Wajib Kerja Dokter Spesialis (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 187 kali

La yen ora entuk kawigaten cukup, puskesmas kang durung ana dhoktere mau bakal ngrugekake masyarakat. Ka­mang­ka hak masyarakat antuk pelayanan apa wae klebu kesehatan mau saka pa­marentah. La yen nganti ana masyarakat kang ora antuk pelayanan kesehatan kang samesthine, ya kang salah pa­marentah. Amarga wis antuk amanat saka Undang-un­dang. Malah ana aturan anggaran kese­hatan wis ditetepake paling si­thik 5% saka APBN. Semono uga APBD uga antuk amanat kang padha. Ama­nat mau su­paya pa­marentah fokus lan ora nglirwakake pelayanan ke­sehatan. Yen rakyate sehat olehe nyam­but gawe uga bakal produktif.

La lagi kanggo ngratakake laya­nan kesehatan ana ing pus­kesmas wae kanthi laya­nan dhokter umum isih ana kang kaconggah, la terus ke­priye layanan dhokter spesia­lis? Ya mesthi wae isih jom­plang. Data statistik nuduhake yen antarane Indonesia bage­yan Kulon, Tengah, Wetan njom­plange adoh banget kang antuk la­yanan dhokter spesia­lis. Ing Indonesia bageyan Kulon ana 92.741 dhokter umum lan 25.226 dhokter spesia­lis. Ana Indonesia bageyan Tengah ana 15.698 dhokter umum lan 4293 dhok­ter spesialis. Dene Indonesia bageyan We­tan lagi ana dhokter umum 1472 lan dhok­ter spesialis 227.

Kang mrihatinake, dhokter spesialis mau akeh kang numpuk ana kutha-kutha gedhe. Kaya kutha Jakarta, Surabaya, Yog­­­yakarta, Semarang, Bandung golek dhokter spesialis utawa sub spesialis apa wae ana. Ya ora nggumunake, pancen ku­tha-kutha mau punjere pendidikan dhokter ana ing Indonesia. Mligine kaya kutha Ja­karta lan Surabaya pancen kutha kang nglairake cikal-bakale pendhidhikan ke­dhok­te­ran ing Indonesia, dadi ya ahli-ahli akeh ana kutha mau.

La amarga sumebare dhokter spesialis ora rata mau, pa­marentah Presiden Jokowi banjur nggawe kawicaksanan Wajib Kerja Dokter Spesialis. Kanthi Perpres No: 4 tahun 2017 saiki lulusan dhokter spesialis mligine spesialis mayor lan anestesi kudu melu program kang wis ditetepake. Ana ing aturan mau, kanggo dhokter spesialis mandhiri tegese rikala sekolah spesialis wragad dhewe, olehe tugas wajib kerja dhokter spesialis mung setahun. Sawise oleh setaun gumantung marang pribadhine dhewe-dhewe. Arep tetep nerusake ana ing rumah sakit mau ya diolehake. Dene kang sekolahe spesialis kanthi beasiswa saka pemerintah bakal manut aturan un­dang-undang kanggo dhokter spesialis kang mjupuk beasiswa.

Dhokter WKDS mau disebar ana ing rumah sakit pemerintah ana ing  a. Rumah Sakit daerah terpencil, perbatasan, lan kepulauan; b. Rumah Sakit rujukan regio­nal utawa c. Rumah Sakit rujukan provinsi. Mligi ana ing rumah sakit daerah terpencil, perbatasan lan kepulauan mesthine antuk perhatian kang utama. Amarga sasuwene iki, dhokter kang tugas ana rumah sakit mau winates banget. Dadi arang banget ing laladan mau masyarakat antuk laya­nan spesialis yen nemahi lara kang kudu­ne antuk rawat dening dhokter spesialis. Mesthi wae dhokter spesialis mayor kang sekolahe suwe mau (luwih saka patang taun) lan uga wragad kang ora sithik mau yen ora wajib ngabdi, bakal suwe yen mung njagakake kesadharan. Mula kudu diatur dening pamarentah.

Untunge dhokter WKDS mau antuk kompensasi kang mirung­gan. Gaji saka pa­marentah pusat wae uda­kara 30 yuta rupiah. Isih an­tuk insentif saka pa­maren­tah dhaerah meh padha karo gaji saka pa­marentah pusat. Durung jasa medhis saka olehe na­ngani pa­sien ana ru­mah sa­kit. Kang uga olehe ora se­thithik. Yen digung­gung ke­pruk olehe sewulan, dhok­ter WKDS mau antuk udakara 60-80 yuta rupiah sewulane. Nanging dhokter WKDS mau ora oleh prak­­tek ana nja­ba utawa rumah sakit liya­ne. Ijin praktek mung kang­go ru­mah sakit pa­marentah ana ngendi dhokter WKDS mau ditugasake.

Pa­marentah dhewe uga wis mikirake, supaya WKDS mau lu­ma­ku kanthi becik. Pa­marentah dhe­we bisa nglayani lan me­nehi hak masyarakat antuk pelayanan ke­sehatan. Dene dhokter spesialis dhewe se­jene bisa ngamalake kepinterane uga an­tuk peng­hargaan kanthi gaji lan tunja­ngan kang mi­runggan. Loro-lorone yaiku pama­rentah lan dhokter kang antuk tugas kewajiban wajib kerja ora rumangsa mung diperes tenagane nanging bener-bener diregani kapinteran lan ketrampilane. Malah sapa ngerti sawise pengalaman ana ing rumah sakit mau banjur malah emoh bali, malah milih netep ana ing ru­mah sakit mau. Amarga rumang­sa dibu­tuh­ake dening masyarakat. Bener-bener kaya upama mancing mono, nju­puk iwak ora nganti butheg banyune.  (Ana Candhake)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih