Titis Wisnu Mantu (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 139 kali

Swuh rep data pitana, anenggih negari pundi ta ingkang kaeka adi dasa purwa. Eka sawiji, adi linuwih, dasa sepuluh purwa wiwitan. Nadyan kathah titahing jawata ingkang kasongan akasa, sinangga pratiwi, kapit ing samodra, kathah kang anggana raras, nanging datan kadinegari Purwacarita ya Medhangkamolan. Mila kinarya bebukaning kandha, ngupaya nagari satus datan antuk kalih, sewu tan jangkep sadasa. Dhasar nagari panjang punjung pasir wukir loh jinawi, gemah ripah tata tur raharja.

Panjang dawa pocap ane, punjung luhur kawiba­wane,  negara kang ngung­kur­ake pagunungan ne­ngen­aken pasabinan, ngering­aken pategalan, ngayunakake bandaran agung. Loh tulus kang sarwa tinandur, jinawi murah kang sarwa tinuku. Gemah lampahe para nangkodha surya madya ratri datan ana pedhote labet datan ana sangsayaning margi.

Aripah, janma manca kang samya be­badra, jejel apipit, aben cukit tepung taritis, papan wiyar katingal rupak awit saking raharjaning nagari. Ingon-ingon kebo sapi pitik iwen tan ana kang cinan­cangan, yen awan padha aglar ing pa­ngonan, yen sore mulih mring kandha­nge dhewe-dhewe. Sanadyan para nara kisma, padha tentrem atine nungkul pangolahing tetanen.

Ingkang madeg naredra ing Pur­wa­carita yaiku Prabu Sri Maha Punggung, Dermamikukuhan ya Sang Maharaja Ka­no. Narendra kang hambeg darmahita, tanuhita, samahita lan sarahita. Lire: karem ulah kapandhitan, remen ulah pangadilan, sengsem ulah kaprajuritan, marsudi reh ing tata krama. Marma si­nisihan para dewa, kinemulan para ma­harsi, kinacek sasamining ratu. Luhur datan ngungkul-ungkuli, andhap tan kena kengisoren. Ratu miguna ing aguna, tan ngendhak gunaning janma.

Dene kaluhurane sang nata paring sandhang marang wong kawudan, asung pangan wong keluwen, aweh banyu wong kasatan, paring teken wong kalu­nyon. Asung kudhung wong kepanasan, aweh payung wong kudanan. Karya su­kane wong prihatin, amulyakaken wong kang sakit, sarta anindakake sama beda dana dhendha. Lampahing kapradatan anindakaken dana wesi asat, lire datan ambau kapine, yen wus lerese kapidana datan mawa wigih. Sanadyan putra sen­tana warga, ugi kapatrapan pamisesa. Sang nata netepi berbudi bawa leksana, lire remen angganjar angawula wisudha. Punapa ingkang kadhawuhake datan kena ewah, kedah kaleksanan.

Sinigeg kang murweng kawi, nuju ing ari Soma Manis sang nata miyos siniwaka ing sitinggil binatu rata, lenggah dhampar denta pinalipit ing kencana, pinatik ing nawa retna, lemek babut prang wedani sinebaran sari-sari, ginan­da wida ing jebat kasturi. Ginarebeg ing bedhaya srimpi, biyada manggung ke­tanggung jaka palara-lara sami ngampil upacara, banyak dhalang, hardawalika katemas sawunggaling, dwipangga kang sarwa retna. Kinebutan lar badhak kanan kering kongasing gandaning nata dumugi ing pangurakan. Sirna sipating narendra, pindha Sang Hyang Wisnu mangeja­wantah den ayap para widadari.

Ingkang  sowan ngabyantara mring ratu lah iku warangka nata……….

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora bisa ngajeni, mula aja tau ngina.

Klik

KENYA MAIN TONG SETAN

Pemain tong setan biyasane wong lanang, nanging ing kene sing main sawijining wanita yakuwi kang jenenge Karmila Purba. Kenya umur 18 taun asal Pematang Siantar, Sumatra Utara iki cukup kondhang ora mung ing Indonesia, nanging uga ing donya. Iki gara-garane merga aksine diliput dening media asing yakuwi Guardian lan Metro. (d/ist)***

Pethilan

Presiden mundhut motor Royal Enfield Bullet 350 cc

Dadi kelingan esemka…

Tata kelola anggaran olahraga ala

Sabandhing lurus karo prestasine

Kabeh calon kepala daerah nyerahake LHKPN

Perkara datane bener apa ora uru­san mburi