Lungguh kang Ewuh (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 522 kali

Kanthi dandanan kang prasaja, clana jeans, kaos putih kombinasi biru tuwa lan pupuran manda-manda, Martini sore kuwi siyap budhal ngamen bareng Sayunah. Meruhi dandanane Martini, Sayunah uga ngimbangi dandan sing ora nguciwani, kanthi pamrih dimen katon yen pancen sapaguyuban. Senadyan umur wis ngan­cik sirah papat, bareng dandan ngemper Martini kok ya isih katon ayu. Ora kalah adoh karo Martini sing umure udakara telungpuluh loro taun.

Ing pucuke dalan Malioboro sisih kidul, persise ana ngarep Gedhung Agung, we­ngi kuwi ana sesawangan anyar. Wong wadon loro ayu-ayu kanthi piranti gitar akustik loro mbarang amen kanthi cara dhuet saut-sautan. Penampilane wanita loro kuwi cukup nyedhot kawigatene wong-wong sing pating sliri ing Malioboro wayah wengi. Ora sethithik sing ngober­ake mandheg saperlu nonton, ngematake lagune wanita loro iku banjur nyemplungi dhuwit saeklase ing kerdhus sing dice­pakake.

Krasa anyar mungguhing Sayunah we­ngi iku ngamen bareng Martini. Sing wis lumrah dilakoni dening Sayunah, dhe­weke mlaku saurute Malioboro lan meng­gok ing warung kang disedya dingameni. Wengi iki saka iguhe Martini, anggone nga­men digawe magrok ana papan sing kawawas setrategis lan bisa katonton sa­ka maneka arah. Sayunah duwe sawa­ngan panggonan sing dikarepake Martini, yaiku ana trotoar sisih kulon, cedhak lampu bang-jo, ngarep Gedhung Agung lan Senisana.

Sanadyan lagu-lagune kalebu lawas, nyatane akeh banget kang merlokake mandheg kanggo nonton kiprah lan ka­prigelane wanita loro kuwi. Lanang, wa­don, nom, setengah tuwa, padha kadudut kawigatene. Ora sethithik sing nglodhang­ake wektu kanggo njaluk lagu kanthi aweh dhuwit saweran lan ngematake lagu sing dijaluk. Entuk kawigatene sing kaya ngono njalari Sayunah lan Martini rumangsa bom­bong. Tumrap Martini, iki pengalaman sepisanan sajroning uripe.

Kothak kerdhus kang dicawisake kanggo wa­dhah dhuwit wengi kuwi cukup maremake isine. Martini apadene Sayunah wis ora nggagas dhuwit kuwi saka wong sing ngajeni kabisane apa saka wong sing welas ndulu kahanane. Sing baku iku dhuwit  khalal.  Mungguh­ing Martini wigati dibe­dakake endi dhuwit khalal lan endi sing karam, awit selawase urip ya lagi we­ngi kuwi dheweke…………

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya