BNN Nganakake Operasi Saregedegan Sa-Indonesia
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 196 kali

Wengi mapag gantine taun, biyasane pesenan nar­koba mundhak akeh. Merga saka iku, Badan Narkotika Nasional (BNN) nggelar operasi saregedegan sa-Indonesia.

Kepala BNN Komjen Budi Waseso mra­telakake wis aweh prentah marang sekabehing jajarane, klebu BNN provensi (BNNP) lan BNN kabupaten/kota (BNNK), kanggo siyaga. “Ing sajembare Indonesia diawat-awati lan kabeh ana jatahe dhewe-dhewe,” kandhane Buwas- para­ban akrabe Budi Waseso- ing sela sela­ning musnahake barang bukti narkotika beslahan BNN lan Polri ing Gedhong 745, Bandara Soekarno-Hatta (Soeta) Tange­rang, Kemis (28/12) kepungkur.

Operasi kasebut melu disengkuyung TNI lan Polri. Iku ditindakake supaya masyarakat sing mahargya taun baru ora keganggu. “TNI ndhampingi kekuwatan kanggo penindakan ing lapangan wayah taun baru,” ujare perwira tinggi Polri kla­wan bintang telu ing pundhake kasebut.

Mligi ing Jakarta, adoh-adoh sadu­runge BNN wis netepake panggonan-panggonan sing rawan peredaran nar­kotika ing wengi gantine taun. Manut Buwas, udakara ana 36 diskotek ing ibu kota dadi jujugane instansine. Tamtu wae anggone nemtokake sasaran iku ora sembarangan. Buwas kandha sadurunge wis ngerigake petugas BNN kanggo mes­thekake sasarane. Instansine ngirim uwong supaya ethok-ethok dadi wong sing tuku narkotika ing 36 diskotek ka­sebut.

Asile, kabeh diskotek kuwi positif nganakake dol tinuku narkoba. “Tinemok­ake narkoba sakehing jinis. Barang buk­tine ana ing aku,” ujare Buwas.

Nanging, pejabat kelairan Pati (Jawa Tengah) iku isih ngrahasiakake 36 disko­tek sing dikarepake. Sing genah, kabeh dadi sasarane BNN. “Yen wis wayahe bakal daktindakake,” tandhese.

Ing kalodhangan iki dheweke ngajap instansine bisa nangkep bandar lan tu­kang ider sing lagi kluyuran. Klawan mang­kono, panangkepe bisa ditindak­ake. “Merga BNN bakal nganakake tin­dakan tegas,” tambahe.

Ora mung netepake 36 diskotek mi­nangka sasarane, BNN uga wis  nem­tokake  komplotan  kang nindakake ope­rasi ing sekabehing panggonan kasebut. “Komplotan ngendi lan sapa sing ngi­derake,” kandhane Buwas.

Klawan mangkono,  kekuwatan ucule target operasi saya sethithik. Apamaneh, BNN ora tumindak ijenan. Nanging dibantu TNI lan Polri kang bakal ngawal pahargyan taun baru.

Operasi saregedegan kasebut mung siji ing antarane sakehing upaya penin­dakan kang ditindakake kanggo mbras­tha sumebare narkoba. Becik kang ditin­dakake BNN apadene Polri.

Kemis kepungkur pehake musnahake  sakehing jinis narkoba rampasan mi­nang­ka asil operasi wiwit Oktober nganti Desember taun iki. “Klawan pemusnahan iku, saora-orane luwih saka 4,1 jiwa bisa dislametake saka penyalahgunaan nar­koba,” jlentrehe Buwas.

Adhedhasar data saka BNN, narkotika rampasan sing dimusnahake macem-macem. Dumadi saka sabu-sabu 453,56 kilogram; 712.116 iji ekstasi; ganja 647.13 kilogram pil happy five 10 ewu iji; ketamine 100 gram; godhong cathinone 69,78 kilogram; pil PCC sayuta iji. Sawise dipriksa lan dipesthekake mi­nangka barang karam lan ora oleh dii­derake ing Indonesia, kabeh dimus­nahake.

Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wi­ranto uga ngandhakake yen barang ram­pasan sing dimusnahake Kemis kasebut akeh banget. “Dakkandhakake hebat marang BNN sing ora kendhat anggone merangi narkoba,” ujare.

Nanging, iku ora ateges banjur ram­pung anggone perang lumawan narko­ba. Kosok baline, sakehing kabecikan kudu tansah ditindakake minangka upaya kang­go mbrastha narkoba. Sebab, isih akeh bab sing kudu didandani. “Akeh ba­nget sing kudu kita dandani,” ujare Wi­ranto.

 

Kecanduan narkoba

Kecanduan narkoba ing kalangane bocah sajak saya mutawatiri. Cacahe anak umur sekolah dasar (SD) engga SMA sing ketaman narkoba ing Lampung mundhak ndeder.

Adhedhasar cathetane BNNP Lam­pung, bocah SD sing ketaman narkoba kehe 59. Cacah iku mundhak ndeder yen ditandhingake karo taun 2016 sing bocah 13. Utawa mundhak tikel kaping papat.

Undhak-undhakake iku uga cinathet marang sing nganggo narkoba ing umur sekolah menengah pertama (SMP). Taun iki umur SMP sing menganggo narkoba lan nindakake rehabilitasi kehe ana 132 bocah. Kamangka, taun ke­pungkur sing nindakake rehabilitasi mung 48 bocah.

Ing kelompok umur SMA luwih mu­tawatiri maneh. Sing ketaman narkoba kehe ana 608 bocah. Taun kepungkur, BNN Lampung nyathet mung ana 101 bocah.

Kepala BNNP Lampung Brigjen Ta­gam Sinaga ngandhakake, ndedere un­dhak-undhakan uga dialami tingkat per­guruan tinggi. Ana wong 79 sing ketaman narkoba. Sawatara iku, taun kepungkur mung wong 21.

Manut Tagam, ndedere undhak-un­dhakan iku disebabake sing menganggo narkoba tansah nganakake ‘regenerasi’. “Iki sing paling nrenyuhake, bocah SD sing menganggo narkoba ana 59. Ana ‘regenerasi’ kang menganggo narkoba,” ujare Tagam ing kantor BNNP Lampung, mentas iki.

Regenerasi kasebut uga ana penga­ruhe marang overkapasitas ing lembaga pemasyarakatan (Lapas) lan rutan. Pa­naliten BNNP Lampung nuduhake, nara­pidana sing kejiret kasus narkoba ana 60 persen. Sawatara iku sisane mi­nangka pidana biyasa.

Nanging, dheweke sing kejiret pidana biyasa kasebut uga menganggo narkoba. Dadi, manut kandhane, bisa dikandhak­ake 90 persen napi ketaman narkoba.

Sing paling nrenyuhake yaiku mun­dhak ndedere ing umur SD. Sebab, 90 persen anak-anak kasebut ketaman zat psikotropika sing asale saka lem. Mula saka iku, BNNP nganakake koordinasi karo aparat kapolisen ngawat-awati panggonan adole lem.

“Aku kabeh wis koordinasi kepriye dodolane lan didol marang sapa. Yen bocah cilik tukune kerep perlu disu­janani,” kandhane

Kabid Pencegahan BNNP Lampung Ahmad Alamsyah nambahake, lem digu­nakake para bandar kanggo nepungake narkoba ing kalangan anak-anak. Sawise iku, anak-anak kasebut tepung karo rokok. Banjur ngalih marang zat adiktif liyane. Upamane, ganja engga sabu-sabu.

Alamsyah nerangake, para bandar narkoba uga tansah nganakake owah-owahan anyar supaya dagangane tam­bah laris. “Kaya kasus ing Polresta Ban­dar Lampung sing durung suwe iki miyak anane sabu wernane pink. Saka uji lab BNN, sabu iku mung diwenehi werna. Sebab, bandar gawe owah-owahan anyar kanggo ngapusi penegak hukum. Bisa dadi mbesok ana sabu werna liya,” ujare Alamsyah.

Saliyane lem, zat psikotropika sing namani anak-anak yaiku jamur tlethong sapi. Bab iku dikandhakake dr Novan Harun yaiku dokter ing BNNP Lampung.

“Saliyane lem, anak-anak migunak­ake sing istilahe disebut mushroom. Iki uga ana akibate marang sing migu­nakake merga ngandhut katelisidin,” jlentrehe Novan.

Pehake wis nganggep padha anane cookies sing nganggo bahan baku ganja. Nanging, kandhane, cookies iku durung ditemokake ing Lampung. “Karo permen ing Lampung uga durung ana. Tansah dikordinasekake karo pihak BPOM,” tan­dhese. (Tim)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.