Desa Abad Anyar (23)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 130 kali

Sidane Karta kepeksa mondhok telung ndina ing rumah sakit, tekanan dharahe anjlog dadi cen­dhek banget. Mula kudu mondhok supa­ya bisa diawasi dhokter saben ndina. Sa­wise antuk terapi lan perawatan kang be­cik, kesehatane dadi pulih lan dililani mulih.

Tekan ngomah dhog Karta kaget lan gawok, omahe kok wis pulih apik. Plataran wis resik jembar gilar-gilar, ora katon tabete yen mentas ketrajang banjir bandhang.

Takon marang sing wadon, “Perkara barang-barang sewan sing rusak piye, Bune? Apa wis dipetung?”

“Kabeh wis diberesi Pakne Mursid, wis dibayar lunas. Arep dakijoli ora gelem.”

“O, ya wis. Aku gawekna kopi, Ibune.”

Bojone pancen wis apal karemane sing lanang, mula lagi aba wis langsung diteri kopi sak gelas. Awit kopi kuwi wis di­cepakake wiwit Karta mudhun saka mobil. Sajake Mursid uga wis ngabari ba­pakne saka rumah sakit mau. Lagi se­dhela Karta lungguh ngombe kopi, Jaya­mulya wis teka mrono.

“Piye, wis pulih sehat ta awakmu?”

“Uwis Jaya. Kowe kok ngerti yen aku mulih saiki.”

“Dikabari Mursid saka rumah sakit mau, aku langsung mrene. Ana sing arep dak­kandhakake.”

“Iya, enteke pira kanggo ngijol-ngijoli barang-barang sing rusak, mengko…”

“Dudu kuwi, Karta. Nek bab kuwi wis dakberesi, aja dirembug maneh.”

“Wah, kowe ki kok jebul apik banget ta, Jaya. Nek ngono aku tengkyu perimat por yuwe gudnes. Terus sing arep kok kan­dhakake apa?”

“Gandheng dhek emben pahargyane gagal, anak-anakmu arep dakpahargya ing omah kidul. Ujube mboyong nganten, ngiras diomahake dhewe.”

“O ngono. Lha kapan?” takone Karta

“Malem Ahad Paing.”

Karta wiwit metung nganggo drijine, “Ahad Paing. Ahad lima Paing sanga, ke­te­mu pat belas. Terang-mendhung-udan-barat, terang-mendhung-udan-barat, terang-men­dhung-udan-barat, te­rang-mendhung. Wah, tiba mendhung ki Jaya. Mendhung ki watake sa­wanci-wanci bisa dadi udan, mbok coba golek dina liyane, Jaya.”

“Iya, ya, Karta. Dhek wingi kae petungmu tiba terang we tinemune dadi udan barat kaya ngana. Sesuk iku tiba men­dhung, bisa dadi sunami gulung-gumulung. Apike nganggo petungku wae, Karta.”

“Kowe ya duwe pe­tung ta? Petungmu piye coba.”

Jaya ngetung ngang­go………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja nganggep awakmu tansah salah, uga aja nganggep awakmu tansah bener.

Klik

KAYA JELI

Iki dudu plastik utawa ager-ager jeli, nanging iki bangsane iwak. Jelase iki Plankton kang wujude bening. Jeneng latine yakuwi Salp (Salpingo-oophorectomy) mujudake kewan kang nduweni kaunikan kanthi kulit transparan. Saking transparane, akeh wong ngira yen plankton iki plastik bening kang ngambang ing laut. (d/ist)***

Pethilan

Saperangan gedhe kabutuhan bawang putih diimpor

Petani wis biasa nangis bawang Bombay kok!

Sertifikasi tanah kuwi program nyata, dhawuhe Presiden

Dadi sing apus-apus sapa iki?

Wakil rakyat saya adoh saka rakyat

Saya adoh, menyang segara wae!