Lungguh kang Ewuh (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 520 kali

Wancine meh jam telu sore. Nanging bise durung rampung anggone masang ban. Martini wiwit goreh. Wewayangane Jat­miko saya ngegla, uga kedadeyan sing njalari dheweke kepeksa pepisahan karo anak lanange kuwi.

Keputusane Martini pegatan karo War­doyo njalari dheweke kudu pepisah­an karo anak mbarep. Yen kelingan kuwi kabeh Martini bali getem-getem marang War­doyo. Tresnane marang Wardoyo kang dilabuhi nganti direwangi wurung dadi guru saya ngropok atine. Apama­neh ja­man sing wis kaya ngene iki, se­ngara banget bisa diangkat dadi guru ne­gri, se­bab paling ora kudu lulusan sar­jana. Ka­mangka dheweke mung lulusan SPG. 

Sawise proses pegatane karo War­do­yo beres, Martini mulih ndesa ngiras ngopeni simboke sing wis tuwa. Martini amor saomah. Tegese, mangan lan turu me­lu simboke.  Awit sanadyan ing omah kuwi  ana adhine wadon kang aran Luky, nanging prekara mangan Luky wis mi­sah karo simboke, mandhiri bareng lan bojone kang nyambut gawe ana bengkel mobil. Dene Luky dari guru honorer ing TK swasta.

 Sanadyan ora nate kawetu, nanging atine Martini krasa menawa bubare rumah tanggane klawan Wardoyo iku oleh-olehe saka anggone ora nggugu marang pituture wong tuwa. Wirang isin karo sanak sedulure disangga saben ndina, awit rumangsa kleru anggone mi­lih Wardoyo minangka bojone.

Kanggo nyingkrihi klesak-klesike tang­ga teparo, Martini nglungani desane nggawa Kemuning sing wis SD. Ana kutha Martini oleh tepungan anyar, arane Mbok Mistun, duwe warung kopi ing cedhak Pasar Wage. Ing kono Martini njur rerewang dodolan wedang kopi. Satekane Martini, waru­nge Mbok Mistun mun­dhak rame. Nganti ana sing ngarani yen warung kuwi digolekake tumbal penglarisan. Na­nging sa­tenane larise warung mer­ga Martini grapyak anggone dodol. Dhasar rupane ora ngu­ciwani. Mula sing marung mrono akeh-akehe ya wong lanang.

 “Panjenengan tiyang enggal nggih, Mbak?” pri­ya kang jeneng Kusno, langganane Mbok Mitun, takon.

“Inggih, Pak,” wang­sulane Martini sing nalika semana isih rong ndina anggone rerewang Mbok Mitun.

 “Asli saking pundi?”

 “Tebih, Pak.”

 “Adoh? Adoh niku rak nggih wonten jenenge ku­tha napa ndesa napa kecamatan ngaten?”

Kusno sajak ana rasa kepranan. Jer Martini kuwi ayu. Mung­guhing Kusno Mar­tini ora pantes yen mung nyambut gawe ana warung kopi karo ngadhep jajanan goreng-gorengan. Luwih pantes menawa kerja ing restoran gedhe.

Jalaran saka pintere anggone ngri­muk, sidane Martini blaka ngenani asal-usule. Wiwit dina iku Kusno saya kerep tuku sarapan ana warunge Mbok Mistun. Malah suwe-suwe Kusno anggone me­nyang warunge Mbok Mistun ora mung wanci sarapan wae. Esuk, awan uga sore mangane Kusno pijer ana warung kuwi.

Kejaba pancen masakane kang mi­rasa lan rega kang………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan