Titis Wisnu Mantu (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 50 kali

Raden Turunan kang kadherekake dening Kyai Semar, Buyut Wayungyang sarta Buyut Candramawa wus prapta ana gedhong pamondhokan Negara Pidanadani.

“Kakang Semar, iki wus tekan ngendi, Kakang?” pitakone Raden Turunan.

“Yen mboten klentu niki pun mlebet Kraton Pidanadani. Niku wujude gedhong, gedhong napa mboten ngertos, Den?”

“Buyut Wayungyang kowe ngerti iki gedhong apa?”

“Napa malih kula, Gus. Gak ngerti blas. Buyut Candra­mawa ngerti gak?”

“Wah wah wah, ya gak ngerti. Terus mlebet mriki niki ajeng pripun, Den Ba­gus?” ature Buyut Candra­mawa.

“Kabeh bae padha menenga dhisik, aku nedya semedi ngeningke cipta kanggo ngerteni ana ngendi dununge Kangmbok Dewi Srihatni.”

“Lha, prayogi niku, Den,” ature Semar.

 Raden Turunan  nulya muja semedi migunakake pancandriyane kanggo nglacak dununge Dewi Srihatni. Eling-eling sutaning resi kang gentur tapane sarta landhep kawaskithane, sang bina­gus bisa nyumurupi lamun Dewi Srihatni kasingidake jroning gedhong.

“Kepripun, Den? Semedine kok pun mantun, napa sampun angsal wewengan?” pitakone Semar.

“Kakang Semar, Kakang Wayungyang apadene Kakang Cadramawa, wus cetha lamun Kangmbok Srihatni disingidake Emban Layarmega ing gedhong iki. Mula bakal dakluwari.”

“Nanging lawange dikunci, njur kepripun Den carane ngluwari?”

“Korining gedhong bakal dakbukak nganggo kekuwataning batinku. Sawuse kabukak ayo dakjak mrepegi Kangmbok Srihatni.”

Lah mangkono ta wau, Raden Tu­runan ngeningake cipta, ing ngujub ne­dya mbedhat korining gedhong. Saka dayane ngelmu batin, sakala korining gedhong bisa kabedhat saengga menga. Raden Turunan gya ngluwari Dewi Srihatni kang tinarungku ana kono.

“Oh syukur bage sewu dene Yayi Turunan saged manggihaken kula. Mriki punika pundi, kula mboten mangertos keblat, Yayi,” pitakone Dewi Srihatni.

“Dhuh Kangmbok  Srihatni, paduka punika kalawau dipuncidra dening mengsah, lajeng dipunsingidaken wonten gedhong menika. Gedhong menika mapan wonten Kraton Pidanadani, paduka Kangmbok kacidra mengsah badhe dipunpundhut garwa dening Prabu Karungkala, narendra yaksa ing Pidanadani.”

“We hla ana-ana wae.  He, genahe onok ratu buta arep ngepek Gusti Putri ta. Hla kok gak ngilo githoke,” sumelane Semar.

“Lajeng kados pundi, Yayi?” ucape Dewi Srihatni.

“Prayoginipun samenika paduka kula bekta wangsul dhateng Purwacarita. Ayo Kakang Semar lan kabeh wae ndherekake Kangmbok Srihatni kondur mring Purwacarita.”

“Sumangga Den kula dherekaken.”

Tan cinarita kang lagya kondur mring…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa ngajeni, mula aja tau ngina.

Klik

KENYA MAIN TONG SETAN

Pemain tong setan biyasane wong lanang, nanging ing kene sing main sawijining wanita yakuwi kang jenenge Karmila Purba. Kenya umur 18 taun asal Pematang Siantar, Sumatra Utara iki cukup kondhang ora mung ing Indonesia, nanging uga ing donya. Iki gara-garane merga aksine diliput dening media asing yakuwi Guardian lan Metro. (d/ist)***

Pethilan

Presiden mundhut motor Royal Enfield Bullet 350 cc

Dadi kelingan esemka…

Tata kelola anggaran olahraga ala

Sabandhing lurus karo prestasine

Kabeh calon kepala daerah nyerahake LHKPN

Perkara datane bener apa ora uru­san mburi