Desa Abad Anyar (23)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 164 kali

Sidane Karta kepeksa mondhok telung ndina ing rumah sakit, tekanan dharahe anjlog dadi cen­dhek banget. Mula kudu mondhok supa­ya bisa diawasi dhokter saben ndina. Sa­wise antuk terapi lan perawatan kang be­cik, kesehatane dadi pulih lan dililani mulih.

Tekan ngomah dhog Karta kaget lan gawok, omahe kok wis pulih apik. Plataran wis resik jembar gilar-gilar, ora katon tabete yen mentas ketrajang banjir bandhang.

Takon marang sing wadon, “Perkara barang-barang sewan sing rusak piye, Bune? Apa wis dipetung?”

“Kabeh wis diberesi Pakne Mursid, wis dibayar lunas. Arep dakijoli ora gelem.”

“O, ya wis. Aku gawekna kopi, Ibune.”

Bojone pancen wis apal karemane sing lanang, mula lagi aba wis langsung diteri kopi sak gelas. Awit kopi kuwi wis di­cepakake wiwit Karta mudhun saka mobil. Sajake Mursid uga wis ngabari ba­pakne saka rumah sakit mau. Lagi se­dhela Karta lungguh ngombe kopi, Jaya­mulya wis teka mrono.

“Piye, wis pulih sehat ta awakmu?”

“Uwis Jaya. Kowe kok ngerti yen aku mulih saiki.”

“Dikabari Mursid saka rumah sakit mau, aku langsung mrene. Ana sing arep dak­kandhakake.”

“Iya, enteke pira kanggo ngijol-ngijoli barang-barang sing rusak, mengko…”

“Dudu kuwi, Karta. Nek bab kuwi wis dakberesi, aja dirembug maneh.”

“Wah, kowe ki kok jebul apik banget ta, Jaya. Nek ngono aku tengkyu perimat por yuwe gudnes. Terus sing arep kok kan­dhakake apa?”

“Gandheng dhek emben pahargyane gagal, anak-anakmu arep dakpahargya ing omah kidul. Ujube mboyong nganten, ngiras diomahake dhewe.”

“O ngono. Lha kapan?” takone Karta

“Malem Ahad Paing.”

Karta wiwit metung nganggo drijine, “Ahad Paing. Ahad lima Paing sanga, ke­te­mu pat belas. Terang-mendhung-udan-barat, terang-mendhung-udan-barat, terang-men­dhung-udan-barat, te­rang-mendhung. Wah, tiba mendhung ki Jaya. Mendhung ki watake sa­wanci-wanci bisa dadi udan, mbok coba golek dina liyane, Jaya.”

“Iya, ya, Karta. Dhek wingi kae petungmu tiba terang we tinemune dadi udan barat kaya ngana. Sesuk iku tiba men­dhung, bisa dadi sunami gulung-gumulung. Apike nganggo petungku wae, Karta.”

“Kowe ya duwe pe­tung ta? Petungmu piye coba.”

Jaya ngetung ngang­go………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih