Rahadèn Ajeng Kartini, Kusuma Nuswantara
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Macapatan - Dibaca: 431 kali

Sinom

1.   Ginita sekar Srinata

      Tinata sedya mèngeti

      Tanggal slikur April mangkya

      Minangka Hari Kartini

      Caritané ing nguni

      Kridhané Sang Wanodyayu

      Kusuma Nuswantara

      Rahadèn Ajeng Kartini

      Pan kasusra dadya pendhékaring bangsa

 

2.   Nawung kridha majwèng ngarsa

      Sung patuladhan utami

      Njunjung drajating wanita

      Wus kasembadan ing kapti

      Kalakon kang kaèsthi

      Wanita tuk drajat luhur

      Nemahi jaman mangkya

      Kathah manggala pawèstri

      Jejer dadya pangemban, pangembat praja

 

3.   Nanging kosok wangsulira

      Kèh kang lali jati dhiri

      Yèn wanita werdinira

      Wani tata lan nastiti

      Titi marang pakarti

      Wani labuh darmanipun

      Tata iku susila

      Aywa kongsi nyulayani

      Murang tata dadi wanita dursila

 

4.   Wanita anglir puspita

      Citrané amerak ati

      Rumnya wèh tentreming nala

      Sinebat putri utami

      Minangka wadhah suci

      Ibu lantaraning tuwuh

      Ratuning balé wisma

      Sumbering kabagyan jati

      Aywa lirwa anjaga kasucènira

 

5.   Jejer putri kang utama

      Salokané pan wus muni

      Sepisan ayuning manah

      Ayu lair trusing batin

      Dwi solahé mrak ati

      Nastiti ping tiganipun

      Mranata balé wisma

      Kaping paté mardi siwi

      Kaping lima setya bekti kakungira

 

6.   Kadadyan ing jaman mangkya

      Kèh wanita kurang titi

      Kawilet marang kanisthan

      Nrajang walering pawèstri

      Mungkur rèh silastuti

      Kapilut kabagyan semu

      Lir kuda nunjang palang

      Medhot amamah kendhali

      Temah dadi sarah klarahing bebrayan

 

7.   Marma aja salah cipta

      Tumraping para pawèstri

      Dipun éling lan waspada

      Dènira anjaga dhiri

      Salah solah ywa kongsi

      Kabablasan kabalasuk

      Akèh tuladhanira

      Wong wadon kèh padha nyambi

      Nyambi uga miliha ingkang utama

 

8.   Ja nyambi kang ora-ora

      Upama nyambi korupsi

      Kaya kang nèng ndhuwur kana

      Ing Loji Bunder dumadi

      Wong ayu lir hapsari

      Kapikut perangkat hukum

      Saking laku durjana

      Nyidra bandhaning nagari

      Winisudha dadya ratuning dursila

 

9.   Wanita drajat pangarsa

      Pindhané mustika adi

      Ya kumalaning nagara

      Nanging yèn kliru makarti

      Wekasan tanpa aji

      Isih aji krakal watu

      Bisa dadi abahan

      Kena kanggo mbangun loji

      Yèn wanita tilar titi temah nistha

 

10. Purna panyerating gita

      Tarlèn minangka mèngeti

      Lelabuhaning wanita

      Ibu Kartini ing nguni

      Dadya tepa palupi

      Para wanodya sadarum

      Nadyan majuwa uga

      Ywa nilar kodrating èstri

      Dadya srana nyembah kuncaraning bangsa.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?