LSW 52 / 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 160 kali

Buku Langendriyan Damarwulan

Buku “Langendriya Mandraswara” kang ngemu crita Damarwulan, diatuli banget dening bebrayan Jawa. Meh kabeh priyayi Jawa kalangan kasepuhan mesthi apal karo tembang pethikane bangsane: Sun iki dhutaning nata...., Anjasmara arimami, Siwa patih marma sun timbali.....;  lan sapanunggalane.

Ing buku asline, ing kaca 31 malah ana tembang pupuh Pangkur kang ngemot panguman-umane Layang Seta marang adhine wadon, Anjasmara kang ngèthèk wae pacaran karo Damarwulan: si keparat asoe boentoeng;  e lah soendel bedel gembloeng, lan liya-liyane.

Buku karyane  RM Tandakusuma mau dinane iki lagi disiapake fotokopine, kandele 135 kaca ukuran 14 X 21 Cm. Lumayan kagem ndongengi putra wayah. Sing ngersakake bisa sesambungan karo aku: Gunarso TS, Jl. Flamboyan No. 10 Kapling DKI Cipayung Jakarta Timur 13840, tlp 081315-787850. Matur nuwun. (Gunarso TS – Jakarta )

 

Kagem Para Maos PS sarta pandhemen RRI

Nuwun, kula keparenga ngaturaken uneg-uneg kula inggih menika bab RRI Pro Empat Surabaya. Saksampunipun kula purna tugas th 2000, kegiyatan kula namung mbantu mbak Putri lajeng nyetel RRI Pro Empat Surabaya, maca PS sinambi leyeh-leyeh.

Ingkang ndadosaken kuciwa kula menika radio RRI Pro Empat Surabaya saged katampi wonten wilayah Tulungagung namung gelombang AM thok. Gek mboten mesthi radio sakmenika wonten gelombang AM ipun, ingkang kathah gelombang FM.

Radio kula sampun jadhul wonten gelombang AM ipun gek ical-gek mboten, pramila kula gela sanget. Awit acaranipun RRI Surabaya menika cocog sanget kangge kula. Kagem para maos ingkang dhaugan ing panggalih mbok bilih kagungan pengalaman bab radio gelombang AM mbok kersa paring informasi amrih saged nampi gelombang AM kanthi jelas sokur menawi sedaya RRI sak Nuswantara.

RRI Kediri kemawon saking Tulungagung inggih mboten saged kula tampi. Makaten uneg-uneg kula, mugi kersa paring informasi sak jelas-jelasipun.

Nuwun (Kadeni, RT 05 RW 01 Mojoarum   —  Gondang-Tulung Agung)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih