Wis Digegem Kok Isih Digoleki
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 314 kali

Wis Digegem Kok Isih Digoleki

 

Wong angger wis tuwa kuwi biyasane kampiran sing jenenge bingungan utawa lalen, semono uga aku bola-bali sok kisinan jalaran gampang banget lali yen ndelehake barange ilang bingung nalika nggoleki.

Sore kuwi aku selak kesusu methuk bojoku bali saka kantor, bareng wis arep metu saka omah aku krasa yen ana sing durung tak gawa yaiku HP. Aku gumun banget dene digoleki ana endi-endi kok ora ketemu-ketemu, padahal awit awan durung lunga.

Ora kentekan akal, aku njaluk tulung karo bocah sing sok ewang-ewang ana omah su­paya miss call nganggo HP-ne dheweke. Sa­nalika aku njenggirat amarga tanganku kedher, astaga…jebul HP-ne wis tak gegem, mula nalika di miss call tanganku kedher kena getarane HP. Rumang­saku sing tak gegem kuwi kunci omah kaya biyasane, lha HP-ne mlebu sak celana. Wah payah tenan kok…apa tumon? (Helly Sulistyobudi-Semarang)

 

 

Saking Senenge lan Manut Marang Pacare

 

Aku mbiyen duwe kanca jenenge mas Dono, sing tansah manut marang pacare. Embuh merga apa kok bisa tansah manut marang pacare kasebut, nek tak pikir-pikir pacare kuwi ya ora ayu, ora putih kulite lan uga ora langsing awake. Aku ora arep ngece (ngenyek) marang pacare mas Dono nanging aku mung ngomong sak nyatane nek tak sawang-sawang pacare kuwi lemu ora ayu tur ireng kulite. Nek tak rasak-rasakake apa merga bandha donya, nek pacare mas Dono pancen anake wong sugih lan mas Dono dheweke anake wong ora duwe.

Aku dhewe mangerteni merga mas Dono lan pacare kuwi omahe ora adoh seka omahku, ya mung nunggal sak kampung karo aku. Aku weruh dhewe nek mas Dono saben dina mung kanggo kongkonan dening pacare, embuh dikon nyapu latar, reresik omah lan siram-siram taneman ing omahe pacare lan gumunku kok mas Dono ya manut banget marang pacare kasebut.

Wektu kuwi dina Minggu lan aku weruh nek mas Dono wis ning omahe pacare lan nembe wae teka, lagi leyeh-leyeh lingguh ning kursi teras. “Don! Dono! Aku tukokna bakso!” pacare mbengok seka njero omah.

“Iya dhik, iya neng nggone biyasane ta, sing enak lan nggone rada adoh!” wangsulane mas Dono marang pacare.

“Hiya wis kana, ndang budhal, ora sah nganggo suwe lho!” omongane pacare maneh.

Dono banjur numpak sepedha onthel bablas nuju nggone sing dodol bakso. Idakara setengah jam Dono wis nggawa bakso penjaluke pacare kasebut. “Iki dhik, baksone pesenanmu mau, sing tuku rada akeh je!” Dono ngulungake baksone marang pacare. Pacare nampani bakso lan mbukak plastik baksone, karo mrengut.

“Ki piye kok ora ana sambele ora ana kecap lan saose, kana mbalik meneh njaluk kurangane marang bakule kana!” pacare mbengok sajak rada nesu. Mas Dono banjur mbalik meneh ninggone bakule bakso mung arep njaluk sambel, kecap lan saose mangka jarake ya rada adoh.

Apa tumon durung dadi bojone wae kok kaya mengkono watake, lha nek wis dadi bojone terus kepiye nasibe mas Dono.  (Gunarso Wiyono-Banguntapan, Bantul)

 

 

Maling Pinter

 

Pak J, daleme pepet tapel wates antarane Kabupaten Tulungagung Blitar lan Kediri. Ibarate omah yen dijaga SATPAM telu mesthi luwih aman. Mula saka iku, nalika dheweke ditawani lemah ya banjur dituku. Apa maneh regane murah, lemah limalas ru katutan omah ukuran 6x12 mung kon nuku Rp. 40 yuta.

Wong kang omahe ing sakitere tapel wates kasebut, penggaweyane werna-werna. Krana sing dominan dadi petani banjur akeh sing nyambi ngingu wedhus lan sapi, dene Pak J krana dadi guru banjur mung nyambi ngingu wedhus. Awitane wedhus mung siji, bareng diingu nganti rong taun malih tambah akeh. Mula wiwitane manggon ing kono uga urip tentrem karo anak lan bojone, nanging bareng ngancik taun ka-3 lagi ana masalah.

Awitane mung kelangan HP, HP-ne sing keri ana omah (lali ora digawa mulang) dicolong maling. Sing jenenge nyolong kuwi mesthi mlebu omahe wong kanthi cara peksa (nyongkel cendela utawa lawang). Lucune yen nyolong kok mung HP sing regane nyithengan, dudu barang liyane kang luwih mbejaji. Anehe, yen mung njupuk kok nyongkel nako cedhela. Mula saka iku, dening Pak J uga ora ditanggapi kanthi serius.

Nanging bareng let semingguan genti laptop-e Pak J sing dicolong maling lagi ditanggapi kanthi serius. Apamaneh kedadeyan persis kaya wektu kelangan HP, mula cendhelane banjur diwenehi tralis. Dene krana wedi yen malinge mengko genti nyongkel lawang, lawange uga banjur diwenehi gembok.

Sing jenenge maling kuwi uga kaya bocah sekolah, ana sing mendha uga ana sing pinter. Merga arep mbaleni maneh cetha yen ora bisa, banjur genti nyolong wedhuse Pak J sing sakandhang. Lucune, supaya aman anggone nyolong, genti lawange Pak J sing digembok maling. Apa tumon, arep maling kok dadak nggembok lawange omahe sing dimalingi! (Dias Lentera Yuliano-Mahasiswa FBS Unesa Surabaya)


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.