LSW 04 / 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 188 kali

Katur Calhaj Tahun 2018

Alhamdulillah, aku sakkloter (16) SOC Solo gelombang 1 budhal nang Tanah Suci, njujug Madinah. Metu saka bandara digawa menyang hotel Azahra Makarim. Bis ngliwati dalan gedhe sing kiwa tengene ana hotel-hotel mewah dhuwur. Rata-rata 20 tingkat, kaget aku kok hotele kaya iki ya ora kaya sing diliwati mau. Wah, iki penginepan apa pe­mondhokan, nak diarani Hotel ora pas. Ing atase ana Madinah kanggo calhaj sakdonya.

Coba tak aturi mbandingake karo hotel liyane, Azahra mung 4 tingkat. Lift-e ana 2 thok. Sederhana adoh saka mewah. Lan rikala dina kapindho, aku dolan na Daker Madinah. Aku nonton peta, Azahra paling adoh dhewe saka Masjid Nabawi. Jan komplit tenan: Elek dhewe, adoh dhewe. Padahal ONH ne padha liyane lho, apa pamarentah Indonesia pesen hotel wis telat ya!!

Pancen beja kancaku sak kecamatan sing nggabung Kab. Groboga, entuk hotel ngarep pintu 5 masjid Nabawi. 50 meter wis mlebu pintu 5. Wekasane ya kudu mupus, pancen Allah SWT maringi kaya ngene. E ndilalah, ana koper sing kesingsal nganti 4 dina. Cacahe punjul 50 koper, sanib, e,…nasib-nasib. Azahra ana sektor N, arah kidul kulon Nabawi.

Katur para Calhaj 2018, tak dongakake muga-muga aja nampa lelakon kaya aku. Muga-muga pamarentah mikirke bab iki, aku yakin sewane hotel Azahra mesthi ora padha karo hotel liyane. Turahane kanggo sapa ya??? Para Calhaj 2018 bisa kundur kanthi dadi Haji Mabrur lan Mabruroh. Amin…amin…ya rabbal alamin. Sungkem katur Bapa Gunarso T.S. (Mbah Supar — Pakis Bringin,  Kab. Semarang)

 

 

Tumpukan Majalah

Maos seratanipun Bpk. Djaino-Tenggar-Senden-Kampak-Trenggalek, PS 13 Januari 2018, keparenga kula ngaturi udhu rembag sakedhik. Bab Tumpukan Majalah kagu­nganipun, menawi kasade ingkang tundhonipun namung kangge bungkus pancenipun kirang prayogi, awit isi majalah punika tansah nguri-uri seserepan utawi kabudayaan Jawi. Ingkang ing wekdal punika, generasi Mudha kirang sanget kawigatosanipun. Wonten panggenan kula, kula sering mrangguli tiyang/lare nyerat inggih kaserat Enggeh, lsp.

Pramila atur panjurung kula, mugia Tumpukan Majalah kagunganipun kasumbangaken dhateng Perpustakaan Sekolah, SD-SMP-SMA ing pundi kemawon ingkang sampun wonten. Ngiras pantes saged kangge nambah ngrembakanipun kasusastran Basa ugi kabudayan Jawi lan amal panjenengan.

Mbokbilih namung makaten ingkang saged kula aturaken. Nuwun. (Soewarno Tjitrowihardjo  —  Ngadiluwih-Kediri)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip ing donya iki gawe kesel, merga akeh wong kang pengin mamerake bab-bab kang satemene dheweke ora nduweni.

Klik

BUKA PALING DAWA

Rekor buka pasa paling dawa ing donya, ana ing Hanover, Jerman mentas iki. Dawane nggayuh 10.2 km. Gunggung mejane 10.200 meja, lan sing melu buka ana wong 42.100. Acara iki wis kaca-thet ing Guiness Book Record. Iki nuduhake yen wong kang nggilut agama Islam ing Jerman saya akeh wae. (d/ist)

Pethilan

Janji-janji reformasi diajab enggal dicepetake

Janji kang dilalekake

Jamane reformasi wis 20 taun

KKN durung ilang uga

Bulog mesthekake stok beras aman nganti riyaya

Bab mundhak orane rega aja takon lo ya