Kepancal
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 486 kali

Ing donya iki ewon cacahe prawan sing aran Sri Rahayu lan racake ya ayu-ayu. Nanging tumrap aku mung siji thil sing istime-wa, yaiku Sri Rahayu sing omahe cedhak makam. Sri Rahayu siji iki jan istimewa tenan, apese ana te­lung perkara sing njalari dheweke istimewa. Siji: ayune keblat papat. Disawang saka ngarep ayu, disa­wang saka mburi ayu, disawang saka iring kiwa ayu, disawang sa­ka iring tengen ya tetep ayu. Loro: mbudaya. Yen pinuju njoged, oh, sapa sing weruh mesthi ndom­blong panyawange, satemah si maling wurung mbobol jendhela, si copet wurung nyeler dhompet, si rampog sakala ngguwang clu­rite, merga ketungkul nonton jo­gede. Aja maneh manungsa, dhe­mit lan gendruwo ora sida medeni bocah, thuyul-thuyul ora sida nyo­longi dhuwit, merga ketungkul nonton jogede.

Siji maneh sing njalari Rahayu siji iki istimewa, yaiku galake jan ngungkuli pi­tik angrem. Aku tau mlaku bareng dhe­weke. Ngrumangsani aku wong lanang, karepku ngatonake anggonku tanggung jawab rumeksa kayuwanane. Mula aku ngawal ana mburine. Jebul dheweke ne­su, alok semu nggetak

“Aja mlaku ana buriku!”

Sakala aku ngoplok merga wedi, akhire aku mlayu nyingkir. Liya dina ba­reng mlaku maneh. Dhasare ana nggon rame akeh uwong, aku mlaku ana nga­rep. Jebul mak jedher, aku digetak ma­neh.

“Aja mlaku ana ngarepku!!”

Sekala awakku gemeter kabeh mer­ga wedi, terus mlayu nyingkir. Dadi ju­dheg atiku. Arep takon nggenahake ya ora wani, nanging batin iki kepengin ngerti salahku apa kok digetaki terus. Aku njur nulis layang. Gandheng aku ora pinter ngracik ukara, layangku ya ringkes wae, “Dhik, ana mburi salah, ana ngarep salah, aku kudu piye?”

Dibalesi nganggo tembung alus lan endah kaya guritan:

Sliramu aja mlaku ana ing mburiku

Amerga durung mesthi sarujuk karo jangkahku

Lan uga aja mlaku ana ing ngarepku

Amerga durung mesthi aku gelem ngetutne sliramu

Ananging

Ayo, mlaku bebarengan ana ing sisihku

Supaya bisa bareng-bareng ndeleng kahanan

Ing sakiwa tengen kita

Nalika layange Sri Rahayu mau dakta­kokake marang mas guru Dwija, panje­nengane nerangake, “Iku mengku surasa filosofi bebrayan. Maksude, antarane ka­kung lan pawestri iku sejajar, aja ana me­nang-menangan lan wenang-wena­ngan. Hake padha, drajate padha, mung tugase beda anut bakat lan kodrate. Mu­la kudu bebarengan tumandang nga­dhepi urip iki, kanthi silih asih, silih asah, silih among, silih njangkepi, silih menehi lan nampani, sarta silih rumeksa.”

Aku manthuk-manthuk, nanging ba­tinku ora…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan