Angele Golek Politisi Senayan sing Bersih
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 128 kali

Jabatan lembaga pemerintah iku sakpriodhe limang taunan. Ning Ketua DPR RI, merga kesanja maneka warna perkara, durung sak priode ganti ping 3. Apa tumon? Sajake golek politisi Senayan sing bersih, resik kaya bar dirinso, angele eram. Ketua DPR Bambang Susatyo sing nembe dilantik, uga keseret kasus e-KTP. Muga wae tetep mung seksi, saengga lulus raharja nganti  Oktober 2019.

BIYEN ngarepe ambruke Orde Lama ngancik Orde Baru ana istilah kondhang sing disebut Ampera, cekakan saka: Ama­nat Penderitaan Rakyat. Lire iku pepeling kanggo para pejabat utawa petinggi negara yen rakyate lagi padha nandhang sengsara, dadi aja mung ngge­dhekake wetenge dhewe. Wolak-waliking jaman, ing alam reformasi dinane  iki timbul istilah anyar: Ampebat. Apa maneh iku?

Jebul karepe, iku cekakan saka: Amanat Penderitaan Pejabat, lan sing duwe amanat ora ana liya “ingkang kinurmatan panjenenganipun bapa” Setya Novanto, rikala isih dadi Ketua DPR RI. Soale rikala kalungguhane wis ngam­plik kari amblege, ndadak gawe layang amanat yen mbesuk Ketua DPR-e si Azis Syamsuddin, anggota Fraksi Golkar. Mesthi wae para kader Golkar wis padha asikep haesss....prekk!

 

KIH: Peken kabeh.....

Kepriye anggone ngrewes, ing atase wis dadi tahanan KPK kok kober-kobere Setya Novanto ngatur-ngatur, mbesuk sing dadi Ketum Golkar si Suta, sing dadi Ketua DPR si Naya. Geneya sing dadi Ketua rumahtanggane sing anyar ora diatur pisan? Awit yen ndeleng kasuse sing mambu korupsi prasasat ya diindhit ya dikempit, akeh uthute dheweke bakal napak tilas karo eks Ketua MK Akil Mochtar, diukum salawase urip.’

Rikala Setya Novanto ketanggor togor listrik lan banjur dadi tawanan KPK, akeh sing padha sukuran lan kaulan. Awit rakyat Indonesia jan getem-getem bin gregeten, kok ana Ketua DPR modhel dheweke kuwi. Jabatan Ketua DPR kaya kagungane mbah kakung mana, bisa mlebu-metu sak sire dhewe. Nanging eloke, para politisi Senayan kok ya mung padha ngglendem wae, ora ana sing cemuwit.

Pawadane kala semana, jabatan Ketua DPR kuwi mapan wis dadi hak lan kaplinge Golkar, dadi arep ganti ketua sedina ping pintu, lha nggih mangga ma­won! Awit aturan ing UU MD3 (MPR, DPR, DPD) pancen kaya ngono. Nanging apa padha lali, yen UU MD mau digawe DPR satemene pancen kanggo mikolehake brok partai-partai sing nyengkuyung Capres kalah dhek Pilpres 2014.

Golkar pimpinan Aburizal Bakrie na­lika iku, melu mbalani KMP (Koalisi Me­rah Putih) sing ngewangi Capres Pra­bowo. Wekasane Ketua DPR-e dipa­srahake menyang Setya Novanto. Wakil Ketua DPR-e saka PKS (Fahri Hamzah), Fadli Zon (Gerindra), PAN (Taufik Kur­niawan), Demokrat (Agus Hermanto). Dene PDIP sing pemenang Pileg 2014 malah ora entuk apa-apa. Nanging Me­gawati minangka Ketum-e trima ngalah, ora ketang mbatine muni, “Peken kabeh ya wuk ya......!”

Publik utawa rakyat umume padha nggumun setaun, kok bisa-bisane Setya Novanto dadi Ketua DPR? Apa para po­litisi Senayan lali yen wis makaping-kaping tilas bakul madu kliling lan sopire Hayono Isman (Menpora era Orde Baru) kuwi keseret kasus-kasus sing mambu korupsi? Ning amarga kala semana dheweke isih kasinungan aji-aji Welut Putih, tetep slamet nir sambekala. Lire, Setya Novanto lulus raharja dadi Ketua DPR tanpa ana sing munasika.

Lagi sawatara wektu dadi Ketua DPR, ndadak kewiyak yen Setya Novanto bareng karo juragan minyak Reza Khalid nyathut asmane Presiden Jokowi, njaluk saham ana PT Freeport saengga kasuse kombul kanthi aran “Papa minta saham”. Diundhamana lan dikrocok mrana-mrene, wekasane Setya Novanto mun­dur saka DPR. Nanging dhasar isih kasi­nungan aji-aji Welut Putih, gugat me­nyang MK dimenangake, saengga Setya Novanto bali dadi Ketua DPR. Ade Komarudin Ketua DPR sing nggenti dhe­weke trima ngalah, senajan ta saiki kena radang otak wekasanipun.

 

Perlu dilebokake MURI

Setya Novanto sajake pancen anak anung kadang dewa. Bareng dadi Ketua DPR maneh malah saya kurugan segara madu, awit rikala nyalon Ketum Golkar, kanthi “uang pangkal” Rp 1 milyar bisa kepilih. Bar kuwi terus mberot saka KMP, manunggal karo  KIH (Koalisi Indonesia Hebat) sing nyengkuyung pemerintah. Senajan kala semana Pilpres 2019 isih adoh, Setya Novanto kanthi bombong ndhukung Jokowi ing Pilpres 2019. Mangka jan-jane kuwi mung pasang gelar golek pengayoman yen ta ana apa ta apa.

Karepe Setya Novanto ora keturutan. Rikala dheweke kejiret kasus e-KTP, jebul Presiden Jokowi ora ngayomi apa maneh ngewangi. Arep dicekel KPK ma­lah umpetan. Kelakon ketangkep bareng tabrakan tiang listrik ing Permata Hijau, nganti bathuke mencono sak bakpao isi kacang ijo. Mangka manut KPK, kabeh iku mung rekayasa. Temahane saiki pe­nga­cara Fredrich Yunadi lan lan dokter Bimanesh sing melu tembayatan san­diwarane Setya Novanto katut ditahan pisan.

Dhasar Setya Novanto, senajan ka­rier politike wis ora cao glethak njeng­gelek bali maneh, isih nyoba-nyoba ngatur Golkar. Aja kesusu milih Ketum Golkar sik, nunggu asil sidhang pra­peradilan. Jebul tetep ora nututi. Guga­tan praperadilan gugur, amarga kedhi­sikan Setya Novanto disidhang jroning kasus proyek e-KTP. Pengacarane bali mencak-mencak kaya buta Cakil ketemu Janaka. Raseksa krura kagiri-giri.......

Wekasane Setya Novanto jan kaya prajurit kalah perang, diblejeti tan bisa bangga; Ketum Golkar digenti Erlangga Hartarto (Mentri Perindustrian), Ketua DPR dipasrahake marang Bambang Susatyo (Bamsut). Mbesuk yen wis bebas saka ukuman LP Sukamiskin, paling-paling dadi Ketua RW.

Bambsut rikala arep dipilih dadi Ketua DPR sesaingan karo Agun Ginanjar Kartasasmita. Nanging Ketum Golkar Erlangga Hartato milih dheweke, awit kejaba wis dipangestoni para dewan pembina Golkar, Bamsut kuwi katog pe­ngalaman organisasi, darbe konseptual (rancangan) sing becik lan sugih gagasan.

Pelantikan Ketua DPR Bambang Sudsatyo wis kelakon dhek Senen 15 Januari kepungkur, kanggo mangsa ja­batan nganti Oktober 2019. Sadawaning sejarah republik, ya nembe iki jroning sak priode Ketua DPR-e ganti nganti kaping 3. Apa tumon temenan lan perlu mlebu MURI-ne Jaya Suprana ing Semarang.

 

Kaya kaose Mas Klombrot

Kalangan bebrayan umum, cukup kuciwa karo pilihane Golkar kasebut. Awit Bamsut mono dudu politisi sing temen-temen resik kaya bar dikumbah rinso. Maneka warna crita kurang becik anglimputi karier politike. Mula bebrayan Jakarta ana sing nglulu jroning pocapan ala nganggur, “Karuwan milih Bambang Gentholet, emane wis ngajal.”

Pengamat politik Jerry Sumampouw ngarani, Golkar milih Bamsut dadi Ketua DPR padha karo ndhudhuk luwangan kanggo awake dhewe. Ing atase elektabilitas Golkar saya mlorot kaya kolor pedhot usus-ususane, kok malah milih kader Golkar sing wis koncatan status “anyar, mudha lan resik”. Apa mengko publik ora ngarani, kaya suruh sing mung beda lumah-kurebe, ning digeget padha rasane.

Kaya sing kapacak ing Koran Tempo edisi Senen 15 Januari 2018 kepungkur, karier politike Bamsut iku ora putih mulus, akeh garis irenge (lorek-lorek) kaya kaose Mas Klombrot, kartun PS taun 1960-an. Upamane, dheweke senajan mbantah ning bola-bali dipriksa KPK jroning kasus korupsi Simulator SIM sing njiret petinggi Polri, Irjen Joko Susilo.

Ing ndalem kasus e-KTP sing saya gundlem (rame), Bamsut bareng karo kanca-kancane ing DPR melu mbujuki Miryam S. Haryani supaya kumbi yen dipriksa KPK.  Nanging maneh-maneh Bamsut selak. Ujare, “Kuwi rak mung omongane penyidik KPK Novel Bas­wedan, tanpa crosscek (nggenahake) karo aku sing kadakwa.” Miryam dhewe wekasane dadi terdakwa amarga kasus sumpah palsu.

Bamsut uga disebut-sebut dadi penggagas Angket KPK dhek Mei 2017. Paling ora saupamakna wong njoged, dheweke malah melu ngendhangi kanthi sigrak rikala Fahri Hamzah ada-ada nggelar Pansus KPK. Malah jroning isyu lawas prakara revisi UU KPK, Bamsut malah ketok banget nyengkuyung, nunggal “madzab” karo Fahri Hamzah.

Ngenani Angket KPK Bamsut mbantah, awit apa sing ditindakake nalika kuwi mung saderma nuhoni tugas partai. Ning sing genah, sawise ditetepake dadi Ketua DPR dheweke wis aprajanji, ora bakal nguthik-uthik UU KPK maneh. Muga-muga wae iki netes temenan, saengga kalungguhane bisa lulus raharja nganti Oktober 2019. Yen malah gawe kebijakan DPR sing lucu-lucu, banjur apa bedane Bambang Susatyo karo Bambang Gennnnn.... tholet?

(Gunarso TS)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.