Kepancal
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 171 kali

Ing donya iki ewon cacahe prawan sing aran Sri Rahayu lan racake ya ayu-ayu. Nanging tumrap aku mung siji thil sing istime-wa, yaiku Sri Rahayu sing omahe cedhak makam. Sri Rahayu siji iki jan istimewa tenan, apese ana te­lung perkara sing njalari dheweke istimewa. Siji: ayune keblat papat. Disawang saka ngarep ayu, disa­wang saka mburi ayu, disawang saka iring kiwa ayu, disawang sa­ka iring tengen ya tetep ayu. Loro: mbudaya. Yen pinuju njoged, oh, sapa sing weruh mesthi ndom­blong panyawange, satemah si maling wurung mbobol jendhela, si copet wurung nyeler dhompet, si rampog sakala ngguwang clu­rite, merga ketungkul nonton jo­gede. Aja maneh manungsa, dhe­mit lan gendruwo ora sida medeni bocah, thuyul-thuyul ora sida nyo­longi dhuwit, merga ketungkul nonton jogede.

Siji maneh sing njalari Rahayu siji iki istimewa, yaiku galake jan ngungkuli pi­tik angrem. Aku tau mlaku bareng dhe­weke. Ngrumangsani aku wong lanang, karepku ngatonake anggonku tanggung jawab rumeksa kayuwanane. Mula aku ngawal ana mburine. Jebul dheweke ne­su, alok semu nggetak

“Aja mlaku ana buriku!”

Sakala aku ngoplok merga wedi, akhire aku mlayu nyingkir. Liya dina ba­reng mlaku maneh. Dhasare ana nggon rame akeh uwong, aku mlaku ana nga­rep. Jebul mak jedher, aku digetak ma­neh.

“Aja mlaku ana ngarepku!!”

Sekala awakku gemeter kabeh mer­ga wedi, terus mlayu nyingkir. Dadi ju­dheg atiku. Arep takon nggenahake ya ora wani, nanging batin iki kepengin ngerti salahku apa kok digetaki terus. Aku njur nulis layang. Gandheng aku ora pinter ngracik ukara, layangku ya ringkes wae, “Dhik, ana mburi salah, ana ngarep salah, aku kudu piye?”

Dibalesi nganggo tembung alus lan endah kaya guritan:

Sliramu aja mlaku ana ing mburiku

Amerga durung mesthi sarujuk karo jangkahku

Lan uga aja mlaku ana ing ngarepku

Amerga durung mesthi aku gelem ngetutne sliramu

Ananging

Ayo, mlaku bebarengan ana ing sisihku

Supaya bisa bareng-bareng ndeleng kahanan

Ing sakiwa tengen kita

Nalika layange Sri Rahayu mau dakta­kokake marang mas guru Dwija, panje­nengane nerangake, “Iku mengku surasa filosofi bebrayan. Maksude, antarane ka­kung lan pawestri iku sejajar, aja ana me­nang-menangan lan wenang-wena­ngan. Hake padha, drajate padha, mung tugase beda anut bakat lan kodrate. Mu­la kudu bebarengan tumandang nga­dhepi urip iki, kanthi silih asih, silih asah, silih among, silih njangkepi, silih menehi lan nampani, sarta silih rumeksa.”

Aku manthuk-manthuk, nanging ba­tinku ora…………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa ngajeni, mula aja tau ngina.

Klik

KENYA MAIN TONG SETAN

Pemain tong setan biyasane wong lanang, nanging ing kene sing main sawijining wanita yakuwi kang jenenge Karmila Purba. Kenya umur 18 taun asal Pematang Siantar, Sumatra Utara iki cukup kondhang ora mung ing Indonesia, nanging uga ing donya. Iki gara-garane merga aksine diliput dening media asing yakuwi Guardian lan Metro. (d/ist)***

Pethilan

Presiden mundhut motor Royal Enfield Bullet 350 cc

Dadi kelingan esemka…

Tata kelola anggaran olahraga ala

Sabandhing lurus karo prestasine

Kabeh calon kepala daerah nyerahake LHKPN

Perkara datane bener apa ora uru­san mburi