Lungguh kang Ewuh (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 1007 kali

Lagi wae mudhun saka kendharakane Pak Tejo sing dienggo mapag ibune mulih opname, Martini oleh es-em-es saka Riris, anake man­tu sing manggon ing Pacitan. Wiga­tine es-em-es menehi warta manawa wi­wit mau bengi anake lanang, ya bojo­ne Riris, kang jeneng Jatmiko, mlebu ru­mah sakit. Awak, pikiran lan ati kang ke­sel durung kober diselehake, saiki ganti kudu mikir anak lanang sing adoh pang­gonane.

Martini angluh. Senajan Jatmiko mono wis duwe anak bojo, ewadene ibu ya tetep ibu. Ora bisa disulihi nganggo uka­ra utawa pangrengkuh liya. Kaya tetem­bu­ngan sing kerep rinungu, tresnane ibu marang anak mono pindha dawaning da­lan, dene tresnane anak marang wong tu­wane prasasat mung sadawane genter. Martini bingung, pikirane bruwet.

 “Ning, awakmu daktitipi simbah se­dhela ya. Iki masmu Jatmiko mlebu rumah sakit,” ujare Martini marang Kemu­ning, anake wadon sing wis kelas III SMA.

“Lha Mas Jatmiko rak ya wis ana sing ngopeni ta, Bu? Bapak, ibune maratuwa lan bojone rak ya nggatekake,” wangsul­ane Kemuning ngemu rasa ora eklas yen ibune kudu kedharang-dharang menyang Pacitan. Apamaneh yen ngelingi ibune asring padudon karo bapake saben wa­yah. Kepara bapake sok mara tangan. Sa­nadyan wektu samana Kemuning isih lungguh ana bangku SD, nanging lelakon kuwi tansah cumanthel ing angen-angene.

“Ora luput, Ndhuk, kandhamu. Takkira ibu ora usah muni werna-werna, rasak­na wae kedadeyan sing tumanduk ana kangmasmu kuwi nganggo ati wanita­mu. Mbesuk yen wis titi-wancine awakmu dadi ibu, kowe mesthi bakal nglenggana karo sikepku iki.”

“Ya wis, waton aja suwe-suwe! Yen kesuwen mundhak kesel awakku meng­ko kakehan ngopeni simbah,” ujare Ke­muning kanthi ulat mbesengut.

“Aja kuwatir yen kekeselen. Sebab ko­we mung dakpasrahi cecawis banyu anget kang­go sirame simbah karo ngawat-awati yen bengi. Mengko  kanggo maemu ben dimasakne Bulik Luky. Dene sing ngumbah jarit lan agema­ne simbah dakpasrahake Lik Tumpi kulon omah iki. Awakmmu mung kari nye­trika wae,” jlentrehe Martini.

“Lha, yen pancen ngo­no aku ya ora kekeselen lan isih bisa sinau, Bu.”

“Iki sangune sekolah, aja boros, awit golek dhu­wit kuwi angel. Iki malah Pak Darwin wis rong wu­lan ora mulih.”

Senajan pikirane ji­beg, Martini isih kober aweh pitutur marang anake wadon. Dene  Darwin sing dirasani kuwi bo­jone Martini saiki, bapak sambunge Kemuning.

 Lungane Martini kepeksa ijen awit Darwin lagi bisnis menyang Jakarta. Jat­miko ngono anake lanang Martini karo Wardoyo, bojone sing ndhisik. Watara jam loro awan bis sing tumuju kutha Pa­citan budhal saka terminal. Penumpange mung kepetung sedhengan, tegese ora ana sing ngadeg merga ora kumanan lungguh.

Martini oleh panggonan tengah, pe­ner jok sing isi………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.