Titis Wisnu Mantu (3)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 100 kali

Sapungkure Embah Yaksi Layarmega lan Patih Kalan­daru, Prabu Karungkala animbali Ditya Kala Pragal­ba.

“Ik ik ik ee, bojleng-bojleng iblis laknat padha jeg-jegan. He, Ditya Kala Pragalba, dikepara maju anggonmu sowan!”

“Dhuh Sinuwun, paduka animbali ingkang abdi pun Pragalba, kapa­renga cumadhong dhawuh kula nok nok non.”

“Heh Pragalba, ndadekna pangertenmu lamun Emban Layarmega dina iki dakutus ndhustha putri Purwacarita kang sesilih Dewi Srihatni. Dene sing memanuki Layar­mega Patih Kalandaru. Mungguh sing dadi gaweyanmu ajaken kanca-kancamu padha baris pendhem ing wewengkon Negara Purwacarita. Yen nganti ana sing mba­rung sinang nedya njugarake sedyane Layarmega, dakpasrahake kowe sa­kanca. Togog lan Mbilung kanthinen kanggo nuduhake dalan.”

“Nuwun inggih, mboten langkung mangestokaken dhawuh, kapareng madal pasilan saha  nyuwun pamit, Dewaji.”

“Hiya kebat mangkata!”

Kala Pragalba lumengser saka ngarsane ratu gustine, sigra metu njaba ngundang para rowange kang kabeh wujud denawa. Pating galidrah, pating galero, pating penthalit solahe wadya raseksa nyaketi Kala Pragalba.

“Oit lha dalah, Ki Raka wis metu saka pasowanan. Aku Ditya Kala Gendir­penjalin, nungsung kabar ana parigawe kepriye dene Ki Raka ditimbali Sinuwun Karungkala? Aja kesuwen enggal kababarna marang para kanca buta.”

“Aku Ditya Kala Galiyo uga nungsung kabar, ana gaweyan apa kanggo awak-awak iki, Adhi Pragalba? Ndang kan­dhakna, gak usah suwe-suwe, Dhi?” guneme buta punuk.

“Lung, ko’on ojok bosen ya. Iki tugase awake dhewe ngopeni buta-buta, tegese  ngetutake buta,” ujare Togog.

“Ha iya, pancen kodrate kudu ngene. Lupute ngetutne buta ya ngetutne ratu gagah sing murka. Ya gak bosen, nek bosen njur mangan apa? Ngetutne buta apa dudu, sing penting lak bayarane. Rak ya ngono ta, Kang Togog?”

“Haiya, wong aku ketemu mbarek ko’on jaman lakon laire Bathara Gana. Aku mudhun saka kahyangan, saking kesele mlaku nganti semaput, sing nulungi ko’on. Jebul wonge nyemlis cilik”

“E cilik-cilik ngene iki ana gunane. Kenek nggo kanca ngramut buta-buta iki.”

“Bener, Lung. Nek gak ana ko’on aku kuwalahan momong buta samene akehe.”

“Kabeh wae Gendirpenjalin, Galiyo, Padhasgempal, Rambutgeni lan liya-liyane padha rungokna. Togog lan Mbilung kowe meluwa………….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa seduluran, mula aja memung-suhan.

Klik

ARMADILLO

Iki dudu bal, nanging kewan Armadillo kang lagi turu kepati. Kewan sajinis Trenggiling iki pancen senengane mlungker kanggo ngayomi awake, apamaneh kulite uga atos kaya tameng. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah yakin jendral pulisi kang dadi pejabat gubernur bakal netral

Tapi luwih ngyakinake yen dudu wong-wong kuwi

Wis wektune dianakake Dewan Etik Pilot

Tukang becak wae dilatih nggenjot!

Propinsi Papua kekurangan dokter

Numpuk ing Jawa