Walate Dhukun Puter Giling
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 188 kali

Manut panemune wong akeh, yen ana kenya lan jaka rabi durung cukup umur, dina tembene ora bakal nemoni ka­bagyan. Nanging pang­ang­gep sing kaya ngono mau ora dipaelu dening Rini. Nyatane saploke dheweke  dadi manten engga seprene, uripe kebak rasa bagya mul­ya ora kekurangan sawiji apa. Mangka dheweke lan Jack ningkahan ora suwe sa­wise padha-padha lulus SMA. Rabine pancen dice­pet­ake awit Rini wis kebacut meteng. Malah sejatine ang­gone ngandhut kuwi kawit Rini isih nunggu pengumu­man kelulusan.

Nalika semana Rini lan Jack kepengin refreshing sa­wise ujian rampung. Maklum sasuwene limang ndina  Rini lan Jack nggethu sinau su­paya bisa nggarap soal-soal ujian kanthi becik. Ora mokal yen pikira­ne dadi buneg, awak lungkrah.

“Rin, awake dhewe enake dolan me­nyang ngendi ?” pitakone Jack ing dina pungkasan ujian. Rini ora semaur, na­nging banjur nyengklak ana boncengan pit montore Jack.

Tangane nyabuk ing bangkekane Jack kenceng banget. Ing sadawaning dalan lelorone mung amem nganti tekan Tlaga Sarangan. Rini anggone ngekep bang­kek­ane Jack saya kenceng, dibarengi su­milire angin lan hawa sing adhem. Ka­beh mau pancen disengaja, awit Rini bu­tuh luwih anget ing awake cowok sing dadi gegantilaning atine kasebut. Jack man­dheg ing warung. Lelorone banjur pesen wedang.

Njupuk sawatara panganan gorengan sing isih kumebul banjur dipangan wong loro. Ing njero warung kuwi lelorone lung­guh lesehan sinambi padha remet-remetan tangan. Jack kanthi nyolong-nyolong ngaras pipi lan lambene Rini. Rini ora nduwa, mung manut pasrah su­marah karo apa sing ditindake Jack.

Wareg mangan jajan, bocah loro banjur golek hotel  ing kiwa tengene Tla­ga Sarangan. Ya ing njero kamar hotel kuwi Rini lan Jack ora kuwat ngampet bru­walaning ati. Sing maune mung nga­ras pipi lan lambe, nuli bablas nguculi sandhangan. Wekasane bocah loro sing lagi mrajak diwasa iku lali purwa duksi­na, nglakoni ulah salulut nganti katog.

Mbokmenawa bener kandhane wong-wong kae, yen ana priya lan wani­ta glenikan ing papan sepi, setan ora kendhat anggone nggodha supaya tu­min­dak nalisir. “Matur nuwun Rin, sliramu wis rila meneh­ake kasucenmu  marang aku,” ucape Jack lirih ing kuping  tengene Rini. 

Jack banjur ngaras bathuke Rini. Kenya iku  mongkog bisa aweh kemare­man marang cowok sing ditresnani.  Dhe­weke yakin Jack uga nduweni katresnan kang tulus. Wanci sore lelorone lagi pa­dha tangi banjur adus bebarengan. Keda­deyan ing kamar hotel mau ora kandheg tekan semono. Sawise padha ngerti ra­sane, lelorone asring ketagihan. Mula pen­dhak ana kalodhangan Rini lan Jack ngambali maneh anggone saresmi. Ka­dhang ing omahe Rini nalika wong tuwa­ne lagi lunga, kadhang nyilih kamar kose kancane Jack.

 Wekasane Rini ngandheg. Nalika bab iku dikandhake marang Jack, nyatane Jack……

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa ngajeni, mula aja tau ngina.

Klik

KENYA MAIN TONG SETAN

Pemain tong setan biyasane wong lanang, nanging ing kene sing main sawijining wanita yakuwi kang jenenge Karmila Purba. Kenya umur 18 taun asal Pematang Siantar, Sumatra Utara iki cukup kondhang ora mung ing Indonesia, nanging uga ing donya. Iki gara-garane merga aksine diliput dening media asing yakuwi Guardian lan Metro. (d/ist)***

Pethilan

Presiden mundhut motor Royal Enfield Bullet 350 cc

Dadi kelingan esemka…

Tata kelola anggaran olahraga ala

Sabandhing lurus karo prestasine

Kabeh calon kepala daerah nyerahake LHKPN

Perkara datane bener apa ora uru­san mburi