Mbah Noer
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 265 kali

Surabaya, Surabaya, oh Surabaya,

Kota kenangan, kota kenangan tak kan ku lupa.

Di sanalah, di sanalah di Surabaya, yang pertama, yang pertama kami berjumpa.

 

Kuteringat masa yang telah lalu.

Seribu insan, seribu hati bersatu padu

Surabaya di tahun empat lima, kami berjuang kami berjuang bertaruh nyawa.

 

Keprungu saka radhio lagu lawas Surabaya sing dinyanyekake dening grup band Dara Puspita. Lagu iku kawentar banget ing sakiwa tengene taun 1966. Meh kabeh uwong, luwih-luwih para kawula mudha nalika se­mana, pana lan bisa nyanyekake lagu ka­sebut. Awan iku ing ruwang makan panti jompo Raharja Mulya, para lansia padha kumpul saperlu arep mangan bareng.

Saweneh penghuni panti, Mbah Noer­laila, utawa sok diundang Mbah Noer ngono wae, kesengsem karo lagu nostal­gia kasebut. Dheweke melu nirokake nya­nyi, ora seru nanging artikulasine ce­tha. Lirik lagune apal banget. Mbah Noer kang umure wis ngancik 71 taun pra­nyata suwarane isih kepenak dirungu, ora pales ora blero.

Karo ngenteni tekane sega salawuhe wa­nita sepuh kasebut ngadeg, nganggo solah bawa kayadene wong menyanyi ing panggung, menyanyi lagu Surabaya, mba­rengi swara nyanyian saka radhio. Para lansia seneng entuk hiburan gratis, Mbah Noer uga seneng bisa nglipur kanca-kan­cane.

“Maneh, maneh! Menyanyi pisan eng­kas, Mbah,” aloke para peng­huni panti nalika lagu Surabaya wis rampung. Dha­­sar uwong seneng me­nyanyi, disraya kaya meng­-ko­no ora kabotan.

“Oke. Yuk kita menya­nyi bareng. Kabeh mesthi wis padha apal. Lagune… Pan­tai Pataya,” kandha meng­kono karo nyaut sapu duk. Sapu nuli dikempit ka­ya wong main gitar. Swa­sana dadi gayeng. Kabeh pa­dha menyanyi lagu Pan­tai Pataya kang uga dipo­pu­lerake de­ning Dara Pus­pita.

Ora akeh sing ngerti me­nawa Mbah Noer mono nalika mudhane mujudake  pemain band Mlenoek Girl. Kabeh pesonile wanita, yaiku: Sugemi, Ngadinah, Sunarsasi lan Noerlaila. Group band wanita pimpi­nane Sunarsasi kasebut pan­cen ngemba  Dara Pus­pi­ta kang dumadi saka Lies Ar, Titiek Ar, Titiek Hamzah, lan Susy Nander,  drumer  kang ayu, centil lan merak ati.

Mlenoek Girl pancen durung kawen­tar kaya Dara Puspita. Kondhange ya mung lagi ing tataran kecamatan lan sa­kiwa tengene. Ewasemono anggone pen­tas munggah panggung  wis makaping-kaping. Ing wulan Agustus kerep entuk job kanggo ngregengake pengetan pitu­las Agustusan ing kampung-kampung.

Kanthi lumakune wektu……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih