Titis Wisnu Mantu (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 258 kali

Raden Turunan kang kadherekake dening Kyai Semar, Buyut Wayungyang sarta Buyut Candramawa wus prapta ana gedhong pamondhokan Negara Pidanadani.

“Kakang Semar, iki wus tekan ngendi, Kakang?” pitakone Raden Turunan.

“Yen mboten klentu niki pun mlebet Kraton Pidanadani. Niku wujude gedhong, gedhong napa mboten ngertos, Den?”

“Buyut Wayungyang kowe ngerti iki gedhong apa?”

“Napa malih kula, Gus. Gak ngerti blas. Buyut Candra­mawa ngerti gak?”

“Wah wah wah, ya gak ngerti. Terus mlebet mriki niki ajeng pripun, Den Ba­gus?” ature Buyut Candra­mawa.

“Kabeh bae padha menenga dhisik, aku nedya semedi ngeningke cipta kanggo ngerteni ana ngendi dununge Kangmbok Dewi Srihatni.”

“Lha, prayogi niku, Den,” ature Semar.

 Raden Turunan  nulya muja semedi migunakake pancandriyane kanggo nglacak dununge Dewi Srihatni. Eling-eling sutaning resi kang gentur tapane sarta landhep kawaskithane, sang bina­gus bisa nyumurupi lamun Dewi Srihatni kasingidake jroning gedhong.

“Kepripun, Den? Semedine kok pun mantun, napa sampun angsal wewengan?” pitakone Semar.

“Kakang Semar, Kakang Wayungyang apadene Kakang Cadramawa, wus cetha lamun Kangmbok Srihatni disingidake Emban Layarmega ing gedhong iki. Mula bakal dakluwari.”

“Nanging lawange dikunci, njur kepripun Den carane ngluwari?”

“Korining gedhong bakal dakbukak nganggo kekuwataning batinku. Sawuse kabukak ayo dakjak mrepegi Kangmbok Srihatni.”

Lah mangkono ta wau, Raden Tu­runan ngeningake cipta, ing ngujub ne­dya mbedhat korining gedhong. Saka dayane ngelmu batin, sakala korining gedhong bisa kabedhat saengga menga. Raden Turunan gya ngluwari Dewi Srihatni kang tinarungku ana kono.

“Oh syukur bage sewu dene Yayi Turunan saged manggihaken kula. Mriki punika pundi, kula mboten mangertos keblat, Yayi,” pitakone Dewi Srihatni.

“Dhuh Kangmbok  Srihatni, paduka punika kalawau dipuncidra dening mengsah, lajeng dipunsingidaken wonten gedhong menika. Gedhong menika mapan wonten Kraton Pidanadani, paduka Kangmbok kacidra mengsah badhe dipunpundhut garwa dening Prabu Karungkala, narendra yaksa ing Pidanadani.”

“We hla ana-ana wae.  He, genahe onok ratu buta arep ngepek Gusti Putri ta. Hla kok gak ngilo githoke,” sumelane Semar.

“Lajeng kados pundi, Yayi?” ucape Dewi Srihatni.

“Prayoginipun samenika paduka kula bekta wangsul dhateng Purwacarita. Ayo Kakang Semar lan kabeh wae ndherekake Kangmbok Srihatni kondur mring Purwacarita.”

“Sumangga Den kula dherekaken.”

Tan cinarita kang lagya kondur mring…………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya