san nonton pirang-pirang kegiatan, ana pameran, festival tumpeng, parade budaya, lan sawernane pentas seni tradisional, seni musik karo ndhangdhut. Jan rame pisan. Ningen inyong kan gole mangkat meng Braling kae tanggal 16 Desember 2017, dadine ya inyong gole nonton ya tontonan sing ana wiwit tanggal 17 tekan tanggal 31 Desember 2017.  Mulane dadi betah.”

“O, dadine Pak Priyanto gole malem tahun baruan, nang Purbalingga, yah?” Kebayan Dikin melu takon nyelani.

“Ya iya lah. Genah dhong pas malem taun baru wingi, inyong pancen ngoberna nonton wayang kulit sewengi nutug tekan esuk, nang GOR Guntur Daryono. Ora ngertia bar kuwe,awak kayong dilolosi otot balunge, sidane ya ambruk, mriyang nganti limang dina. Dadi gole bali ngeneh kepeksane ya mundur.” 

Kaki Bawor nyauri karo menjep “Hi..hi.. Anu balung tuwa. Melek sewengi ya mriang lah.. Mayuh lah mangkat mider, karo njikoti jimpitan, wis wengi koh. Inyong karo Yamun sing mlaku ngalor, Kebayan Dikin karo Darman mlaku ngidul. Mengko ketemu nang ngarep umahe Baune Na­siran. Pak Priyanto karo Mas Guru Tarno ben nangkene baen, tunggu Pos Kamling. Mangga. Klilan...

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih