Kaya Banyu Kowen
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 104 kali

Mungguhing Kasiyo, bakul dhawet klilingan iku sing jeneng bathi utawa rugi, untung utawa buntung, mujudake perkara lumrah. Gilir gumanti kaya ubenge rodha cikar. Lik Yo, paraban akrabe Kasiyo, darbe keyakinan yen dina iki siyal, dina candhake bakal nemoni nasib mujur. Keya­kinan mau ora adhedhasar teori saka ngendi lan saka sapa. Ya mung saka pengala­mane dhewe. Jer Lik Yo anggone mecaki panguripan minangka bakul dhawet wis udakara nembelas taun.

Tengahe taun 2001 Lik Yo miwiti usaha dodol dhawet. Sekawit dipikul mlebu metu kampung lan karang padesan. Oleh-olehane bathi disisihake sethithik mbaka sethithik, engga wekasane Lik Yo bisa tuku rombong surungan rodha loro.

Kaya padatan, saben esuk jam sepuluh, sawise pamit Sinem bojone, Lik Yo metu saka omah kontrakane. Grobag mawa tulisan “Dhawet Lik Yo, Seger lan Cumles” mau disurung mengidul. Katon mbrengkut lan pepak gawane, ana kendhil saka grabah cacah telu kanggo wadhah cendhol, santen, lan juruh. Ana termos isi es batu kang wis dipecah cilik-cilik lan pirang-pirang iji mangkok beling. Ing sisih ngisor cemanthel ember isi banyu diwenehi kum-kuman godhong gedhang kanggo ngasahi mangkok sing mentas kanggo ngombe wong tuku.

Lik Yo ngetiging mlaku rikat mengidul. Ana papan sing arep dituju, yaiku bulak Galwareng. Dheweke entuk kabar menawa dina iku ing bulak kasebut lagi panenan gedhen. Cumithak ing angen-angene yen dina iku dagangane bakal kelarisan. Akeh tenaga derep kang padha mbutuhake dhawete, ora mung diombe ngenggon, uga akeh kang njaluk diwadhahi plastik arep digawa mulih kanggo oleh-oleh sing neng omah. Apa maneh nalika iku panase srengenge krasa sumelet.

Kumudu-kudu selak kepengin tekan papan sing dituju, ndadekake anggone mlaku kurang waspada. Jempol sikil tengene nyandhung watu gedhene rong kepelan tangane wong diwasa.

“Adhuh hiyuuung…!” sambate karo isih nyurung grobage. Lakune kecancigan. Pranyata jempol sikile tatu, kepeksa mampir tokone Babah Tiong, tuku tensoplast.

Nerusake laku mengidul kira-kira entuk satus meter, bubar ngliwati Buk Gempal, ana bocah lanang cilik mlayu ketepusan nututi lakune Lik Yo.

 “Lik, tuku dhawete, Lik!” bengoke bocah lanang  kang sirahe gundhul thelis-thelis mau karo ngulungake dhuwit rong ewu rupiyah.

“Kok mung rong ewu?”  takone Lik Yo.

“Dhuwitku mung kuwi, Lik. Apa kudu telung ewu? Ya sak pawehmu ta, Lik, ngono wae kok repot”, ujare bocah cilik mau tanpa ekspresi salah. Kabeh wong ngerti menawa dhawete Lik Yo mono regane telung ewu repis samangkok.

“Ya wis nya! Nanging ora kebak”, ujare Lik Yo semu anyel karo ngulungake mangkok isi dhawet telung prapat porsi.

Kasiyo kemrungsung sajak ora sabar, kepengin enggal-enggal…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa ngajeni, mula aja tau ngina.

Klik

KENYA MAIN TONG SETAN

Pemain tong setan biyasane wong lanang, nanging ing kene sing main sawijining wanita yakuwi kang jenenge Karmila Purba. Kenya umur 18 taun asal Pematang Siantar, Sumatra Utara iki cukup kondhang ora mung ing Indonesia, nanging uga ing donya. Iki gara-garane merga aksine diliput dening media asing yakuwi Guardian lan Metro. (d/ist)***

Pethilan

Presiden mundhut motor Royal Enfield Bullet 350 cc

Dadi kelingan esemka…

Tata kelola anggaran olahraga ala

Sabandhing lurus karo prestasine

Kabeh calon kepala daerah nyerahake LHKPN

Perkara datane bener apa ora uru­san mburi