Sugeng Mahargya Natal lan Warsa Enggal 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pangudarasa - Dibaca: 164 kali

Ing wulan Desember 2017 iki ana tanggal kelairan pimpinan agama loro sing dipèngeti, sarta pergantian taun 2017 lan ganti taun anyar 2018. Sepisan, tanggal 1 Desember, ngepasi tanggal 12 Rabiul Awal, dipercaya pas kelairan Nabi Muhammad s.a.w, nabi penutup (hataman nabiyin). Sabeneré cathetan kelairan nabi ksb ora penting banget. Kita uga durung nemokaké cathetan sing shahih lan bisa dipercaya temenan bab tanggal kelairan nabi ksb, apamanèh jaman semana ing taun gajah, durung ana sing ngerti yèn bayi sing lair ing kahanan yatim iku mengkoné bakal dadi nabi penutup. Ing jaman sugengé, maulud nabi iku ora / durung naté diprèngeti. Mula tanpa guna kita ngrembug dedreg kapan pasé kelairan nabi.

Sing penting, piyé isi piwulang-piwulangé, wujud agama Islam sing saiki dadi agama gedhé (nomer urut loro sadonya), kanthi peninggalan werna loro sing minangka pedhoman utamané, Al Qur’an lan Hadits; isih ditambah Ijma’ para sahabat lan qiyas déning para ulama’ pimpinan agama. Sing paling penting, manungsa sing paling apik iku sing bertaqwa, tansah ndhèrèk dhawuh / préntah Allah lan ngedohi cegah, ora nglakoni sembarang sing dicegah déning Pangéran.

Nomer loro : tanggal 25 Desember iki dipercaya minangka tanggal kelairané nabi Isa, sing déning penganut agama Nasra­ni disebut Yesus. Rèhné lahir uga disebut Natal, mula tanggal 25 Desember uga disebut dina Natal. Tanggal kelairan Yesus iki uga ora ana cathetan sing pasthi, lan otèntik. Gambaran kaha­nan Natal ing kitab perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas lan Yahya uga nuduhaké yèn kahanan ksb  ora kedadéyan ing mangsa winter (adhem). Mula para pemuka agama Nasrani wis netepaké yèn pancèn Yesus ora lair ing tanggal 25 Desember, saéngga kita kena waé nganakaké prèngetan / pesta Natal sadawané taun, ora kudu tanggal 25 Desember.

Sawetara wektu kepungkur kita wis nulis bab penghayat aliran kepercayaan, sing senajan diakoni yèn dudu agama, na­nging wis ditampa yèn aliran kepercayaan iku ana, lan wis bisa ditulis ing KTP. Pancèn agama apa waé kalebu aliran ka­pitayan, anané mung ngajak marang laku lan tumindak kabe­cikan, ora ngajak ngayahi kadurjanan lan tumindak nyasar.

Kita sadhar yèn saben uwong kang ngrasuk agama tinamtu kalebu penghayat kapitayan mesthi ngrasa yèn agamané iku kang paling bener lan diakoni déning Pangéran. Kabèh ngang­gep -kanthi terang-terangan utawa ora-, panggilut agama liya iku kliru utawa sesat (nyasar). Nanging sing penting, kita ora usah nyalahaké apamanèh nganti ngelok-lokaké pengikut agama liya. Kita nganggo prinsip lakum dinukum waliyadin (bagimu aga­mamu, bagiku agamaku). pancèn ana sawetara pihak sing nganggep yèn ngucapaké selamat marang pangrasuk agama liyané wis dianggep kliru lan bisa ngguguraké imané dhéwé. Nanging kita rasa yèn upamané kita ngaweruhi ana wong liya sing rumangsa seneng lan olèh kabagyan merga ngayahi tu­mindak sing dirasa bener, embuh bab cilik kaya ambal warsa, utawa gedhé kaya ngayahi printah agamané, ora ana salahé yèn kita ngaturaké sugeng ngayahi aktivitas tinamtu sing tegesé ndongakaké muga sing kawogan keturutan jroning seneng-seneng ksb, ora ateges kita dhéwé mèlu seneng-seneng. Ya iki wujudé toleransi, ora mèlu ambyur lan ciblon ing kegiyatan lan kapitayané.

Ing panutuping taun iki mangga kita mwas dhiri lan ngétung-étung apa waé sing wis kita ayahi ing taun sing wis mungkur. Sing kliru mangga kita beneraké, sing wis apik kita terusaké. Sanggya para pimpinan lan krew Panjebar Semangat sing tugas ing redhaksi, percetakan, tata usaha, wartawan, pembantu lsp, sadawaning taun 2017 wis makarya, ngladosi para maos, pelanggan lan para sutresna kabèh kanthi sabisa-bisané. Éwa semono kita rasa yèn akèh banget kekurangané. Mula ing kalodhangan becik iki kita ngaturaké sugeng mahargya Natal marang para warga Nasrani lan sugeng warsa énggal 1 Januari 2018. Muga-muga sakabèhing kaluputan kita kabèh dingapura déning Allah swt, lan saterusé kita bisa ngladosi para sutresna PS, lan kita ngajap sesambungan kita tetep lestari. Sura dira jaya jayaningrat lebur déning pangastuti. (MW)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.