LSW 04 / 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 123 kali

Katur Calhaj Tahun 2018

Alhamdulillah, aku sakkloter (16) SOC Solo gelombang 1 budhal nang Tanah Suci, njujug Madinah. Metu saka bandara digawa menyang hotel Azahra Makarim. Bis ngliwati dalan gedhe sing kiwa tengene ana hotel-hotel mewah dhuwur. Rata-rata 20 tingkat, kaget aku kok hotele kaya iki ya ora kaya sing diliwati mau. Wah, iki penginepan apa pe­mondhokan, nak diarani Hotel ora pas. Ing atase ana Madinah kanggo calhaj sakdonya.

Coba tak aturi mbandingake karo hotel liyane, Azahra mung 4 tingkat. Lift-e ana 2 thok. Sederhana adoh saka mewah. Lan rikala dina kapindho, aku dolan na Daker Madinah. Aku nonton peta, Azahra paling adoh dhewe saka Masjid Nabawi. Jan komplit tenan: Elek dhewe, adoh dhewe. Padahal ONH ne padha liyane lho, apa pamarentah Indonesia pesen hotel wis telat ya!!

Pancen beja kancaku sak kecamatan sing nggabung Kab. Groboga, entuk hotel ngarep pintu 5 masjid Nabawi. 50 meter wis mlebu pintu 5. Wekasane ya kudu mupus, pancen Allah SWT maringi kaya ngene. E ndilalah, ana koper sing kesingsal nganti 4 dina. Cacahe punjul 50 koper, sanib, e,…nasib-nasib. Azahra ana sektor N, arah kidul kulon Nabawi.

Katur para Calhaj 2018, tak dongakake muga-muga aja nampa lelakon kaya aku. Muga-muga pamarentah mikirke bab iki, aku yakin sewane hotel Azahra mesthi ora padha karo hotel liyane. Turahane kanggo sapa ya??? Para Calhaj 2018 bisa kundur kanthi dadi Haji Mabrur lan Mabruroh. Amin…amin…ya rabbal alamin. Sungkem katur Bapa Gunarso T.S. (Mbah Supar — Pakis Bringin,  Kab. Semarang)

 

 

Tumpukan Majalah

Maos seratanipun Bpk. Djaino-Tenggar-Senden-Kampak-Trenggalek, PS 13 Januari 2018, keparenga kula ngaturi udhu rembag sakedhik. Bab Tumpukan Majalah kagu­nganipun, menawi kasade ingkang tundhonipun namung kangge bungkus pancenipun kirang prayogi, awit isi majalah punika tansah nguri-uri seserepan utawi kabudayaan Jawi. Ingkang ing wekdal punika, generasi Mudha kirang sanget kawigatosanipun. Wonten panggenan kula, kula sering mrangguli tiyang/lare nyerat inggih kaserat Enggeh, lsp.

Pramila atur panjurung kula, mugia Tumpukan Majalah kagunganipun kasumbangaken dhateng Perpustakaan Sekolah, SD-SMP-SMA ing pundi kemawon ingkang sampun wonten. Ngiras pantes saged kangge nambah ngrembakanipun kasusastran Basa ugi kabudayan Jawi lan amal panjenengan.

Mbokbilih namung makaten ingkang saged kula aturaken. Nuwun. (Soewarno Tjitrowihardjo  —  Ngadiluwih-Kediri)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh wong kang nindakake bab kang padha ing nalikane kowe ora. Kuwi ora ateges kowe salah.

Klik

GROJOGAN PEDHUT-

Yen grojogan umume sing mili yakuwi banyu, nanging grojogan ing Islandia iki sing mili pedhut. Pedhut ksb mbentuk pola kaya banyu kang nggrojog saka gunung menyang segara. Pranyata uga ana suwarane banyu gembrojog ing segara mau, saengga kaya banyu kang nggrojok temenan ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Nangkis hoaks, publik perlu ndhi-sikake rasionalitas

Benci nganti tekan unyeng-unyeng kuwi mutawatiri

DPR ora kesusu ngrembug RUU HP

Ora kaya RUU MD3 ya?

Partai Demokrat njaluk syarat kanggo nyengkuyung Jokowi

Ora ana mangan awan gratis pancen…