31 Desember 2017 - 06 Januari 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 186 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Kahanan saiki isih durung kaya sing diarep-arep. Mula yen ana sing nawani obyekan anyar, enggal dicepakake rancangane kanthi tenan. Sing sabar lan pikirane kudu tetep wening. Badan durung pulih ka-ya wingi uni, welinge dokter digatekake. Asmara: romantis lan nyenengake.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Swasana isih anteng nanging hawa memala wiwit krasa. Mula kudu tansah waspada, amrih bisa ngendhani gosip. Pikirane sing wening, emosine dikendhaleni. Rejeki cukup sanadyan ana butuh dadakan. Asmara: aja ngundhat-undhat perkara sing wis kepungkur.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Pocapane dijaga, aja sembrana olehe nyuwara. Aja nganti ke­trucut kliru sidane dadi seteru. Rungokake pamikirane kanca-kanca. Sing dudu butuh pokok disumenekake dhisik. Kasarasan badan kudu dijaga, aja kesed olah raga. Asmara: emosine dikendhaleni.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Minggu iki ana kalodhangan kanggo antuk bebathen. Kaya ngapa dalane yen rancangane wis mateng lan dilakoni kanthi mantep mesthi bisa maujud. Mlebu metune dhuwit isih lumrah. Yen pandulu kaganggu, enggal priksa. Asmara: perkarane dirembug, tinimbang ngganjel.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Trobosan ing wektu iki bakal nemtokake tembe mburine bisnis sing ditindakake. Ora susah cilik atine, lan aja minder dening pasemoning liyan. Mlebu metune dhuwit kapetung lumrah. Kasarasane badan kudu tansah dijaga. Asmara: ora ana uwong sing sampurna, kudu sinau nrima.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Tumindake sing salumrah, empan papan. Gosip sing durung cetha kasunyatane ora susah digape. Sing kerja kantoran, aja mbantah titahe bos. Tuduhna yen panjenengan bisa dipercaya. Aja kakehan melek wengi. Asmara: gumantung panjenengan bisa nanduki becik utawa ora.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Aja kuwatir kelangan obyekan, amarga isih akeh kalodhangan tinarbuka. Krentege kudu tansah diundhakake. Kasarasan badane digatekake, yen lungrah prayogane ngaso. Asmara: kudu bisa nu­duhake sing paling apik, amarga akeh saingan.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Langite peteng, swasana surem, isih akeh reridhu. Mula sing luwih sabar lan tansah waspada. Yen ana sing nawani obyekan anyar, dipetung dhisik kanthi tliti. Butuhe pancen akeh, mula kudu  bisa luwih wicaksana. Aja kakehan melek wengi. Asmara: pasangan dijak rembugan.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Aja endha saka kasunyatan, aja mlayu saka sakabehing perkara. Minggu iki isih ana sing aweh pitulungan. Endhanana pasulayan karo sapa bae. Yen dudu butuh pokok, disumenekake dhisik. Jaga kasarasane kanthi olah raga ajeg. Asmara: aja gampang cubriya.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Emosine dikendhaleni, amrih rejekine ora wedi marani. Sing sabar ngadhepi perkara, apa maneh yen mung prasaja. Mlebu metune dhuwit digatekake. Sanadyan urusane akeh, yen wayahe ngaso, ya leren. Asmara: aja gampang nduwe pikiran ala, kabeh dipikir kanthi tenan.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Minggu iki lintange tansaya cumlorot padhang. Kalodhangan kanggo antuk bebathen gedhe uga tinarbuka. Konsentrasi lan tumemen yen antuk titah saka ndhuwuran. Olah raga entheng perlu ditin­dakake. Asmara: sing sabar marang pocapane sing ngabangake kuping.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Iki dudu wayahe nglawan arus. Aja meksa kabeh mitra manut pa-mikiran panjenengan. Sing optimistis nindakake rancangan saka ndhuwuran. Rejeki isih seret, mula apa sing ana dikemonah kanthi becik. Kasarasane padharan dijaga. Asmara: perkara sepele njalari padudon.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih