Zombi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 140 kali

Aku ngrungokake critane Kang Marno kanthi kebak kawigaten, “Min Gagak ki pancen kemethak te­nan kok. Senengane ngrusuhi bojone liyan ora ana maneh. Wis pira wae wong wedok sing dadi kurbane. Marni bojone Bagong, Surti, Samirah… sing keri iki bojone Soleman Dha­wet. Wis setaun iki didhemeni.”

Aku gumun krungu ukarane Kang Marno sing nyebutake bo­jone liyan didhemeni. Lha sing lanang apa ya meneng wae?

“Sik ta, Kang, apa sing la­nang ya meneng wae?” pita­kon­ku cumlemong.

Kang Marno nyruput weda­nge, “Yen Bagong pancen  wonge lagi neng Malaysia, ning liyane ya ndhekem neng omah wae. Ngertiya Sul, wong-wong kuwi dadakan kaya wong pe­kok, ora ngerti kudu piye na­dyan nyumurupi bojone didhemeni Min Ga­gak. Min Gagak rak duwe jopa-japu ta, Sul.”

“Lha sing wedok kok ya kinthil wae ta, Kang? Apa Min Gagak kuwi kaya Raden Per­madi?”

“Merga Min Gagak ki sugih, keceh dhu­wit. Kejaba kuwi pancen duwe pelet. Nek dhapure Min Gagak ngono ya jik nggan­theng wedhusku.”

Kuwi critane Kang Marno setaun ke­pung­kur rikala aku sambang simbok. Yen bocah-bocah prei semesteran aku pancen ajeg tilik simbok sing dikancani Burhan adhikku dalah bojo lan anak-anake. Yen pi­nuju tilik simbok aku ngoberake nyamba­ngi Kang Marno, kancaku bluron ing kali biyen. Kanca golek jangkrik lan gangsir, kanca ngarit uga kanca nyolong tebu.

Prei semesteran taun iki aku sabrayat mulih ndesa maneh, nanging suwasana ing desaku ora kaya biyasane. Adate bubar jama’ah sholat Isya’ wong-wong padha ja­gongan ing emperan mesjid. Nanging bu­bar Isya’a iki mau wong-wong kok terus padha mulih. Mesjid dadi sepi, semono uga warunge Yu Sringah sing biyasane rame uga katut mamring.

“Tas ana rajapati kok, Kang,” wangsu­lane Burhan rikala daktakoni. Mesthi wae aku kaget, sapa sing dipateni?

Burhan banjur crita yen…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih