Memedi Cumplung
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 469 kali

Nalika Sukir duwe ada-ada arep adeg omah neng pekarangan kuwi, aku wis tau ngelikake. Ka­jaba pekarangan sing mapane neng wetan omahe Mbah Khasan Sobari  kuwi pancen dudu duweke Sukir, uga lemah kuwi kawentar wingit. Manut critane sim­bahku, jare papan kuwi rumuhun mujud­ake kedhunge Kali Pucung, kali sing  nyigar Desa Babatan. Iline banyu mangulon, nuli menggok ngalor lan anjog ing Kali Balong. Isih manut dongenge simbah, jare ing kedhung kono kuwi biyen  kerep ana mayit kentir sing nyanggrok. Uga kerep kanggo papan mbuwang bayi saka wohing tu­mindak peteng. Mula papan kuwi kon­dhang akeh dhemite, kena diarani mar­kase lelembut.

Isih adhedhasar dongenge simbah, nadyan kedhung kuwi angker nanging uga ana mupangate. Ing kono akeh iwake sing bisa dialap dening warga sakiwa tengene. Akeh sing padha ngalap iwak kanthi njala, masang wuwu, mancing lan sakpiturute. Nanging ana wewaler sing ora kena dite­rak,  yaiku yen diweruhi ula dumung sing gedhene salengene wong diwasa, ang­gone ngalap iwak kudu dilereni. Yen nekat mbacut  bakal nemoni bilahi. Kuwi critane mbah kakung sing nganti seprene tansah takeling-eling.

Nanging  kedhung angker kuwi saiki wis mati kegawa saka owah-owahananing alam. Kedhunge owah dadi dhapuran pring ori sing ketel tur singup. Jembare peka­rangan watara 300 meter pesagi. Sejatine papan kuwi kena diarani “tanah tak ber­tuan,”  jalaran ora dadi hak duweke sapa-sapa.

Malah dhek aku isih bocah biyen tau ketanggor diwedeni dhemit neng tilase kedhung kuwi. Critane mangkene: nalika semana aku lagi  umur 12 taun. Ing wengi padhang rembulan aku sakanca padha dolanan dhelikan. Anggonku ndhelik mlebu menyang wewengkon pekarangan tilas kedhung kuwi, pamrihe supaya ora bisa ditemokake dening sing lagi nggoleki. Na­nging kocapa bareng mlebu pekarangan kono, aku diweruhi wewujudan sing  ngge­girisi. Yakuwi bleger menganggo san­dhangan sarwa ireng, rambute reyap-reyap tur raine rupa cumplung utawa tengkorak.

Aku wel-welan ndheprok ora bisa ngadeg. Cangkem krasa kaku, ora bisa kanggo mbengok. Wewujudan mau  ngge­reng. Saka rumangsaku dheweke ngang­kat awakku banjur diuncalake  nganti tiba neng njaban pager. Aku semaput, weruh-weruh wis neng dhuwur lincak lan diru­bung wong akeh. Ujare kanca-kancaku dhelikan, aku ditemokake kanthi kahanan ora sadhar. Mula banjur digotong mulih.

Uga tau ana lelakon nggegirisi sing nemahi  Kadar, warga  Desa Babatan. Wa­tara jam 10 bengi Kadar krungu swara gamelan ngungkung, arahe saka desaku. Kaya candrane wong kena gendam, Kadar marani suwara gamelan mau  ijen tanpa rowang. Tenan, tekan sawijining omah gedhe, ing kono lagi ana tontonan wayang kulit.

Nanging saiba kagete  Kadar bareng mlebu  omah gedhe kono jebul sing nonton wis akeh banget. Kabeh bleger manungsa nanging raine rupa cumplung. Kadar mlayu gundam-gundam banjur tiba semaput. Isih akeh maneh critane wong diwedeni dhemit sing wujud wedhon, uga bleger wanita ngumbar susu, rambute reyap-reyap. Wong-wong kono ngarani memedi wewe gombel.

Crita bab pengalamanku tau diwedeni memedi cumplung sarta lelakone Kadar mau takkandhakake marang……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.