Korupsi, ana baen koh...
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 75 kali

Masyarakate padha geger moer, bareng ngerti akeh para penggedhe padha korupsi dhuwit negara, ya dhuwite rakyat. Angger ana wong rubungan, nang kumpulan apa baen, nang RTan, nang Gerdhu Rondha, nang Warung, malah nang nggon kondangan, sing dicrita penggedhe korupsi, sing wis dadi bandan, apa sing lagi dadi burone KPK.

“Eee  Ramane, nangapa sih ket mau gole nonton TV karo nyekeli sirah baen?” takone mbekayu Tebok karo ngladeni wedang Kaki Bawor.

“Genah, bareng nonton berita nang TV perkara korupsi E-KTP, sirahku dadi cekot-cekot, marahi mumet. Kepriwe ora mumet, nonton lageyane sing padha korupsi, gole kakehan lewa nyandiwara saya njelehi. Nang dhadha gawe sesek, nang weteng marahi muneg-muneg. Mungguha inyong teyeng, wong kuwe tek jotos,” saurane Kaki Bawor karo gethem-gethem.

“Iya, pancen wong kuwe jan kebangeten gole njelehi. Wis kaya kuwe, wonge ya egin teges baen, ora gelem mundur sekang jabatane. Wilang ora isin karo rakyate, koh. Jan rai gedheg temenan,” ujare Mbekayu Tebok, ngegongi.

Kaki Bawor alon-alon nyruput wedang kopine sing egin panas, rasane kayong seger nang awak, kena nggo ngadhemaken ati karo pikirane. “Iya, genah wonge wis ora dhenger isin, koh. Mangkane Wong kaya kuwe jebule akeh tunggale. Ngendikane Menteri Dalam Negri Bapak Tjahyo Kumolo, nalikane mengeti dina Anti Korupsi tanggal 11 Desember 2017 nang Hotel Bidakara Jakarta, jarene sadawane taun 2004 tekan 2017, ana 392 Kepala Daerah sing kesangkut hukum, lha sing kesangkut perkara korupsi ana wong 313 dhewek. Kuwe sing wis konangan. Lha, sing durung konangan, kayane ya akeh. Kepriwe jajal, nek kaya kuwe? Apa ora marahi saya nambahi dosa, wong gawe sengsara rakyate..?” 

“Lha, embuh Ramane. Wong jane ya wis akeh sing kecekel, ning nyatane isih akeh bae penggedhe negara sing korupsi. Kayonge ora padha kapok, ramane. Asal dhewek ora melu korupsi, toli ya ora nambah dosa, tur ora gawe sengsarane rakyat,” saurane mbekayu Tebok karo ngeplak bathuke sing cunong. “Gumune inyong, korupsi wiwit gemiyen tekan saiki, egin ana baen, koh.”

“Lha, ya kuwe. Anti korupsi kuwe kudu digladhi wiwit sekang sing cilik dhisit. Mbokan saikine Ko dadi Bendhahara PKK RT. Kuwe ya kudu sing ngati-ati, sing transparan, genah-genahan. Aja dhuwit PKK de silih nggo blanja dhisit. Inyong mung ngemutaken maring Ko, Tebok,” Kaki Bawor gole ngomong karo menjep, maring mbekayu Tebok anake.

Mbekayu Tebok krasa, “Iya, iya lah, Ramane. Inyong gole nyilih toli agi jaman ganu, isih diomong baen. Dhuwite PKK wis tek beresi kabeh. Inyong ya wis transparan genah-genahan. Dhuwite saiki tek titipaken nang Bank. Mbok arep dipriksa, buku karo cathetan pengluaran, ya ana.”

“Iya, inyong percaya. Kiye wedange disingkirna dhisit, inyong arep maring sawah, tilik tanduran.”  Klilan.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih