14 - 20 Januari 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 72 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Kalodhangan tinarbuka kanggo nindakake rancangan sing isih katungka. Aja rangu-rangu marang wewayangan kepungkur. Bu­tuhe wis katon tansaya mundhak. Kasarasane badan dijaga. As­mara: seneng iku gandhengane karo susah, kudu gelem nglakoni lelorone.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Minggu iki swasanane sarwa ora nyenengake. Kudu sabar lan aja nglokro. Kudu disyukuri lan sregep nindakake jejibahan. Penga­laman pait bisa kanggo pancadan nggayuh sukses. Asmara: sing jenenge tresna, katone sengit ananging ndulat-ndulit.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Pikiran lan ati kena wiwit ayem. Apa kang dadi rancangan lan putu­san panjenengan, enggal ditindakake. Akeh pakaryan lan ka­lodhangan kanggo panjenengan. Grengsenge memangan mlo­rod, bisa njalari gangguwan padharan. Asmara: kudu tansah tinarbuka.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Emosine kudu dikendhaleni. Ana kalodhangan antuk imbuh rejeki utawa mundhak pangkat, njalari ana kang meri lan ngreridhu laku. Kudu ngati-ati lan waspada, aja nganti kejegal lan katut emosi. Sing sabar, endhanana pasulayan, njaga omongan.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Sing wis wiwit ditindakake katon tansaya mundhak asile. Perlu introspeksi diri lan evaluasi sakabehing kang dumadi. Aja ngotot lan egois. Aja cal-cul dhuwit, yen mbesuk butuh tenanan mundhak mumet. Asmara: padu bab iku-iku wae, isih lumrah.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Kriwikan bisa dadi grojogan yen ora diupadi kanthi pener. Sabar anggone ngadhepi masalah lan kulawarga. Tetep makarya sregep, nanging aja nindakake rancangan anyar. Ngati-ati lan waspada, aja anut grubyuk lan aja nganakake owah-owahan.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Lintange angslup, wayahe waspada lan ngati-ati. Ana owah-owahan nasib lan kahanan, sing pinter olehe migunakake kalodhangan iki. Sing sregep, telaten, lan ngirit. Njaluka panemu lan pangestu wong tuwa. Asmara: akeh gosip, kudu ditanggepi kanthi wicaksana.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Yen ketaman perkara, diusadani kanthi kalem lan sareh. Panjenengan kudu tetep makarya tumemen amrih maju lan jangkah sabanjure kepenak. Endhanana pasrawungan kang ora becik, kegiyatan kang ora ana paedahe lan tumindak brah breh. Asmara: sing samadya.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Aja gela yen asile isih kurang nyenengake. Lintang pitulungan sumunar, ana liya kang bisa diupayakake. Sing penting tuduhna kabisan lan katelatenan panjenengan, nganti pungkasan. Asmara: aja mung mburu seneng lan pengin, mbebayani.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Rejeki marak panjenengan. Mung kari panjenengan dhewe, gelem njupuk apa ora. Kanthi makarya tumemen, tukar panemu klawan wong kang wis sukses. Dipikir sing mateng, yen nuwuhake bebathen, enggal ditindakake. Aja kuwatir, kamenangan ing tangan panjenengan.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Sing disumelangake jebule ora kedadeyan. Mula bisa lega lan ma­karya kanthi rena. Gumregah, ana kalodhangan antuk beba­then. Jaga kasarasan kanthi memangan sayur lan woh-wohan sing cukup. Asmara: mawas diri lan aja gampang percaya gosip.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Isih ana reridhu sing kudu dirampungake. Kulawarga dijak rem­bugan. Jembarna pasrawungan lan melu kegiyatan agama. Tetep sregep ndedonga lan tumindak kabecikan. Jaga kasarasan kanthi olah raga ajeg. Asmara: samadya wae, amrih ora njalari cubriya.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!