LSW 01 / 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 335 kali

Rubrik Kasarasan

Aku kerep dijaluki tulung dening warga kampung, kang padha golek jamu/tamba kanggo ngobati penyakit. Tujune ana “Rubrik Kasarasan” dadi saben ana wong sing butuh, dakakon nggoleki dhewe ana ing majalah PS. Jebul jodho padha waras, nganti akeh tangga sing klangenan ngampil majalah PS kanggo nggoleki rubrik kasarasan.

Nanging emane jroning njlentrehake kagunane jamu/obat isih kurang gamblang. Kayadene tulisane Pak Suhadi Tukang Cukur, kang asring ngisi tulisan ing rubrik Kasarasan. Anggone nerangake pigunane jamu tradhisional/TOGA kurang cetha, sebab dicampur karo artikele. Kudune rak dipisah dhewe digawe kaya Resep.

Lan nek perlu ing rubrik Kasarasan mau kala-kala diisi artikel, kepiye anggone ngupakara/nambani wong kang nandhang kacilakan patah tulang cara tradisionil kaya modhel “Sangkal Putung”. Dijlentrehake wiwit carane nyepaleg/nglempengake balung sing putung, carane mbalut/mpreban engga bahan jamu tradisionil kang arep kanggo nambani.

Sebab ing kanyatan isih akeh kadang ing karang padesan sing nandhang kacilakan patah tulang mung dijarke wae marine cacad, ora bisa menyang rumah sakit sebab ora duwe beyaya kanggo ongkos opname ing rumah sakit. Kagem bapak Suhadi Tukang Cukur muga-muga pirsa tulisan iki. Nuwun.

Eman Suwarto

Desa Tegalsari RT 011 RW 001

Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang 51261

 

 

Sugeng mahargya Natal

Dina gumanti, sasi angalih lan taun mlaku angedhar. Mangkono gampange dina-dina sing ora krasa tansah nyuda turahane umur kita. Tanpa rinasa saiki wis tumapak ing akhir taun 2017, bakal enggal ganti taun anyar. Lan ing akhir wulan Desember, sadurunge gumantining taun, ana dina penting kanggone umat Nasrani, yaiku pengetan laire Jesus Kristus juru selamat kita.

Senajan dina/tanggal laire sing sabenere ora ana sing ngerti, nanging wis dadi kapitayan umum yen Natal dipahargya dening umat Nasrani bebarengan ing tanggal kasebut. Mula ya wis senajan mung salah kaprah, nanging ora ana alane umat Nasrani bebarengan mahargya Natal.

Liwat LSW iki aku ngucapaké Sugeng mahargya Natal marang sagung umat Nasrani ing ngendi waé, muga-muga kita sedaya nampa berkahing Gusti Kang Maha Agung, lan urip kita sateruse tansah ngalami ayem tentrem ora kurang sawiji apa. Amin.

Irawan  —  Palembang.

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih