Kuliah dadi Dokter Spesialis
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 439 kali

Ana rubrik iki ing minggu kepungkur aku nulis bab Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Program kang wis meh setaun iku, pranyata banget antuk apresiasi saka masyarakat kang sasuwene iki durung antuk layanan dhokter spesialis. Mligine ana ing we­weng­kon tapel wates negara utawa pu­lo-pulo kepencil. Sejene masyarakat an­tuk layanan, dhokter spesialis kang antuk tugas minangka WKDS mau uga antuk pe­ngalaman lan uga ngabdi tumrap nusa lan bangsa.

Nanging emane, ana uga kang ku­rang sarujuk ngenani program mau. Kang mesthi alesane ya mung dhokter spesialis kudu wajib kerja. Kok sarjana liyane ora ana wajib kerja. Kamangka dhokter spesialis sekolahe suwe lan wra­gade ya ora sethithik. Malah kepara akeh nganggo banget.

Lan maneh dhokter spesialis isih ba­nget dibutuhake, ora mung rumah sakit pemerintah. Nanging uga rumah sakit swasta uga banget mbutuhake. Apama­neh dhokter spesialis mayor kaya dhok­ter anak, kandungan, bedah, dalam di­tam­bah spesialis penunjang kaya anes­tesi mau. Wis sekolahe paling sithik pa­tang taun, rekasa. Patang taun iku wae wis kepetung paling cepet. Malah kepara akeh kang luwih saka patang taun. Rata-rata patang taun setengah nembe lulus.

La amarga spesialis mayor mau uga syarat, mula kabeh rumah sakit mbutuh­ake keahlian mau. Malah kaya-kaya pa­dha rebutan. Sithik akeh, mligine rumah sakit swasta mesthi kabotan anane WKDS mau. La mengko yen wis bubar wajib kerja setaun, amarga wis akeh pengalamane ya mesthi kudu nggaji kang luwih larang. Kanggone rumah sakit swas­ta kang isih cilik, mesthi kabotan. Yen lagi lulus saka spesialis penjaluke ga­ji durung dhuwur lan mesthine ya ban­jur luwih gampang golekane.

Wis sekolahe spesialis iku suwe lu­luse, lan angel isih ketambahan maneh mung sithik fakultas kedokteran kang wis antuk idin ndhidhik calon-calon dhokter spesialis mau. Kang ana ing donyaning pen­didikan dhokter karan mahasiswane residen ana PPDS (Program Pendidikan Dok­ter Spesialis). Dene fakultas kedokte­ran kang paling lengkap jurusan spesiali­sasine yaiku FKUI/RSCM. Ana 31 pendi­di­kan spesialis bidang kedokteran ana FKUI/RSCM. Mula ora nggumunake yen FKUI paling lengkap sekolah spesialise. Ora maido wong ya sekolah dhokter kang paling tuwa. Kang nomer loro FK Unair. Ana 25 bidang pendidikan spesialis ana Unair. Ya ana pawiyatan luhur loro mau pendidikan spesialis yang paling akeh bidang studine.

La yen ana FKUI, nganti spesialis pe­nerbangan wae ana. Nanging pendidikan spesialis iku ora bisa akeh daya tampu­nge. Saben semester (6 sasi) ana pen­daf­­taran, yaiku daya tampunge winates banget. Ora kaya sekolah ana fakultas ekonomi, utawa magister ekonomi, hu­kum, lsp bisa nampung rada akeh. Ana pendidikan spesialis paling akeh saben angkatan paling 15 mahasiswa. Iku wae biasane pendidikan spesialis anak, da­lam. Yen kaya mata, anestesi, kandu­ngan, paling akeh 8 mahasiswa. Malah bedah anak kadhang mung nampa ma­hasiswa loro.

Bisa nampa rada akeh mau amarga sarana prasaran wis lengkap lan ya FK kang wis tuwa kaya FKUI lan Unair. Dene FK kang isih nembe antuk idin mbukak pendidikan spesialis biasane mahasiswa PPDS kang ditampa ora luwih saka lima. Malah ka­dhang mung loro senadyan iku spesialis anak, dalam, bedah lan kandu­ngan. Amar­ga dhosen lan fasilitas liyane isih winates.

Pendidikan dhokter spesialis kang wis akeh nglulusake dhokter spesialis kaya FKUI, FK Unair, FK UGM, FK Unpad, FK Un­dip, FK USU, FK Hasanuddin, FK Un­srat Manado, FK Udayana Denpasar. De­ne kaya FK Unibraw, UNS Solo, Unsri Pa­lembang, Unand Padang, FK Unisyah Banda Aceh lagi sithik. Ora maido yen Indonesia kekurangan banget Dhokter spesialis, wong ya fakultas kedokteran kang oleh idin mbukak pendidikan spe­sialis lagi sithik mau.

Lan uga ora nggumunake yen ahli-ahli akeh kang banjur numpuk ana kutha-kutha kang dadi sentra pendidikan spe­sialis mau. Pancen dhosen kang ahli ngam­pu utawa kudu ngajar lan praktik ana rumah sakit gedhe ing kutha mau. Kaya Jakarta, Surabaya, Yogya, Bandung lsp. Dene ana ing wewengkon kaya pulo lan kabupaten ana ing tapel wates ku­rang banget dhokter spesialis. Mula WKDS kang wis dadi program kerja Pak Jokowi antuk apresiasi masyarakat ana wewengkon kang mbutuhake banget.

Dhokter spesialis kang melu WKDS mau karan spesialis I. Terus apa ana spe­sialis II? Saiki wis ana spesialis II. Yen arep njupuk spesialis II kudu sekolah maneh sawise lulus dhokter spesialis. Ora kaya sekolah spesialis I kang suwene rata-rata luwih saka patang taun. Seko­lah spesialis II suwene rong taun nganti telung taun. Yen lulus spesialis II karan konsulen utawa sub spesialis. Banjur tu­wuh pitakonan. Apa tegese sub spesialis iku? Sub Spesialis iku keahliane luwih spesifik maneh.

Para maos mesthi wis paham, yen ngepasi tindak rumah sakit kae ana ing daftar dhokter kang tumempel ana ing papan, ana dhokter spesialis. Kaya yen gelar spesialis kandungan banjur katulis ana mburi jenenge dhokter SpOG, gelar spesialis penyakit dalam SpD, gelar spe­sialis anak SpA, gelar spesialis bedah SpB, gelar spesialis anestesi SpAn lsp.*

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.