Muga-muga tansah pinaringan slamet
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Surabayan - Dibaca: 206 kali

“Awak dhewe wis mlebu ndhuk taun 2018, nek nontok taun 2017 kepungkur jan encene cukup medeni, apane sing arane bencana niku prasaku komplit-plit, onok lindhu, onok gunung mbledhos, onok banjir, onok angin barat, longsor barek liyane maneh gurung tragedhi merga po­lahe menungsa. Makane ayo dulur mumpung 2018 lagek ae mancep, ayok sing akeh-akeh anggone donga su­payane ndhuk taun 2018 mengko niki awak dhewe barek kabeh warga Indonesia tansah diparingi keslametan barek Gusti Allah SWT. Supayane awak dhewe tansah diparingi keslametan wayahe kudune ya ngleksanakna apa sing da­di prentahE Gusti, barek ninggalna apa sing dadi lara­nganE. Sing doyan korupsi ayo rek dirampungi, niku mono dosane guedhe merga mangan dhuwike wong akeh, dhuwike rakyat kabeh. Iku njalari Gusti duka terus pa­ring balak rupa-rupa gak muk sing korupsi thok sing ngra­sakna, tapi awak dhewe kabeh pulih melok kecipratan balake,” kandhane  Ning Sumeh  ndhuk bala-balane

“Apa maneh dulur taun 2018 niki barek para politikus diarani taun politik, mergane ndhuk taun niki akeh gae politik sing nglibatna masyarakat. Lha nek masyarakat gak dhewasa terus kenek hawane politk niku mbok isok dadi gawe, apane akeh gegeran ndhuk masyarakat sing wayahe gak perlu kelakon,” imbuhe Cak Bedjo.

“Lha niku dulur sing kudu diwaspadani.  Awak dhewe niki perkara pilihan kenek-kenek ae beda pendapat, ta­pine ati niki sing ayem ae, tiwas-tiwas dibelani bengke­rengan, engkuk nek calon niku dadi apa ya katene eling rek barek awak dhewe niki. Makane ati tetepa digawe adhem, ojok sampek katut barek panase suhu politk. Dadia pemilih sing cerdas. Artine milih barek pertim­bangan sing mateng apa untung rugine pilihane mau, gak perlu barek didhasari emosi,” Cak Ari melok omong.

“Contone salah pilih akeh, tontoken tah pira ae pilihan sing nyolong pethek, marine ngotot nemtokna pilihane ee tibake sing dipilih niku ngglethek dicekel barek KPK, terus pira ae pejabat politik sing ndhuk tengah dalan urusan barek KPK, gak muk Gubernur, Bupati, walikota tah anggota DPR barek DPRD sing urusan barek hukum merga kelakuane sing gak tepak, nah niku kudu isok gae pertimbangan nggae ati sing bening, ojok kenek ojok-ojokan, apamaneh diojok-ojoki nggae dhuwik, wis jelas engkuk nek dadi mesthi telek gantine, apa maneh nek gak korupsi, mbok ajur,”  pak Lik Dur urun rembug.

(Sing melok partisipasi ndhuk pilkada barek ati adhem ayem: Cak Ari, Cak Bedja, Pak Lik Dur barek Ning Sumeh)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih