07 -13 Januari 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 23 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Swasana nyenengake, kena rumangsa marem nanging aja nganti takabur. Pepalang lan perkara bisa dumadakan jumedhul. Rejeki mbanyu mili, butuhe bisa dicukupi. Kasarasane badan apik. Asmara: kudu pinter nyimpen perkara, aja nganti ana wong liya sing cawe-cawe.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Wayahe introspeksi, mawas diri. Sing ana diutuni, elinga marang sing luwih rekasa. Tansah ngati-ati, waspada, aja gampang per­caya marang janji-janji, lan tenagane aja diforsir. Asmara: aja kerep matesi obah mosike pasangan.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Kudu luwih wani lan teges, amrih ora disepelekake. Badan kudu fit tenan, mental uga kuwat, yen kepengin antuk kalodhangan apik. Rejeki lancar, butuhe bisa kacukupan. Olah raga sing prasaja wae. Asmara: nyenengake, wayahe pas kanggo ngudhar pamikiran.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Endhanana pasulayan. Kegiyatan kan ora nuwuhake bebathen disuda. Aja gelem dibombong nanging cucul ragad. Bisa njalari kanthong kosong, dene ancas panjenengan durung kasembadan. Butuhe dhewe didhisikake, wong liya mengko wae.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Swasana katon semrawut, nanging kudu wani ndhadhani. Aja kakehan omong lan crita. Amarga saingan nembe ngenteni lelaning panjenengan. Wewadi lan rancangane disimpen. Luwih becik di­tindakake dhewe, ora ngendelake wong liya. Waspada lan ngati-ati.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Kabeh urusan lumaku gancar. Akeh kang menehi obyekan. Patandha ana undhak-undhakan kang bisa dijagakake. Kena kongsi kanthi andum bebathen. Yen isih ana rancangan kang sumimpen, diwetokake wae. Aja rangu-rangu.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Lintang pitulungan isih sumunar, aja mundur lan aja nglokro. Isih ana pangarep-arep, yen gelem ngupaya kanthi sabar. Aja leren yen durung entek titi wancine. Isih ana kang nggatekake pan­jenengan.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Pacen kudu dilakoni. Iku mono wenange Gusti kang maha adil. Kaya dene srengenge, ana wayahe njedhul lan angslup. Tanduran, bisa rungkut uga bisa rontog. Urip kaya cakra manggilingan, lan saiki wayahe prihatin. Kudu sabar lan tatag nglakoni.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Aja aras-arasen, gumregah maju. Kanthi ajeg sembahyang, iman bakale sansaya kuwat lan antuk pituduh sarta solusi. Tindakna kanthi tumemen, sregep, lan aja nggresula. Minggu iki ana owah-owahan nasib. Asmara: sing sabar ngadhepi pasangan.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Perkarane diudhari mbaka siji. Pinter-pintera nglelipur diri, rungokna pitutur wong liya, utawa konsultasi. Ngadhemake ati kanthi nde­donga lan medhitasi. Badan dijaga aja nganti kekeselen lan kurang turu. Digawe ayem lan tansah mesem. Asmara: aja gampang nesu.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Sing optimistis, saben perkara mesthi ana dalane. Aja tansah wedi dening wewayangan sing kawuri. Luwih pokok yen kabeh iku kanggo lelandhesan amrih ora dibaleni. Aja nampik pambiyantune liyan. Asmara: menggak-menggok iku wis dalane, dilakoni kanthi sabar.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Emosine dikendhaleni, amrih kriwikan ora dadi grojogan. Njaluka panemu saka wong tuwa lan wong kang wis pengalaman. Ora perlu dipikir lan digarap dhewe. Aja umuk lan takabur. Asmara: mikire sing jero lan nggatekake tembe mburine.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa ngajeni, mula aja tau ngina.

Klik

KENYA MAIN TONG SETAN

Pemain tong setan biyasane wong lanang, nanging ing kene sing main sawijining wanita yakuwi kang jenenge Karmila Purba. Kenya umur 18 taun asal Pematang Siantar, Sumatra Utara iki cukup kondhang ora mung ing Indonesia, nanging uga ing donya. Iki gara-garane merga aksine diliput dening media asing yakuwi Guardian lan Metro. (d/ist)***

Pethilan

Presiden mundhut motor Royal Enfield Bullet 350 cc

Dadi kelingan esemka…

Tata kelola anggaran olahraga ala

Sabandhing lurus karo prestasine

Kabeh calon kepala daerah nyerahake LHKPN

Perkara datane bener apa ora uru­san mburi