Kuliah dadi Dokter Spesialis (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 243 kali

Sekolah ana ing bidhang kedhokteran iku kaya ora ana enteke. Malah ana gambar ing karikatur kang saiki karan “meme,” sekolah bidhang kedhokteran iku wiwit enom nganti tuwa sekolah terus ora ana kendhate. Yen sekolah bidhang teknik, ekonomi, hukum saka S1 mbutuhake wektu watara patang taun. Banjur yen nerusake S2 mbutuhake wektu rong taun. Lan yen te­rus menyang S3 mbutuhake wektu pa­tang taun. La yen digunggung kepruk seko­lah S1 nganti S3 mbutuhake wektu watara sepuluh taun. Dadi bisa wae lulus S3 isih durung umur telung puluh taun.

La terus yen dhokter kepriye? Rada beda adoh. Yen karier dhokter sangertiku saora-orane ana werna loro. Yen lulus dhokter te­rus karier ana klinis apa saliyane klinis. Yen saliyane klinis, umpamane sawise lulus dhok­ter banjur mlebu ana birokrasi, apa kerja ana perusahaan farmasi, peneliti, dhosen, kon­sultan, apa malah olehe nyambut gawe ora ana gandheng cenenge bidhang kedokte­ran. Kaya banjur wiraswasta, apa malah dadi politikus.

La yen dadi peneliti apa dhosen, jalur kang samesthine katempuh banjur nerusake menyang jenjang S2 utawa magister science. Suwene olehe sekolah yaiku watara rong tahun. Yen isih kepengin nerusake banjur ne­­rusake S3. Dene yen kepengin tetep arep praktek, ora kena praktek spesialis, nanging tetep praktek dhokter umum. Senadyan dhok­ter mau gelare wis S3. Amarga olehe sekolah sawise antuk gelar dhokter dudu sekolah spesialis nanging sekolah bidhang riset utawa S2, S3 mau.

Dene yen wis lulus dhokter, (banjur saiki kudu nindakake intensip ana rumah sakit yen wis lulus) lan pengalaman setahun ana klinis (praktek ana rumah sakit, klinik apa PTT) banjur praktek utawa kerja minangka dhok­ter umum apa nerusake spesialis iku karan karier ana bidhang klinis. La yen nerusake ana bidhang klinis, umume cita-citane kaya kabeh dhokter kepengin nerusake spesialis.

Nanging emane ora kabeh dhokter umum bisa nerusake menyang spesialis. Sa­liyane fakultas kedhokteran kang antuk idin mbukak spesialis winates, uga saben ang­katan winates banget kang ditampa mau. Dadi kaya ana lulusan Akademi Militer kae. Ora kabeh bisa dadi jenderal. Malah kepara luwih saka 80% mentok dadi letkol apa kolonel. 

Wis winates kang bisa nerusake sekolah spesialis mau, kok ya ketambahan sekolahe uga abot banget. Apamaneh mligi jurusan mayor kaya spesialis anak, kandhungan, dalam, bedah. Olehku bisa kandha iku amarga aku ngalami dhewe. Kepriye anakku mbarep olehe niba-nangi olehe arep bisa mlebu lan sawise dadi mahasiswa dhokter spesialis mau. Kang ana ing sekolah kedhokteran karan ma­ha­siswa program pendhidhikan dhokter spe­sialis (PPDS).

Yen arep mlebu sekolah spesialis, saliyane syarat administratif kaya masa bakti ana klinis, umur uga ora kalah penting indeks prestasi luwih saka telu, Bahasa inggris lsp. Lagi syarat administatif wae wis abot. Amarga selektif banget mau, mula saben pawongan nduwe cara dhewe-dhewe. Ana kang carane golek pengalaman kanthi cara wektu PTT milih ana wewengkon kang kepencil, wewengkon konflik lsp. Amarga yen PTT ana panggonan mau biasane antuk prioritas utawa saora-orane antuk nilai plus yen arep mlebu spesialis.

La yen aku, rikala anakku nduwe krenteg sekolah spesialis ora mengkono olehku me­nehi pamrayoga marang anakku. Padha kaya dhokter liyane, rikala anakku bubar disumpah dhokter daktakoni uga kepengin PTT me­nyang wewengkon kang angel. Ing pamrih, yen ing mbesok bubar PTT lan nerusake sekolah spesialis bakal entuk priorotas. Pe­nemu mau kanggoku ora salah, nanging cara mikire kurang mletik utawa normal-normal kaya liyane. Mesthine aja padha, malah yen bisa olehe mlaku luwih maju ana ngerep tinimbang kancane. 

Mula banjur aku usul marang anakku. Aja melu PTT kaya liyane, nanging golek cara kang luwih maju. Anakku banjur kandha ma­rang aku, ”Lo la kepriye Pak.” Aku banjur mangsuli kanthi sareh,”Awakmu yen kepingin luwih maju ana ngerepe kanca-kancamu aja padha mikire. Coba golek laku utawa cara kang beda. Kaya umpamane, apa ora kepe­ngin awakmu sekolah njupuk master ana luwar negeri. Paling sekolahmu mung karo tengah tahun lulus yen lancar. Nanging yaiku kudu beasiswa. Amarga ya larang yen njupuk master ana luwar negeri iku. Yen awakmu lulus master saka luwar negeri akeh banget nilai tambahmu. Sepisan, awakmu pengala­man sekolah ana luwar negeri, mengko wawasanmu bakal omber. Keloro, awakmu antuk ijazah S2 saka luwar negeri. Nanging yaiku olehmu sekolah kudu ana sekolahan kang antuk rangking becik. Ketelu, ijazah luwar negeri saiki iki banget diregani. Kapa­pat, Bahasa Inggrismu bakal apik. Kelima, tahun 2018 bakal wiwit mlaku pasar bebas tenaga kerja ana ASEAN klebu dhokter. Mula awakmu kudu nduwe kualitas kang luwih, lsp. Dene olehmu milih lan golek beasiswa apike menyang Eropa mligine Belanda. Amar­ga apa? Ilmu kedhokteran ing Indonesia iku biyen kang miwiti rak ya Belanda rilkala njajah Indonesia. Saliyane iku, awakmu yen sekolah ana Belanda bisa menyang negara ngendi-endi. La yen awakmu menyang Australia ya mung ana negara mau kang mbok deleng.”

Akeh-akeh olehku kandha marang anak­ku. Akhire anakku kok banjur kebukak atine. Lan terus banjur kandha,”Bener ya Pak. Ya wis Pak aku bakal nyoba nglamar menyang universitas ing Belanda. Njupuk master kesehatan.” Dina iku uga anakku banjur golek informasi ana ngendi test IELTS lan TOEFL. Test mau kanggo ngukur lancar orane Baha­sa Inggris. Kang diujekake writing (nulis), speaking (wicara), reading (ma­ca), lan listening (ngrungokake). Bareng an­tuk infor­masi ana ngendi test, anakku banjur daftar melu test kang mbayare uga ora murah. Ndilallah kersane Allah, test sepisan wae kok antuk nilai becik. Cukup kanggo sya­rat nglamar menyang Universitas. Sawise nilai test Bahasa Inggris ditampa, lan uga antuk rekomendasi saka dhosene, mula enggal nglamar njupuk master health science (master ilmu kesehatan) ana Twente University.

n (Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.