LSw 02 / 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 28 kali

LSW nganggo aksara Jawa

Tumpukan Majalah

Inggih nuwun sewu bapak pimpinan PS, kula ngaturaken serat dhumateng bapak. Ngangge seratan Jawi, basanipun inggih basa Jawi, Inggih pangapunten kemawon. Lajeng ingkang kula suwunaken priksa punika makaten:

Kula punika tumbas majalah JB kaliyan PS punika sampun dangu, lajeng sadaya majalah kula wau yen sampun cekap anggen kula maos lajeng majalahipun kula simpen supados mboten risak, lajeng nuju satunggaling dinten sedherek kula ingkang griyanipun celak kaliyan griya kula dolan dhateng griya kula.

Sareng wonten griya kula, sumerep tumpukan majalah punika, badhe dipun suwun. Lajeng kula jawab mekaten: upama majalah iku tak wenehake kowe, upama majalah iku kok tampa, banjur majalah iku kok dol menyang bakul, upama majalah iku ditampa bakul, banjur didol maneh menyang bakul liyane, apa ora dadi masalah. Inggih punika ingkang kula suwunaken priksa kala wau, lajeng akhiripun boten kula sukakaken.

Kejawi punika majalah ingkang taksih wonten ing griya kula: PS taksih 158, JB taksih 150. Majalah ingkang taksih semanten jumlahipun punika amargi ingkang rumiyin sami risak. Sanesipun punika, ingkang kasebat punika saged kula aturaken lan dipun asta dhumateng bapak, kula diparingi sumerep inggih punika ingkang kula aturaken dhateng bapak. Mbok bilih wonten atur kula ingkang kirang nuju prama dhateng bapak, kula nyuwun pangaksami.

Wusana mugi-mugi dhumateng bapak sakulawarga dening Gusti Allah pinaringan sugeng, tinebihaken ing sambekala lan pinanjang yuswa/umur.

Inggih nuwun sewu pak yen bapak sampun nampi serat punika kula dipun paringi dhawuh, nanging sarehne kula boten gadah HP. Menawi bapak paring kabar, kabaripun dipun paringaken anak kula, ingkang griyanipun kempal satunggal griya kaliyan griya kula. Dene anak kula nama Harmuji No Hp.082233285995. Nuwun.

Saking kula,

Djaino – dhusun Tenggar, Senden Rt 11 Rw 06 Kampak  —  Trenggalek.

 

l       PS kawratan nampi peparing panjenengan, awit ing redaksi sampun kathah PS lami,  lan badhe pekewed anggenipun ngopeni.

l       Menawi dipun sade namung bakal dianggep sami reginipun kaliyan kertas (tilas) koran,   tanpa masalah.

l       Aluwung panjenengan tawi dhateng para kolektor ingkang mbetahaken, saged      hubungan kalihan panjenegan.

Red.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa ngajeni, mula aja tau ngina.

Klik

KENYA MAIN TONG SETAN

Pemain tong setan biyasane wong lanang, nanging ing kene sing main sawijining wanita yakuwi kang jenenge Karmila Purba. Kenya umur 18 taun asal Pematang Siantar, Sumatra Utara iki cukup kondhang ora mung ing Indonesia, nanging uga ing donya. Iki gara-garane merga aksine diliput dening media asing yakuwi Guardian lan Metro. (d/ist)***

Pethilan

Presiden mundhut motor Royal Enfield Bullet 350 cc

Dadi kelingan esemka…

Tata kelola anggaran olahraga ala

Sabandhing lurus karo prestasine

Kabeh calon kepala daerah nyerahake LHKPN

Perkara datane bener apa ora uru­san mburi