Mita Matika
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Roman Remaja - Dibaca: 179 kali

Dina iki ana ulangan matematika. Mita wis pasang ulat mbesengut. Dheweke pancen serik marang pelajaran matematika kuwi. Mula ora nggumunake yen dheweke ora nate nggatekake pelajaran iki yen diterangke guru. Ing atine wis males ndhisiki.

“Kanggo apa ta sakjane matematika kuwi? Nek mung itung-itungan ae nganggo kalkulator lak ya isa ta?” ngono pikir-e Mita.

Angger ana ulangan matematika mesthi Mita ntuk biji elek. Gara-gara kuwi uga Mita ora bisa dadi bintang kelas. Kamangka Mita kuwi pinter lho bocahe, nanging ya iku, dheweke paling ora bisa pelajaran matematika. Yen diwulang ora nate nggatekake, malah asring dolanan dhewe. Bu guru nganti jeleh ngandhani.

***

Seminggu kang kapungkur …

Bu Yayuk, guru kang mulang pelajaran matematika, nimbali kabeh muride siji-siji. Kertas ulangan minggu wingi arep dibagekake. Kabeh bocah diceluk kejaba Mita. Sajake Mita entuk biji elek meneh. Nanging ana sing aneh, gek ngapa kok ora didumake? Mangka biasane ya tetep didumi.

“Mita, jam istirahat nyang ruang guru” dhawuhe bu Yayuk sawise bubar pelajaran matematika.

Bocah-bocah sakelas padha adu guneman. Gek ngapa Mita ditimbali kaya ngono? Apa gara-gara biji ulangan matematikane? Mesthi elek meneh kuwi.

“Aku sih gak kaget yen Mita diceluk Bu Yayuk, lha lima ping lima wae Mita ora mudheng kok. Mesthi dheweke arep dires!” bengoke Arimbi sinambi mesem. Mita mung meneng, dheweke wis ora kaget yen diece Arimbi. Wis biasa.

Arimbi kuwi pancen rival-e Mita. Wong loro iki mesthi undha-undhi anggone juwara kelas. Arimbi ranking siji, Mita ranking loro. Kamangka yen Mita gelem luwih sregep sinau, mesthi Mita kang luwih unggul. Emane, dheweke males, apa meneh bab matematika.

***

“Mita, geneya awakmu ora seneng pelajaran matematika? Mangka asline kowe kuwi bisa lho Mit” ngendikane bu Yayuk sinambi ngulungake kertas ulangane Mita.

Kertas ulangan kuwi temen-temen ndadekake Mita shock. Dheweke mung plenggang-plenggong kaya kethek ditulup. Ora kuwat guneman, lan kringete mrenthul-mrenthul nelesi bathuke.

Biji 90? Salahe mung siji? Iki tenan apa ora?

Kira-kira ngono sing bisa diwaca bu Yayuk saka mirsani ulate Mita.

Ora mung Mita thok satemene sing gumun kepati, bu Yayuk dhewe nalika ngoreksi wingi uga gumun. Apamaneh sak kelas sasuwene iki ora ana sing tau entuk biji semono. Dadi ora mungkin yen Mita nurun kanca-kancane.

Mita anggone nyekel kertas ulangan katon ndhredheg. Ora nyana yen dheweke bisa entuk biji apik ing mata pelajaran matematika. Pancen sak durunge ulangan dheweke ngaku kober maca-maca teori ing modul, senajan mung satleraman. Nanging pranyata dheweke bisa!

“Niki saestu, Bu?” pitakonane Mita sinambi njereng kertas ulangane.

Bu Yayuk mesem sinambi manthuk.

“Yen kowe usaha mesthi bisa Mit. Yen ora seneng marang pelajarane, senengi dhisik gurune. Mesthi mengko yen diterangake guru kowe gampang mudheng. Aja malah durung-durung muni aku ora bisa. Kudune optimis. Lha iki nyatane, Mita bisa kan?”

Wiwit dina iku Mita saiki sregep sinau matematika. Bu Yayuk pancen bener, yen gelem usaha mesthi bakal bisa. Iki uga sing dirasakake Mita dinane iki. Munggah kelas lima, Mita entuk ranking siji, ngalahke Arimbi. Malah Arimbi saiki njaluk warah menyang Mita lho!

Tur saiki Mita entuk julukan anyar saka kanca-kancane. Yen ana sing nakokake Mita, mesthi kanca-kancane padha kompak mangsuli; “Mita matika?” banjur sak kelas padha kompak ngguyu kabeh. (El

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan