Ing Tengahe Wadhuk Mulur Makam Kramat Kyai Sayid Iman Mukmin
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pasujarahan - Dibaca: 89 kali

Saweneh cungkup prasaja tinutup blabak rapet ing punthuk satengahe Wadhuk Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, nuwuhake kesan lan sesawangan nyleneh. Gek sapa sing disarekake ngijeni ing papan mencil, isih kinupeng banyu pisan. Banjur piye larah-larahe sakawit dene nganti bisa kaya ngono? Wangsulane pitakonan iki ana sambung rapete karo prastawa heroik meh rong abad kepungkur.

Manut gotheke masyarakat ngenggon, cungkup nyele kasebut makame paraga kramat, Kyai Sayid Iman Mukmin. Almarhum wektu sugenge mujudake salah siji senopati perange Pangeran Diponegoro kang katengen dhuk rikala miwiti Perang Jawa taun 1825.

Limang taun suwene ngraman kekuwasaan Kompeni, wusanane Pangeran Diponegoro kapikut sawise kena apus kramane mungsuh. Marang Kompeni panjenengane ngajokake syarat saguh seleh gegaman waton kabeh pendhereke dibebasake.  Pangeran, putra mbajengi Hamengku Buwana II, Sultan Ngayogyakarta kasebut kober nitipake kerise marang pendhereke, Iman Mukmin, kanthi weling murih pusaka agemane mau dipasrahake marang Nyi Ageng Serang. Mungguhing Nyi Ageng, paringan keris kasebut diwerdeni minangka pralambang nerusake perjuwangan lumawan Kompeni.

Sithik bab Nyi Ageng Serang. Asma cilikane Raden Ajeng Kustiyah Wulaningsih Retno Edi (1762), putri wuragile Panembahan Notoprojo, Bupati Serang, samengko kalebu wewengkon Kabupaten Sragen. Jaman geger Mangkubumen, Notoprojo mihak Pangeran Mangkubumi – mbesuke jumeneng nata ing Ngayogjakarta jejuluk  Sultan Hamengku Buwana I – nglawan sekuthonan Kompeni lan Pakoe Boewono II, Sunan Surakarta pasca Kartasura. Putra mbarepe panguwasa Serang kasebut sing melu maju ing jurit, gugur jroning peperangan.

Najan tinakdir wanita, Kustiyah dhemen nyinau olah kasantikan, sarta gladhen keprajuritan. Patine kangmase mau saya mimbuhi rasa sengite Nyi Ageng Serang marang Kompeni.Sasedane ingkang rama, panjenengane nglintir kalungguhan bupati ing Serang, engga sabanjure katelah Nyi Ageng Serang. Bisa dimangerteni nalika mbledhos Perang Jawa, Nyi Ageng sagarwa putra melu mbrontak sabela Pangeran Diponegoro.

 

Kinepung Tepung Gelang

Mbentuk satuan tempur putri aran Gula Klapa kang kawentar kendel, Nyi Ageng arepa wis ngunduri sepuh isih asring mimpin langsung nggecak mungsuh. Medan peperangane ngliputi wilayah banget jembar, wiwit Serang, Purwodadi, Gundih, Demak, Kudus, Semarang, Salatiga, Boyolali, Klaten nganti Magelang.

Mbaleni Iman Mukmin. Sawise masrahake keris netepi welinge Pangeran Diponegoro, Iman Mukmin kabiyantu Nyi Ageng Serang nerusake gerilya. Daerah rawa-rawa sakidul rada adoh Karaton Surakarta kapilih kanggo adeg kubu pertahanan. Awit saya wuwuh pendhereke, markas mau ngrembaka kadidene padunungan, sing mengkone  dadi cikal bakale desa Mulur.

Tipak perjuwangane Iman Mukmin sarta Nyi Ageng, kajaba ing Mulur, uga sumebar jroning laladan sakitare kang kepetung jembar. Toponimi jeneng-jenenge desa ing Kecamatan Bendosari, kebawah Kabupaten Sukoharjo, kaya ta Kentheng, Godog, Kalangan, Jagan, Jogodengkul, Pondokserang, lan Mertan rapet gandheng cenenge karo legenda tokoh kekarone kasebut.

Serdadu saka Benteng Vastenburg, Surakarta, mawola-wali dikerigake nglurug menyang Mulur. Perang adu kawegigan lumaku sasen-sasen suwene. Korban ing kekarone pihak padha akehe. Gerake pasukan Kompeni asring kepalang kondisi palagan awujud rawa-rawa kang angel ditembus. Pungkasane Kompeni ngetog sakehing kekuwatan, kalebu persenjataan. Medan peperangan kinupeng tepung gelang. “Kyai Sayid Iman Mukmin gugur kena tembak ing antarane uwit-witan gedhe ing satengahe rawa sing kanggo amping-ampingan. Semono uga para pendhreke. Akeh ing antarane kang milih tetep nglawan nganti tumekeng tiwas,” pratelane Tukimin, sesepuh Desa Mulur.

Suwe sawise kuwi, nalika Mulur dibangun wadhuk, makame almarhum kang dumunung neng sawenehing punthuk desa kasebut sengaja ora dipindhah. Kabeh mau ora liya kanggo ngormati jasa sarta lelabuhane Kyai Sayid Iman Mukmin. Mula sawise proyek rampung digarap, makam kasebut ora katut kelem awit panggonane pancen ana ndhuwur. “Ing dina-dina tinamtu akeh sing padha teka tirakat. Peziarah kudu numpak prau menyang punthuk papan cungkupe almarhum ing satengahe Wadhuk Mulur,” ucape Mujiman (57), salah saweneh warga ngenggon.

Ditambahake, makame Kyai Sayid Iman Mukmin adoh saka crita aneh-aneh, gaib, utawa mistis. Ewadene sing mengkono mau ora ngurangi rasa kurmate masyarakat Mulur marang almarhum. “Nate, sawetara wektu kepungkur ana offroader sing nyak-nyakan mblasak tekan sacedhak cungkup. Embuh kepiye, mobile dadakan mati mesin tanpa sebab,” tambahe. (Pakne Puri)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!