Pesene Wong Gendheng lan Bojoku
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 303 kali

Pesene Wong Gendheng lan Bojoku

 

KEDADEYAN iki sakjane wis suwe, udakara ing taun 2006. Nalika bojoku kerja neng konfeksi, kanthi tak bonceng saben dina aku ngeterake lan nyusul menyang papane nyambut gawe nganggo sepedha onthel. Saka kos-kosane menyang panggonan kerjane bojoku adohe kira-kira 10 km.

Ora kaya biyasane, pas wektu nyusul, aku ngenteni rada suwe merga bojoku kerjane nglembur nganti jam 19.30 wengi. Wis rong jam sentengah aku ngenteni ing njaba panggonane kerja, nganti aku ngantuk. Sinambi ngenteni aku leyeh-leyeh karo teturon neng mester njaba pager, kanthi ora lali sepedha onthel tak cedhakake sikilku. Ndilalah aku keturon, embuh wis ana pirang menit suwene lehku keturon lamat-lamat aku dikagetake karo pawongan gedhe dhuwur sing ora tak kenal lagi nggugah aku kanthi ngoyog-oyog sikilku. Nalika aku isih kaget lan bingung, pawongan kuwi menehi pesen kanthi swara sing gamblang lan teges.

“Sepedha onthel iki aja didol! Tak wanti-wanti lho, ya! Pesenku sepedha onthel iki aja didol!” ngono kandhane pawongan kuwi.

Nek ngomongi rada sora kanthi diambali bola-bali, ana yen kaping papat. Aku mung ngrungokake kanthi tak jawab ya…ya…wae karo manggut-manggut. Sakjane ngono aku rada wedi lan ngrogi ngadhepi pawongan kuwi, nanging aku tetep waspada. Sebab yen tak tamatake, aku kok kelingan karo pawongan sing tak adhepi iki. Merga rong dina sadurunge pawongan kuwi tak weruhi lagi ngamuk marang salah sijine karyawan sing nyambut gawene neng bengkel servis mobil jejere panggonan kerjane bojoku. Kanthi diuber, banjur ditendhang, diantem lan diomeli. Nanging karyawan kuwi tetep ngalah karo setengah mlayu mlebu neng bengkel, krungu-krungu kabar saka wong-wong sing uga weruh kedadeyan kuwi pranyata pawongan iku lagi kumat merga kurang waras alias gendheng.

Kurang luwih limang taun sawise kedadeyan iku, bojoku tau crita marang aku yen ora bakal ngedol sepedha onthel kuwi. jare sepedha-e mengko bisa kanggo riwayat anak putu, yen biyene tau nggunakake piranti transportasi kuwi, utamane kanggo tumpakanku lan bojoku nalika budhal mulih nyambut gawe.

Yen tak eling-eling kedadeyane, pranyata pesen-pesene wong gendheng kuwi yen digathukake karo critane bojoku ana sabageyan ukara nduweni surasa kang padha. Yakuwi padha-padha ora ngolehi sepedha onthel iku didol.

Alhamdulillah, nganti saiki sepedha onthel-e isih ana, merga nyatane pancen ora didol. Nanging wis ora tau “ngonthel” maneh, merga tumpakane ganti “jaran wesi” gawean Jepang alias sepedha motor. (Sulispriyanto-Gunung Anyar)

 


Libur Dodol Sate Tongseng

 

Kena percaya, kena ora. Ing kukuban Kab. Sleman DIY yen pas riyaya Idul Adha, wong kang dodolan sate, Tongseng, Gule Wedhus ing kawasan Sleman padha prei (ora dodolan).

Merga yen nekad dodol bisa sepi, ora ana sing tuku. Iki wis tak titeni wiwit 7-8 taun kepungkur, warunge sate mas Budi ing Ngapak-minggir Sleman mesthi prei 5-7 dina. Upama Idul Adha Jemuah Legi dodolan sate maneh dina Kamis, apa Jemuwahe.

Mangka sate Pak Budi kondhang empuk, enak, tur ora larang. Sedina-dinane bisa mbeleh wedhus gembel 1-2, wedhus enom. Yen pas dina Setu-Minggu, entek wedhus loro. Yen panjenengan ora percaya, ya tindaka nang warunge Mas Budi. Arahe saka Tugu 15 km arah ngulon. Nuwun. (Tri Wahyono-Godean, Sleman)

 

 

Ngamplop Ping Pindho

 

Sing arep dakcritakake ing kene, kedadeyan kang dialami dening kancaku sarombongan kang wektu kuwi lagi kondangan kang ana ing kutha Purwokerto. Awit panggonan adoh mula sarombongan mangkate padha mruput lan nyarter mobil.

Sabanjure bareng tekan panggonan kang dituju, ana janur kuning kang dipajang ana ngarep omah kamangka sing arep dituju olehe resepsi malah manggone ing Balai Desa.

Senajan kaya kuwi kabeh padha mlebu kaya patrape wong kondangan kae. Malah ing kono terus katuran dhahar lan uga padha ngisi amplop sing kothak kaya biyasane. Bareng takon karo ibu sing kagungan kersa malah jebule anu nyunati dudu mantu, mula wong sarombongan padha pating domblong awit sing dituju malah kleru. Apa tumon? Sidane wong sarombongan banjur padha ngiseni amplop maning sawise ketemu ing manten. (Taryono-Singomerto, Sigaluh, Banjarnegara)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.