Wajib Kerja Dokter Spesialis (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 193 kali

Nanging emane kok ya ana wae kang ora sarujuk. Malah kang ora sarujuk karo kawicaksanan mau banjur nglapor­ake menyang Komnas HAM. Malah de­ning Komnas HAM banjur dianakake FGD (Focus Group Discussion). Lan FGD ma­nut pawarta diestreni dening wakil Kemen­trian Kesehatan RI, Kementrian Hukum & HAM RI, Kementrian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi RI, Majelis Pembina Ke­sehatan Umum, PP Muhamma­di­yah, Ketua Komite Nasional Kese­hatan lan Ketua Perkumpulan Dok­ter Indonesia Bersatu (PDIB). Ing sabanjure, sawise FGD mau, Kom­nas HAM nge­tok­ake rekomendhasi. Dene salah siji rekomendhasi saka asile FGD mau kok dianggep ka­wi­cak­sanan mau nglanggar hak azasi manusia lan Konvesi ILO (or­ganisasi buruh sedunia). Malah di­ang­gep kerja paksa. Mula kudu die­valuasi lan direvisi.

Yen ditelisik, ana konvensi ILO poin no. 29  isine kabeh negara ang­gota ILO mglarang kabeh bentuk kerja paksa uta­wa wajib kerja kejaba nindakake pa­karyan kang ana gan­dheng cenenge kalawan wajib mili­ter, wajib kerja mi­nangka pengabdian war­ga negara, wajib kerja manut keputusan pengadilan, wajib kerja ana swasana da­rurat utawa wajib  kerja gotong royong. Da­di rasane, yen ma­nut konvensi ILO poin 29 mau kok ya ora nglanggar. Nanging em­buh kok rekomen­dhasi Komnas HAM kok salah siji isine kaya mengkono.

Pancen ana ing negara demokrasi ka­ya Indonesia iku sah-sah wae usul utawa kaya rekomendhasi mau. Nanging ya ku­du­ne olehe metani masalah mau kang komprehensif. Apa ya kewajiban mau bener-bener kerja paksa. Yen kerja paksa, apa antuk fasilitas lan gaji kang mirunggan. Yen bab mau bener-bener kerja paksa ra ya banjur dadi caturan rame ana media. Malah nyatane kaya suwalike. Akeh-akehe media lan masyarakat padha setuju. Wong nyatane mengkono. Yen para maos mbukak mesin kanggo golek infor­­ma­si kaya google akeh kang setuju program mau. Semono uga pimpinan daerah antu­sias banget nyengkuyung program mau. Wong nyatane pancen nganti saiki daerah angel banget golek dhokter spesialis yen mung njagakake kesadharan tanpa anane kawicaksanan pamarentah mau. Malah kandhane “lagu lama” angger RSUD utawa rumah sakit pamarentah kurang dhokter spesialis.

Pamarentah dhewe olehe nggawe ka­wicaksanan mau ya mesthi ora grusa-grusu. Lan ya wis ngliwati maneka werna cara. La ya wong ya nyatane program pa­marentah kaya WKDS mau wis disengku­yung dening organisasi profesi dhokter resmi, kaya IDI, IDAI, POGI, PABI, PAPDI, lan Perdatin uga Kolegium Ahli Penyakit Dalam, Obstetri-Ginekologi, Anak, Ahli Bedah, Anestesiologi-Terapi Intensif.

Ya ora banjur nutup saran kaya reko­mendasi Komnas HAM mau. Nanging yen diarani kerja paksa kok ora bener. Wong ngabdi marang nusa lan bangsane dudu bangsa liyane. Lan ya antuk fasilitas kang mirunggan. Suwene ya mung setahun ora selawase. Aku banjur nyoba takon marang anakku mbarep wedok kang saiki sekolah utawa dadi mahasiswa Program Pendidi­kan Dokter Spesialis  (PPDS) ana FKUI/RSCM Jakarta. Kebeneran saiki wis ting­kat senior. Insya Allah sedhela maneh ram­pung. Olehku takon, kepriye mengkono yen wis lulus spesialis terus kudu WKDS ana dhaerah. Wangsulane malah katon seneng, “Asyik Pak. Mengko aku bisa mra­tekake ketrampi­lanku. Lan uga bisa antuk pe­nga­laman kang akeh ana dhae­rah perbatasan, lala­dan kepencil. Heheheee entuk gaji lan in­sentif akeh lo Pak !!!!” Olehe kan­dha anakku mau ka­ro katon seneng ba­nget atine.

Oleh wangsul­ane anak­ku mau ana atiku melu se­neng. Dene isih akeh dhok­ter spesialis kang isih ndu­we dhe­dhikasi menehi la­ya­nan kesehatan kanggo nusa lan bangsa kang mbu­tuhake. Coba yen kita para maos kebeneran urip ana ing dhaerah ke­pencil mau apa nggak pro­tes. Wong pa­dha-padha warga negara Indonesia, mer­dikane padha, pamarentahe ya padha, pre­sidhene ya padha Pak Joko­wi, kena ngapa fasilitase kok beda. Kang ana kutha antuk pelayanan kesehatan kang paripurna (dhokter ahli apa wae ana). Suwalike ana dhaerah antuk layanan spe­sialis wae isih angel. La yen ora ana tero­-bo­san kaya WKDS mau, terus kapan !!!! Apa nunggu masyarakat perbatasan, ke­puloan rame-rame protes marang pama­rentah. Pama­rentah kang becik, ma­sya­ra­kat durung njaluk wae wis sames­thine kudu tanggap ing sasmita kaya program WKDS mau. Nuwun

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.