24 - 30 Desember 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 52 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Minggu iki akeh uwong sing kaya bunglon, sedyane arep tumbak cucukan. Ora susah digape, konsentrasi wae marang jejibahane. Rejeki lancar lan butuhe bisa dicukupi. Ngaso yen rumangsa lungrah. Asmara: sing pinter ngepek atine kanthi tetembungan alus.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Isih ana reridhu, nanging aja cilik atine. Sing mantep, pasemoning liyan ora susah digape. Rejeki mbanyu mili, sakehing butuh bisa dicukupi. Aja kakehan ngombe inuman utawa jamu kanggo nambah energi, tinimbang numpuk lelara tembe mburine. Asmara: ana sing nggodha.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Asile ora maremake, durung kaya sing diarep-arep. Nanging aja cilik atine lan kudu tetep sengkud makarya. Sing waspada lan ngati-ati amarga ana sing meri. Aja gampang percaya omongane liyan. Jaga kasarasan, aja kakehan melekan. Asmara: romantis lan nyenengake.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Aja rangu-rangu jumangkah maju, sanadyan katon akeh pepalang lan reridhu. Ana sing aweh pitulungan pigunakake kanthi wi­caksana. Yen tangan sikil krasa linu, pijet urut wae amrih rada entheng. Asmara: rada renggang, wayahe introspeksi.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Emosine dikendhaleni, lan bisa miwiti maneh. Tindakna kanthi serius, aja kaya kang uwis-uwis. Pengalaman pait aja dibaleni maneh. Konsentrasi, wayahe kerja ya kerja. Aja lali sembahyang. Asmara: prayogane sesambungan direnggani tumindak becik, aja mung padudon wae.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Sing pinter ngulati kahanan pasar. Waspada, ana kang urik lan nggolek lirwaning panjenengan. Sing kukuh marang pamikiran lan rancangane dhewe. Asmara: yen arep miwiti sesambungan aja gampang ngumbar tresna marang uwong sing lagi ditepungi.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Kalodhangan tinarbuka nanging kudu tliti. Ana pratandha kang kurang nguntungake. Yen ora teges lan dhisiplin, bisa dadi sasaran disepelekake wong-wong sakupeng panjenengan. Aja kesengsem marang pangalembana. Asmara: akeh sing njalari padudon, ngalah wae.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Kalodhangan sing ora dinyana nuwuhake bebathen. Swasana nyenengake, isih bisa ngupaya amrih tansaya mundhak. Ran­cangane diterusake. Kudu ana celengan kanggo tembe mburine. Asmara: aja nggresula wae, tetembungane sing alus lan becik.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Minggu iki akeh sing nawani lan sing pesen. Prayogane dipetung dhisik, aja serakah. Pilih sing cocok lan nuwuhake bebathen, siji utawa loro. Asma panjenengan wis wiwit kawentar, kudu njaga profesionalisme. Garapan rampung pas klawan pesenane.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Endhanana pasulayan ing bab pakaryan. Ana sing nyengkuyung, nanging kudu tetep tliti. Kasarasane badan dijaga. Yen lirwa, kesel lan ngaya, bisa ketaman lara kang ora baen-baen. Asmara: dalane pating gronjal, menggak-menggok. Sing sabar wae anggone nglakoni.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Urip kaya cakra manggilingan, lan iki wayahe gumulir mengisor. Mula lumrah yen tansah njalari ketar-ketir. Tetep sabar, aja cilik atine. Luwih prayoga milih dalan sing ora njalari uwong liya lara ati. Butuhe tansaya akeh. Asmara: yen ana perkara dirembung sing temen.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Asile ora kaya sing diarep-arep. Kudu tetep sabar lan ngupaya kan-thi temen. Tetep ing posisi panjenengan. Tindakna kang dadi jejiba-han, ora perlu kapilut wong liya. Aja melu-melu kanca kang ora tanggung jawab. Asmara: padudon cilik iku lumrah, sing baku tetep romantis.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih