21 - 27 Januari 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 118 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Pikiran sing ora jenjem njalari makarya ora tentrem. Kudu bisa nying­kirake rasa sumelang lan gumregah ndadani kahanan. Aja nganti njalari lelara. Rejeki sing diantu-antu durung bisa maujud minggu iki. Asmara: pancen wis dadi watake, yen nduweni karep kudu kelakon.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Urip mono kaya rodha, mubeng, genti-genten ing ndhuwur lan ngisor. Kabeh kudu diadhepi, dilakoni kanthi tanpa kendhat muji syukur. Rejeki wiwit mbanyu mili. Awak kepenak aja lali olah raga. Asmara: aja nyepelake panemune pasangan, mundhak nglarani atine.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Sawise nerjang barat gedhe, lagi mendha sedhela, saiki ketekan lesus. Lumrah yen njalari was sumelang. Minggu iki butuhe uga tan­saya akeh. Pikiran lan tenaga kaya diperes, mula aja lali ngaso. Asmara: kaya-kaya ora kena pisah, mung tansah kangen wae.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Minggu iki swasana kerja apik, adoh saka hawa serik. Kasarasan digatekake, amarga ana pratandha bakal lara. Pakaryan aja ditumpuk lan aja nambah kegiyatan. Aja cawe-cawe urusan wong liya. Ora ana paedahe melu urun kanggo wong kang ora ngajeni.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Aja gampang diglembuk kanthi pangalembana lan tetembungan manis. Sregep ndedonga lan tirakat. Meneng aja kakehan komentar, kareben ora ribet. Sing ana diutuni, murih bisa nyukupi butuh. Yen main gengsi ateges lampus dhiri. Asmara: kudu teges.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Minggu iki kena nggawe trobosan anyar. Konsentrasi marang ran­cangan kang lagi digarap. Butuhe sansaya akeh, aja nganti brah-breh lan neka-neka. Sing ora wigati, aja dituruti. Yen panjenengan susah, ora ana sing tetulung. Asmara: nyenengake, ora ana pasulayan.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Hawa sing katone anteng bisa wae banjur dumadi lesus utawa barat gedhe. Panjenengan kudu bisa nyipati kahanan. Ora perlu ngrewes ujaring wong liya. Amarga kalodhangan becik durung mesthi tinarbuka maneh. Asmara: pasangan aja dikekang.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Sakehing pakaryan sejatine bisa enggal rampung yen ditindakake, ora malah mung nggresula. Amrih kasil, aja ngendelake wong liya, kudu digarap dhewe. Waspada marang kenalan anyar kang seneng apus-apus. Rejeki wiwit gancar. Asmara: pasangan kudu luwih digatekake.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Aja kesuwen olehe was sumelang saengga ora enggal maju. Kudu tambah semangat, mantep, ora rangu-rangu. Kena mbukak usaha tambahan lan golek obyekan liya amrih ora bosen. Akeh kang simpati. Asmara: aja nduweni pangarep-arep kedhuwuren.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Kudu luwih mantep, nanging logis. Aja ngutamakake rasa. Ndedo­nga amrih optimistis. Aja gampang gela yen antuk asil durung selaras karo anggone ngupaya. Akeh kang nyengkuyung lan menehi usulan kang aji. Diterusake kanthi sregep. Asmara: wayahe sabar dhisik.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Swasanane isih durung trep kanggo miwiti rancangan gedhe. Amarga, risikone uga ora sethithik. Luwih prayoga nggarap obye­kan sing wis kulina. Kasarasan badan tansaya apik, olah raga aja dilirwakake. Asmara: sabar, amrih perkara ora tansaya ndadra.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Sakehing perkara jumedhul, kudu dirampungake mbaka siji. Durung tekan wancine seneng-seneng. Isih akeh ngalami reridhu lan kuciwa. Ngelelipur dhiri, aja malah rumangsa susah kadawa-dawa. Asmara: yen ora blaka, sakehing upaya sasuwene iki bakale muspra.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih