Titis Wisnu Mantu (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 141 kali

Sawise rampung anggone bage-binage, Raden Turu­nan matur ana ngersane Begawan Andha.

“Dhuh Kanjeng Rama Begawan, anggen kula wangsul sowan Rama menika awit kula  nyuwun palilah dhateng Prabu Sri Maha Punggung badhe mertuwi karaharjaning pertapan. Sang Prabu marengaken, nanging kedah kakanthi dening Kakang Semar, Kakang Wayungyang miwah Kakang Candramawa. Kajawi punika, Sang Prabu Sri Maha Punggung ugi  titip ngaturaken salam taklim kagem Rama Begawan Andha.”

“O hiya, daktampa kan­thi sukaning manah. Banjur kahanane kamasmu Seng­kan sekalihan garwa kepriye?”

“Kangmas Sengkan miwah Kang­mbok Srihatni katingal suka sarta atut runtut.”

“Sukur sekethi jumurung.”

“Lajeng punika wonten pisungsung saking Purwacarita, awujud busana kapandhitan, sumangga kula aturi nam­pi, Rama.”

“Banget ndadekake bungah rasane pun Rama. Kapan ana wektu mirunggan, pun Rama bakal sowan Sang Prabu Sri Maha Punggung ing Kraton Purwacarita.”

“Inggih Rama Begawan. Gandheng sampun cekap, kaparenga nyuwun pamit nedya dhateng Kraton Purwacarita malih.”

“Hiya sing prayitna ngati-ati. Pa­nges­tuku tansah mbanyu mili, kulup, muga ing dedalan bisa nyandhung kembang cepaka sawakul gedhene. Sarta pangestuku kanggo kakangmu Sengkan, muga anggone bebrayan bisa antuk kabagyan sejati.”

“E Panembahan, kula pun Semar ugi nyuwun pamit tut wuntat tindake pu­tramu.”

“Hiya dakpangestoni, sing pinter anggonmu momong anak-anakku.”

“Kula nggih nyuwun pamit ndherek­ake putramu Raden Turunan,” ature Wayungyang.

“Semanten ugi kula pun Candra­mawa, kapareng nyuwun pamit Panem­bahan,” ature Candramawa.

“Hiya, sing padha prayitna salakunira muga-muga ora nemoni pepalang ing marga.”

Raden Turunan sigra ninggalake padhepokan kadherakake Kyai Semar, Buyut Wayungyang sarta Buyut Candra­mawa. Tindake sang binagus mudhun saka pertapan manjing ing wana wasa. Akeh wit-witan kang godhonge ngrem­buyung, sarta akeh ocehing kukila kang padha mencok ana pang. Raden Turu­nan ngaso sawetara ana sangi­soring wit gurdha. Sawuse sawetara anggone ngaso, nedya mbacutake tindake. Na­nging kedadak  kepapag barisan raseksa saka Negara Pidanadani. Pating ge­dandap solahe kaya jangkrik mambu kili.

“Bojleng-bojleng iblis lagnat jeg-jegan, iki ana satriya bagus kang manjing alas. Mandheg, mandheg, mandheg, man­dhega, Guus. Daktakoni sapa jeneng endi omah, ngendi omah sapa jeneng. Aja nganti mati tanpa aran, heh satriya enggal ngakuwa,” ucape Ditya Kala Gendirpenjalin.

“Buta, buta, aku genti takon sapa pracekamu lan saka ngendi……….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!