Titis Wisnu Mantu (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 141 kali

Raden Turunan kang kadherekake dening Kyai Semar, Buyut Wayungyang sarta Buyut Candramawa wus prapta ana gedhong pamondhokan Negara Pidanadani.

“Kakang Semar, iki wus tekan ngendi, Kakang?” pitakone Raden Turunan.

“Yen mboten klentu niki pun mlebet Kraton Pidanadani. Niku wujude gedhong, gedhong napa mboten ngertos, Den?”

“Buyut Wayungyang kowe ngerti iki gedhong apa?”

“Napa malih kula, Gus. Gak ngerti blas. Buyut Candra­mawa ngerti gak?”

“Wah wah wah, ya gak ngerti. Terus mlebet mriki niki ajeng pripun, Den Ba­gus?” ature Buyut Candra­mawa.

“Kabeh bae padha menenga dhisik, aku nedya semedi ngeningke cipta kanggo ngerteni ana ngendi dununge Kangmbok Dewi Srihatni.”

“Lha, prayogi niku, Den,” ature Semar.

 Raden Turunan  nulya muja semedi migunakake pancandriyane kanggo nglacak dununge Dewi Srihatni. Eling-eling sutaning resi kang gentur tapane sarta landhep kawaskithane, sang bina­gus bisa nyumurupi lamun Dewi Srihatni kasingidake jroning gedhong.

“Kepripun, Den? Semedine kok pun mantun, napa sampun angsal wewengan?” pitakone Semar.

“Kakang Semar, Kakang Wayungyang apadene Kakang Cadramawa, wus cetha lamun Kangmbok Srihatni disingidake Emban Layarmega ing gedhong iki. Mula bakal dakluwari.”

“Nanging lawange dikunci, njur kepripun Den carane ngluwari?”

“Korining gedhong bakal dakbukak nganggo kekuwataning batinku. Sawuse kabukak ayo dakjak mrepegi Kangmbok Srihatni.”

Lah mangkono ta wau, Raden Tu­runan ngeningake cipta, ing ngujub ne­dya mbedhat korining gedhong. Saka dayane ngelmu batin, sakala korining gedhong bisa kabedhat saengga menga. Raden Turunan gya ngluwari Dewi Srihatni kang tinarungku ana kono.

“Oh syukur bage sewu dene Yayi Turunan saged manggihaken kula. Mriki punika pundi, kula mboten mangertos keblat, Yayi,” pitakone Dewi Srihatni.

“Dhuh Kangmbok  Srihatni, paduka punika kalawau dipuncidra dening mengsah, lajeng dipunsingidaken wonten gedhong menika. Gedhong menika mapan wonten Kraton Pidanadani, paduka Kangmbok kacidra mengsah badhe dipunpundhut garwa dening Prabu Karungkala, narendra yaksa ing Pidanadani.”

“We hla ana-ana wae.  He, genahe onok ratu buta arep ngepek Gusti Putri ta. Hla kok gak ngilo githoke,” sumelane Semar.

“Lajeng kados pundi, Yayi?” ucape Dewi Srihatni.

“Prayoginipun samenika paduka kula bekta wangsul dhateng Purwacarita. Ayo Kakang Semar lan kabeh wae ndherekake Kangmbok Srihatni kondur mring Purwacarita.”

“Sumangga Den kula dherekaken.”

Tan cinarita kang lagya kondur mring…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…