Wajib Kerja Dokter Spesialis (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 202 kali

Wiwit taun 2017 iki, kanggo lulusan dhokter spesialis mligine dhokter spesialis obgyn (kan­dhungan), anak, bedhah, penyakit dha­lam, lan anestesi kudu melu wajib kerja dhokter spesialis ana ing dhaerah ke­pencil, rujukan rumah sakit regional lan rujukan provinsi. Kena ngapa kok kang wajib nembe dhokter spesialis lima mau? Salah siji sebabe, dhokter spesialis kaya obgyn, anak, dhalam, bedhah klebu dhok­ter spesialis dhasar utawa mayor kang kudu ana Rumah Sakit tipe C. Mula ana ing rumah sakit tipe C kudu ana spe­sialis mau. Lha miligi spesialis anestesi (gampange rembug karan dhokter bius) senadyan klebu spesialis penunjang na­nging perlu banget. Dhokter bedhah uta­wa kandhungan ora bisa operasi yen ora ana ahli anestesi. Bisa wae anestesi lu­lusan akademi. Nanging kanggo operasi kang rada abot, keahliane lulusan saka akademi dianggep durung mumpuni. Mula dhokter ahli anestesi mau, klebu wajib kerja dhokter spesialis senadyan keahliane klebu penunjang.

Wajib Kerja Dhokter Spesialis (WK DS) iki klebu programe Pak Jokowi kang anja ing taun iki. Manut panemuku WKDS iku kaya dhokter PTT jaman Pak Harto (Orde Baru) biyen. Rikala Puskesmas dadi program Orde Baru, kawicaksanan pemerintah banjur nduwe program wa­jib kerja dhokter tugas menyang pus­kesmas mau. Rikala iku, lulusan dhokter kabeh kudu melu program wajib kase­but. Mula saben puskesmas, kanggo menehi fasilitas dhokter banjur ana ru­mah dhinas dhokter lan uga kendharaan. Saengga dhokter kang tugas bisa ngla­yani masyarakat kanthi tenang, amarga fasilitas wis disedhiyani dening peme­rintah mau.

Fasilitas dhokter sejene rumah dhi­nes, kendharaan dhinas uga gaji. Malah rikala iku langsung diangkat dadi PNS. Dhokter-dhokter kang saiki wis senior, umume kabeh mesthi wis nate nglakoni kewajiban mau. Malah kabeh dhokter senior mau umume rumangsa begja melu program pemerintah kaya PTT. Salah siji alesane, bisa ngabdekake il­mune, uga melu cancut taliwanda mba­ngun negara liwat kesehatan. Dadi pe­ngalaman ana lapangan mau gedhe banget gunane. Amarga uga bisa kanggo ningkatake ketrampilan nangani pasien ana ing lapangan. Rata-rata kang nate melu wajib kerja mau rumangsa begja ke­mayangan banget.

Ora nggumunake yen salah siji warisan program Orde Baru kang nganti saiki isih mlaku lan banget migunani tumrap masyarakat yaiku anane pus­kesmas. Saiki umume puskesmas wis dadi jujugan masyarakat kang golek usada. Malah saben puskesmas saiki wis meh kabeh ana dhoktere. Kecoba ing laladan tinamtu isih durung ana dhok­tere. Lan malah saiki akeh banget pus­kesmas wis nglayani rawat inap.

Puskesmas kang dadi jujugan ma­syarakat kanggo golek usaha ing tingkat pertama, malah wis ana layanan spe­sialis barang. Kaya ana ing Puskesmas Jakarta. Dadi dhokter ana puskesmas ora mung dadi dhokter kang tukang ngrujuk. Tegese yen ana pasien terus dirujuk ana RS kang luwih dhuwur. Nanging uga bisa ngusadani jumbuh karo kopetensine. Yen nangani penyakit isih kopetensi dhokter umum ya ora usah dirujuk, cukup dita­ngani ana puskesmas.

Nanging yaiku, emane durung kabeh puskesmas wis ana dhoktere. Mligi ana provinsi tinamtu isih ana puskesmas kang durung ana dhokter. Kaya ana ing NTT, Papua, Maluku. Amarga kesehatan iku kewenangan wajib pelayanan dhasar kang kudu ana ing Kabupaten/Kota mula tanggung jawab mau mesthine kudu enggal antuk kawigaten dening peme­rintah daerah. Kabupaten/Kota kaya ana NTT, Papua, Maluku kang kepetung angel ing sembarange kudune mbudidaya supaya ana dhokter kang ketarik kanthi fasilitas kang rada mirunggan. Kaya gaji kang cukup lan sarana praktek kang cukup. Yen ora ngono, ya mesthi padha aras-arasen ngabdi ana dhaerah kang kepencil mau. (Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.