Titis Wisnu Mantu (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 426 kali

Sawise rampung anggone bage-binage, Raden Turu­nan matur ana ngersane Begawan Andha.

“Dhuh Kanjeng Rama Begawan, anggen kula wangsul sowan Rama menika awit kula  nyuwun palilah dhateng Prabu Sri Maha Punggung badhe mertuwi karaharjaning pertapan. Sang Prabu marengaken, nanging kedah kakanthi dening Kakang Semar, Kakang Wayungyang miwah Kakang Candramawa. Kajawi punika, Sang Prabu Sri Maha Punggung ugi  titip ngaturaken salam taklim kagem Rama Begawan Andha.”

“O hiya, daktampa kan­thi sukaning manah. Banjur kahanane kamasmu Seng­kan sekalihan garwa kepriye?”

“Kangmas Sengkan miwah Kang­mbok Srihatni katingal suka sarta atut runtut.”

“Sukur sekethi jumurung.”

“Lajeng punika wonten pisungsung saking Purwacarita, awujud busana kapandhitan, sumangga kula aturi nam­pi, Rama.”

“Banget ndadekake bungah rasane pun Rama. Kapan ana wektu mirunggan, pun Rama bakal sowan Sang Prabu Sri Maha Punggung ing Kraton Purwacarita.”

“Inggih Rama Begawan. Gandheng sampun cekap, kaparenga nyuwun pamit nedya dhateng Kraton Purwacarita malih.”

“Hiya sing prayitna ngati-ati. Pa­nges­tuku tansah mbanyu mili, kulup, muga ing dedalan bisa nyandhung kembang cepaka sawakul gedhene. Sarta pangestuku kanggo kakangmu Sengkan, muga anggone bebrayan bisa antuk kabagyan sejati.”

“E Panembahan, kula pun Semar ugi nyuwun pamit tut wuntat tindake pu­tramu.”

“Hiya dakpangestoni, sing pinter anggonmu momong anak-anakku.”

“Kula nggih nyuwun pamit ndherek­ake putramu Raden Turunan,” ature Wayungyang.

“Semanten ugi kula pun Candra­mawa, kapareng nyuwun pamit Panem­bahan,” ature Candramawa.

“Hiya, sing padha prayitna salakunira muga-muga ora nemoni pepalang ing marga.”

Raden Turunan sigra ninggalake padhepokan kadherakake Kyai Semar, Buyut Wayungyang sarta Buyut Candra­mawa. Tindake sang binagus mudhun saka pertapan manjing ing wana wasa. Akeh wit-witan kang godhonge ngrem­buyung, sarta akeh ocehing kukila kang padha mencok ana pang. Raden Turu­nan ngaso sawetara ana sangi­soring wit gurdha. Sawuse sawetara anggone ngaso, nedya mbacutake tindake. Na­nging kedadak  kepapag barisan raseksa saka Negara Pidanadani. Pating ge­dandap solahe kaya jangkrik mambu kili.

“Bojleng-bojleng iblis lagnat jeg-jegan, iki ana satriya bagus kang manjing alas. Mandheg, mandheg, mandheg, man­dhega, Guus. Daktakoni sapa jeneng endi omah, ngendi omah sapa jeneng. Aja nganti mati tanpa aran, heh satriya enggal ngakuwa,” ucape Ditya Kala Gendirpenjalin.

“Buta, buta, aku genti takon sapa pracekamu lan saka ngendi……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.