Basa Jawa Ndhuk Montor Muluk
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Surabayan - Dibaca: 292 kali

“Entas ae awak dhewe saka Jakarta, mulihe numpak montor muluk Sriwijaya. Marine ndharat ndhuk bandara Juanda sing arane pramugari niku mbagekna penumpange nggunakna basa Jawa alus. Aku ya kaget soale kit biyen mula awak dhewe niki gak tau krungu onok pramugari sing nggunakna basa Jawa ndhuk komunikasi barek penumpange. Aku krungu sing koyok ngono niku rumangsa mongkog dene isik onok wong-wong sing perduli barek basa dhaerah, terus terang aku ngacungi jempol loro gae penerbangan niku. Mergane nek kabeh padha perduli barek basa Jawa tah basa dhaerah liyane aku yakin sing arane basa dhaerah niku bakal tetep digunakna dening masyarakate. Perkarane disengkuyung dening sadhengah pihak, saengga masyarakat gak minder maneh nggunakna basa dhaerahe. Dadine pesawat ndharat ndhuk Bali ya nggunakna basa Bali, ndhuk Medan ya nggunakna basa Sumatera, ndhuk Papua ya basa Papua. Niku aku yakin nduweni nilai tambah sing hebat gae terus lestarine basa dhaerah,” omonge Ning Sumeh ndhuk bala-balane

“Iya aku ya tau niku Ning, nek gak salah pramugari niku kandha “Wilujeng rawuh ing Surabaya, matur nuwun dene panjenengan sampun kersa migunakaken kreta gegana menika…… Mugi mbenjang saged pe­pang­gihan malih. Pokoke nggae basa alus aku gak isok nirokna kabeh, barekan sing ngomong basa Jawane ya gak kagok blas,” Cak Bedja nambahi.

“Sing koyok ngono niku termasuk terobosan sing perlu ditiru barek perusahaan-perusahaan liyane koyok ndhuk stasiun sepur, stanplat bus, dadi gak muk nggu­nakna basa Indonesia thok tapi nggunakna maneka bahasa. Onok Indonesiane, onok Jawane, onok Inggrise, tah disesuekna barek dhaerahe dhewe-dhewe, nek perlu sing koyok ngono niku digawekna undang-undang, pamrihe niku gae nguri-uri kekayaan Indonesia, sing nduweni maneka bahasa. Negara lak wajib ngurip-urip tah,” Cak Ari nambahi.

“Mbok aku krungu sing dicritakna barek Ning Sumeh melok mrinding, soale numpak pesawat niku termasuk gengsi, lha ndhuk tempat bergengsi niku basa Jawa isok mlebu iku artine sing gae kebijaksanaan nggunakna basa Jawa patut entuk penghargaan saka wong Jawa khususe. Niki isok diconto sing liyane, dadi gae nguri-uri basa Jawa niku kudu kabeh elemen melok nyengkuyung,” pak Lik Dur nambahi.

(Sing nyengkuyung programe Sriwijaya Air:  Cak Ari, Cak Bedja, Pak Lik Dur barek Ning Sumeh)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih