Wajib Kerja Dokter Spesialis (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 53 kali

Wiwit taun 2017 iki, kanggo lulusan dhokter spesialis mligine dhokter spesialis obgyn (kan­dhungan), anak, bedhah, penyakit dha­lam, lan anestesi kudu melu wajib kerja dhokter spesialis ana ing dhaerah ke­pencil, rujukan rumah sakit regional lan rujukan provinsi. Kena ngapa kok kang wajib nembe dhokter spesialis lima mau? Salah siji sebabe, dhokter spesialis kaya obgyn, anak, dhalam, bedhah klebu dhok­ter spesialis dhasar utawa mayor kang kudu ana Rumah Sakit tipe C. Mula ana ing rumah sakit tipe C kudu ana spe­sialis mau. Lha miligi spesialis anestesi (gampange rembug karan dhokter bius) senadyan klebu spesialis penunjang na­nging perlu banget. Dhokter bedhah uta­wa kandhungan ora bisa operasi yen ora ana ahli anestesi. Bisa wae anestesi lu­lusan akademi. Nanging kanggo operasi kang rada abot, keahliane lulusan saka akademi dianggep durung mumpuni. Mula dhokter ahli anestesi mau, klebu wajib kerja dhokter spesialis senadyan keahliane klebu penunjang.

Wajib Kerja Dhokter Spesialis (WK DS) iki klebu programe Pak Jokowi kang anja ing taun iki. Manut panemuku WKDS iku kaya dhokter PTT jaman Pak Harto (Orde Baru) biyen. Rikala Puskesmas dadi program Orde Baru, kawicaksanan pemerintah banjur nduwe program wa­jib kerja dhokter tugas menyang pus­kesmas mau. Rikala iku, lulusan dhokter kabeh kudu melu program wajib kase­but. Mula saben puskesmas, kanggo menehi fasilitas dhokter banjur ana ru­mah dhinas dhokter lan uga kendharaan. Saengga dhokter kang tugas bisa ngla­yani masyarakat kanthi tenang, amarga fasilitas wis disedhiyani dening peme­rintah mau.

Fasilitas dhokter sejene rumah dhi­nes, kendharaan dhinas uga gaji. Malah rikala iku langsung diangkat dadi PNS. Dhokter-dhokter kang saiki wis senior, umume kabeh mesthi wis nate nglakoni kewajiban mau. Malah kabeh dhokter senior mau umume rumangsa begja melu program pemerintah kaya PTT. Salah siji alesane, bisa ngabdekake il­mune, uga melu cancut taliwanda mba­ngun negara liwat kesehatan. Dadi pe­ngalaman ana lapangan mau gedhe banget gunane. Amarga uga bisa kanggo ningkatake ketrampilan nangani pasien ana ing lapangan. Rata-rata kang nate melu wajib kerja mau rumangsa begja ke­mayangan banget.

Ora nggumunake yen salah siji warisan program Orde Baru kang nganti saiki isih mlaku lan banget migunani tumrap masyarakat yaiku anane pus­kesmas. Saiki umume puskesmas wis dadi jujugan masyarakat kang golek usada. Malah saben puskesmas saiki wis meh kabeh ana dhoktere. Kecoba ing laladan tinamtu isih durung ana dhok­tere. Lan malah saiki akeh banget pus­kesmas wis nglayani rawat inap.

Puskesmas kang dadi jujugan ma­syarakat kanggo golek usaha ing tingkat pertama, malah wis ana layanan spe­sialis barang. Kaya ana ing Puskesmas Jakarta. Dadi dhokter ana puskesmas ora mung dadi dhokter kang tukang ngrujuk. Tegese yen ana pasien terus dirujuk ana RS kang luwih dhuwur. Nanging uga bisa ngusadani jumbuh karo kopetensine. Yen nangani penyakit isih kopetensi dhokter umum ya ora usah dirujuk, cukup dita­ngani ana puskesmas.

Nanging yaiku, emane durung kabeh puskesmas wis ana dhoktere. Mligi ana provinsi tinamtu isih ana puskesmas kang durung ana dhokter. Kaya ana ing NTT, Papua, Maluku. Amarga kesehatan iku kewenangan wajib pelayanan dhasar kang kudu ana ing Kabupaten/Kota mula tanggung jawab mau mesthine kudu enggal antuk kawigaten dening peme­rintah daerah. Kabupaten/Kota kaya ana NTT, Papua, Maluku kang kepetung angel ing sembarange kudune mbudidaya supaya ana dhokter kang ketarik kanthi fasilitas kang rada mirunggan. Kaya gaji kang cukup lan sarana praktek kang cukup. Yen ora ngono, ya mesthi padha aras-arasen ngabdi ana dhaerah kang kepencil mau. (Ana Candhake)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!